Ülesanded ja eesmärgid

Saksamaa Liitvabariigi üleilmselt tegutseva kultuuriinstituudina püüdleme Saksamaa, Euroopa ja maailma vahelise mõistmise poole. See toimub Saksa välisministeeriumiga sõlmitava raamlepingu alusel. Edastame kogu maailmas sõnumit Saksamaa ja Euroopa kultuurilisest ja ühiskondlikust mitmekesisusest. Meie üleilmse võrgustiku moodustavad 151 Goethe Instituuti 98 riigis ning arvukad partnerasutused. Meie tööd toetab institutsionaalselt Saksa välisministeerium. Registreeritud ühinguna tegutseme omal vastutusel, parteipoliitiliste sidemeteta ja õiguslikult iseseisvalt. Umbes kolmandiku oma eelarvest teenime keelekursuste ja eksamite korraldamisega ise. Lisaks toetab meid Euroopa Liit, teised Saksamaa ministeeriumid ning kodu- ja välismaised sihtasutused ja ettevõtted.

Anname oma panuse saksa keelele koha leidmiseks teiste riikide haridussüsteemides. Toetame enam kui 100 000 kooli üle kogu maailma kvaliteetsete saksa keele tundide läbiviimisel ning edendame saksa keele õpetajate täiendõpet ja kvalifitseerumist. Lisaks pakume keelekursuseid, mille hulgas on nii üldised saksa keele kursused kui ka tööalaseks ettevalmistuseks vajalikud keelekursused ning ühiskondliku ja kultuurilise tundlikkuse arendamise seminarid. Pakume ka veebikursuseid ja iseõppimisprogramme. Igal aastal sooritab rohkem kui pool miljonit inimest Goethe Instituudis või meie koostööpartnerite juures saksa keele eksami. Oma laia õpi- ja teabepakkumisega toetame eelkõige välismaised õppureid ja töötajaid Saksamaale asumisel.

Usume rahvusvahelise kultuurivahetuse potentsiaali. Meie ligi 20 000 kultuuriüritust aastas sünnivad koostöös meie asukohariikide riiklike ja mitteriiklike asutuste ning ühiskondlike algatustega. Kvalifitseerime, nõustame ja moodustame loomevõrgustikke ning toetame kestlike struktuuride ehitamist kultuuri- ja loomemajanduses, näiteks kultuuritegijate täiendõppemeetmete või loovettevõtete rahvusvahelistumise kaudu. Oma residendiprogrammide, koostööde ja kaasprodutseerimiste kaudu edendame kultuuriloojate üleilmset võrgustumist. Kodanikuühiskonna aktivistidele pakume kaitset ja vabadust arvamuste avameelseks avaldamiseks. Demokraatlikku dialoogi ei jäta me unarusse ka keerulistel aegadel. Lähtume oma töös demokraatliku, vaba ja õigusriigil põhineva ühiskonnakorralduse väärtustest.

Oma digitaalsete info- ja õpipakkumiste kaudu enam kui 60 keeles ning 87 raamatukogust koosneva võrgustiku raames pakume võimalusi õppimiseks, kohtumisteks ja osalemiseks. Kasutame uuenduslikke tehnoloogiaid ja digiteerimise võimalusi ning kajastame samavõrra selle mõju nii inimesele kui ka ühiskonnale. Tänu mitmekesistele formaatidele, nagu multiplikaatorite inforeisid, erialased kontaktid spetsialistide vahel, noorsoovahetusprogrammid ja rahvusvahelised festivalid, võimaldame üleilmseid kohtumisi.

Tallinna Goethe Instituut

Goethe-Institut Tallinn Foyer © Foto: Goethe-Institut Estland/Christian Gogolin Goethe-Institut Tallinn Foyer Foto: Goethe-Institut Estland/Christian Gogolin
Erinevate sündmuste ja veebiprojektidega tutvustab Goethe Instituut Eestis alates 1999. aastast laia valikut kultuuriskeene kaasaegsetest suundumustest ning edendab arutelu aktuaalsetel ühiskonda puudutavatel teemadel. Koos paljude kultuuriasutuste ja festivalidega toetame eesti-saksa kultuurivahetust valdkondades, nagu kunst, teater, tants, kirjandus, muusika ja film. Erilist tähelepanu pöörame seejuures kestlikkuse, mitmekesisuse ja digitaliseerimise teemadele, mida alati näeme ka võimalusena teha üleeuroopalist koostööd.

Saksa keele õpetamise alal oleme Eestis partneriks eelkõige haridusvaldkonnas, tegeleme õpetajate täiendkoolitusega ning toetame saksa keele õpet avaliku sektori haridusasutustes – alates lasteaedadest kuni keskkooliastmeni. Sündmuste ja õpilasprojektidega soovime äratada huvi saksa keele vastu, toetada õpimotivatsiooni ning edendada vastastikust tundmaõppimist ning Saksamaa ja Eesti vahelisi kontakte.

Keelekursuseid ja Goethe Instituudi eksameid korraldab meie koostööpartner Tallinna Saksa Kultuuriinstituut.

Meie toetatavasse võrgustikku kuuluvad ka Tartu Saksa Kultuuri Instituut ja Saksa lugemissaalid Eesti Rahvusraamatukogus ning Pärnu Keskraamatukogus.
Top