Europanetzwerk Deutsch

 • Europanetzwerk Deutsch ©Goethe-Institut, Foto: Bernhard Ludewig

 • EU-Kurse ©Goethe-Institut, Foto: Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch ©Goethe-Institut, Foto: Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch ©Goethe-Institut, Foto: Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch ©Goethe-Institut, Foto: Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch ©Goethe-Institut, Foto: Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch ©Goethe-Institut, Foto: Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch ©Goethe-Institut, Foto: Bernhard Ludewig

Saksa välisministeerium on programmiga Europanetzwerk Deutsch toetanud juba üle 20 aasta ELi juhtivteenistujate ning liikmes- ja kandidaatriikide ministeeriumide juhtivametnike saksa keele ja Saksamaa alaseid teadmisi. Goethe Instituut viib selle programmi raames Saksamaal läbi 10–12 üldkeelelist ja teemaspetsiifilist, nn eurokeele kursust. Lisaks intensiivsele keelealasele täiendamisele on rõhk ka Saksamaa kultuurilise mitmekesisusega tutvumisel ning programmis osalejate omavahelisel suhtlusel ja sidemete loomisel. Programmile Europanetzwerk Deutsch lisavad atraktiivsust regulaarsed veebipõhised värskenduskursused ja iga-aastased vilistlaste kohtumised, mille kohta anname teile meeleldi lisateavet.

Kursused 2018


Kursuse info  
Koht Ainult veebis (Moodle)
Toimumise aeg 09.04. – 04.05.2018
Kestus 4 nädalat
Sihtrühm Värskenduskursus on mõeldud programmi „Europanetzwerk Deutsch“ osalejatele
Kursuse tüüp Keelekursus veebis
Keeletase B2 – C1
Algataja Saksa välisministeerium
Teostaja Goethe-Institut


Kursus kestab 4 nädalat à 4 tundi (kokku 16 t). Õppetöö toimub veebiõppeplatvormil Moodle. Kursus hõlmab Euroopa Liidus aktuaalseid teemasid ning seda viivad läbi kogenud juhendajad, kes parandavad teie harjutusi, vastavad küsimustele, juhivad diskussioone jne. Nii saate oma keeleteadmisi värskendada ja täiendada.


Kursuse info  
Koht Berlin
Tomimise aeg 14.06. – 17.06.2018
Kestus 4 päeva (koos saabumis- ja ärasõidupäevaga)
Sihtrühm ELi teenistujad ja kõigi ministeeriumide ametnikud, kellel on tööalaseid kontakte ELiga majandus-, töö- ja digivaldkondades
Kursuse tüüp ELi kursus, mis keskendub konkreetsetele valdkonadele
Keeletase B2 – C1
Algataja Saksa välisministeerium
Teostaja Goethe-Institut

See kursus hõlmab nõudlikku programmi ja kaasnevat intensiivkeelekursust digitaalse töömaailma teemal Euroopa Komisjoni digiagenda kontekstis. Lisaks keelekursusele ootavad teid erialased kohtumised Berliini ministeeriumides ja teistes poliitilistes institutsioonides, mõttekodades ja ettevõtetes. Teil on võimalus oma keeleteadmisi värskendada ja täiendada ning õpitut kohe ka praktikas rakendada. Külastused sõltuvad teie soovidest ja keelekursusel toimub nii külastusteks valmistumine kui ka nende hilisem arutelu. Lisaks ootab teid vaheldusrikas kultuuri- ja raamprogramm.

 Kursus toimub kombineeritud keelekursusena, st Saksamaal viibimisele eelneb ühenädalane täiendav veebifaas. Nii saate kohapealseks kursuseks ja Saksamaal viibimiseks optimaalselt valmistuda ning õpite teisi osalejaid juba varem tundma. Veebifaasi jaoks tuleks arvestada umbes 4 tundi.

