Goethe-Zertifikat B1

Te soovite ...

  • osaleda ülikooli ettevalmistuskursustel Saksamaal
  • elada ja töötada Saksamaal
  • tõendada oma keeleoskust tasemel B1
  • omandada ametlik ja rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaat

Goethe-Zertifikat B1 on nii noortele kui ka täiskasvanutele mõeldud saksa keele eksam. See tõendab iseseisva keelekasutaja tasemel saksa keele oskust ning vastab kolmandale tasemele (B1) Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuueastmelisel keeleoskustasemete skaalal.

Edukalt sooritatud eksam tõendab, et ...

  • saate aru põhilisest infost selges tavakõnes ja kirjakeeles tuttaval teemal nagu töö, kool, vaba aeg jms.
  • saate enamasti hakkama saksakeelsetes riikides reisides.
  • oskate end lihtsate seostatud lausetega väljendada tuttaval ja endale huvipakkuval teemal.
  • oskate rääkida sündmustest ja kogemustest, kirjeldada unistusi, lootusi ja eesmärke, lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti.

Ettevalmistus

Harjutusmaterjalid

Siit leiate näidis- ja harjutusmaterjalid (sh interaktiivsed) veebis harjutamiseks, samuti spetsiaalsed versioonid vaegnägijatele ja/või vaegkuuljatele.

Lisainformatsioon

Eksami Goethe-Zertifikat B1 sooritamise eeldused, sisu ja lisainfo leiate siin: