Ülesanded ja eesmärgid

 

Keel. Kultuur. Saksamaa.

Goethe Instituut on üle maailma tegutsev Saksa Liitvabariigi kultuuriinstituut. 

Meie eesmärgiks välismaal on edendada saksa keelt, tegeleda rahvusvahelise kultuurialase koostööga ning vahendada informatsiooni Saksamaa kultuuri-, ühiskonna- ja poliitikaelust. Meie kultuuri- ja haridusprogrammid toetavad kultuuridevahelist dialoogi. 

Goethe Instituutide, Goethe Keskuste, kultuuriühingute, lugemissalide ning eksami- ja keelekeskustena oleme juba üle kuuekümne aasta paljude inimeste jaoks esimeseks kontaktiks Saksamaaga.  

Me seome nii Saksamaa kui ka välismaiste partnerite kogemused ja kontseptsioonid oma erialaste oskustega tehes omavahel tihedat koostööd. Oleme koostööpartnerid kõikidele, kes tegelevad aktiivselt Saksamaaga ning saksa keele ja kultuuriga. 
 

Tallinna Goethe Instituut

Goethe-Institut Tallinn Foyer Foto: Goethe-Institut Estland/Christian Gogolin
Erinevate sündmuste ja veebiprojektidega tutvustab Goethe Instituut Eestis alates 1999. aastast laia valikut kultuuriskeene kaasaegsetest suundumustest ning edendab arutelu aktuaalsetel ühiskonda puudutavatel teemadel. Koos paljude kultuuriasutuste ja festivalidega toetame eesti-saksa kultuurivahetust valdkondades, nagu kunst, teater, tants, kirjandus, muusika ja film. Erilist tähelepanu pöörame seejuures kestlikkuse, mitmekesisuse ja digitaliseerimise teemadele, mida alati näeme ka võimalusena teha üleeuroopalist koostööd.

Saksa keele õpetamise alal oleme Eestis partneriks eelkõige haridusvaldkonnas, tegeleme õpetajate täiendkoolitusega ning toetame saksa keele õpet avaliku sektori haridusasutustes – alates lasteaedadest kuni keskkooliastmeni. Sündmuste ja õpilasprojektidega soovime äratada huvi saksa keele vastu, toetada õpimotivatsiooni ning edendada vastastikust tundmaõppimist ning Saksamaa ja Eesti vahelisi kontakte.

Keelekursuseid ja Goethe Instituudi eksameid korraldab meie koostööpartner Tallinna Saksa Kultuuriinstituut.

Meie toetatavasse võrgustikku kuuluvad ka Tartu Saksa Kultuuri Instituut ja Saksa lugemissaalid Eesti Rahvusraamatukogus ning Pärnu Keskraamatukogus.
Top