Kursuse info  
Koht München koos päevaekskursiooniga Austriasse
Toimumise aeg 14.07. - 22.07.2018
Kestus 9 päeva (koos saabumis- ja ärasõidupäevaga)
Sihtrühm ELi teenistujad ja kõigi ministeeriumide ametnikud, kellel on tööalaseid kontakte ELiga
Kursuse tüüp ELi kursus
Keeletase B2 – C1
Algataja Saksa välisministeerium
Teostaja Goethe-Institut
Partner Baieri riigikantselei

See kursus hõlmab külastusi ministeeriumidesse ja institutsioonidesse, vaheldusrikast kultuuri- ja raamprogrammi koos kaasneva intensiivkeelekursuse ja ekskursiooniga naaberriiki Austriasse. Programmi keskpunktis on kohtumised Euroopa küsimustega tegelevate ametikolleegide ja ministeeriumide esindajate ning ELi kontekstis vastava valdkonna spetsialistidega. See kursus võimaldab teil omandada põhjalikke teadmisi ja vahetada infot ELi aktuaalsete teemade, Saksamaa poliitilise süsteemi ning metropolipiirkonna Müncheni eripärade kohta. Külastused sõltuvad teie soovidest ja keelekursusel toimub nii külastusteks valmistumine kui ka nende hilisem arutelu. Nii on teil võimalus oma keeleteadmisi värskendada ja täiendada ning õpitut kohe ka praktikas rakendada. Kursuse partner on Baieri riigikantselei.

Kursus toimub kombineeritud keelekursusena, st Saksamaal viibimisele eelneb ühenädalane täiendav veebifaas. Nii saate kohapealseks kursuseks ja Saksamaal viibimiseks optimaalselt valmistuda ning õpite teisi osalejaid juba varem tundma. Veebifaasi jaoks tuleks arvestada umbes 4 tundi.


Kursuse info  
Koht Hamburg koos päevaekskursiooniga Berliini
Toimumise aeg 22.07. –  28.07.2018
Kestus 7 päeva (koos saabumis- ja ärasõidupäevaga)
Sihtrühm ELi teenistujad ja kõigi ministeeriumide ametnikud, kellel on tööalaseid kontakte ELiga
Kursuse tüüp ELi kursus
Keeletase B2 – C1
Algataja Saksa välisministeerium
Teostaja Goethe-Institut
Partner Hamburgi senatikantselei

See kursus hõlmab külastusi ministeeriumidesse ja institutsioonidesse, vaheldusrikast kultuuri- ja raamprogrammi koos kaasneva intensiivkeelekursuse ja ekskursiooniga Berliini. Programmi keskpunktis on kohtumised Euroopa küsimustega tegelevate ametikolleegide ja ministeeriumide esindajate ning ELi kontekstis vastava valdkonna spetsialistidega. See kursus võimaldab teil omandada põhjalikke teadmisi ja vahetada infot ELi aktuaalsete teemade, Saksamaa poliitilise süsteemi ning metropolipiirkonna Hamburgi eripärade kohta. Külastused sõltuvad teie soovidest ja keelekursusel toimub nii külastusteks valmistumine kui ka nende hilisem arutelu. Nii on teil võimalus oma keeleteadmisi värskendada ja täiendada ning õpitut kohe ka praktikas rakendada. Selle kursuse partner on Hamburgi senatikantselei.

Kursus toimub kombineeritud keelekursusena, st Saksamaal viibimisele eelneb ühenädalane täiendav veebifaas. Nii saate kohapealseks kursuseks ja Saksamaal viibimiseks optimaalselt valmistuda ning õpite teisi osalejaid juba varem tundma. Veebifaasi jaoks tuleks arvestada umbes 4 tundi.


Kursuse info  
Koht Berlin ja Brüssel 
Toimumise aeg 28.09. – 03.10.2018
03.10. – 06.10.2018
Kestus 9 päeva (koos saabumis-, edasi- ja ärasõidupäevaga)
Sihtrühm ELi teenistujad ja kõigi ministeeriumide ametnikud, kellel on tööalaseid kontakte ELiga
Kursuse tüüp ELi kursus
Keeletase B2 – C1
Algataja Saksa välisministeerium
Teostaja Goethe-Institut


Kursus hõlmab kohtumisi ja külastusi Saksamaa Liitvabariigi ministeeriumides, ELi institutsioonides Brüsselis ning õhtust kultuuriprogrammi. Programmiga kaasneb intensiivkeelekursus. Programmi keskpunktis on kohtumised ELi institutsioonide ja Saksa ministeeriumide ametikolleegide ja esindajate ning ELi kontekstis vastava valdkonna spetsialistidega. See kursus võimaldab teil omandada põhjalikke teadmisi ja vahetada infot ELi aktuaalsete teemade ning Saksamaa positsiooni kohta ELis. Külastused sõltuvad teie soovidest ja keelekursusel toimub nii külastusteks valmistumine kui ka nende hilisem arutelu. ELi institutsioonidest pärit osalejatele on ainulaadne võimalus osaleda aktiivselt Brüsselis toimuvate kohtumiste kujundamises. Teil on võimalus oma keeleteadmisi värskendada ja täiendada ning õpitut kohe ka praktikas rakendada.

Kursus toimub kombineeritud keelekursusena, st Saksamaal viibimisele eelneb ühenädalane täiendav veebifaas. Nii saate kohapealseks kursuseks ja Saksamaal viibimiseks optimaalselt valmistuda ning õpite teisi osalejaid juba varem tundma. Veebifaasi jaoks tuleks arvestada umbes 4 tundi.


Kursuse info  
Koht Freiburg
Toimumise aeg 25.10. – 28.10.2018
Kestus 4 päeva (koos saabumis- ja ärasõidupäevaga)
Sihtrühm ELi teenistujad ja kõigi ministeeriumide ametnikud, kellel on tööalaseid kontakte ELiga kliima, keskkonna ja energia valdkondades
Kursuse tüüp ELi kursus, mis keskendub konkreetsetele valdkonadele
Keeletase B2 – C1
Algataja Saksa välisministeerium
Teostaja Goethe-Institut
Partner Baden-Württembergi ministeerium


See kursus hõlmab nõudlikku programmi kliima, keskkonna ja energia teemadel ning kaasnevat intensiivkeelekursust. Kavas on ministeeriumide ja institutsioonide külastamine Freiburgis. Teil on võimalus oma keeleteadmisi värskendada ja täiendada ning õpitut kohe ka praktikas rakendada. Külastused sõltuvad teie soovidest ja keelekursusel toimub nii külastusteks valmistumine kui ka nende hilisem arutelu. Lisaks ootab teid vaheldusrikas kultuuri- ja raamprogramm.

Kursus toimub kombineeritud keelekursusena, st Saksamaal viibimisele eelneb ühenädalane täiendav veebifaas. Nii saate kohapealseks kursuseks ja Saksamaal viibimiseks optimaalselt valmistuda ning õpite teisi osalejaid juba varem tundma. Veebifaasi jaoks tuleks arvestada umbes 4 tundi.


Kursuse info  
Koht Dresden koos päevaekskursiooniga Berliini
Toimumise aeg 04.11. –  10.11.2018
Kestus 7 päeva (koos saabumis- ja ärasõidupäevaga)
Sihtrühm ELi teenistujad ja kõigi ministeeriumide ametnikud, kellel on tööalaseid kontakte ELiga
Kursuse tüüp ELi kursus
Keeletase B1 – B2
Algataja Saksa välisministeerium
Teostaja Goethe-Institut
Partner Saksimaa riigikantselei

See kursus hõlmab pärastlõunaseid külastusi ministeeriumidesse ja institutsioonidesse, vaheldusrikast kultuuri- ja raamprogrammi ning päevaekskursiooni Berliini. Programmiga kaasneb intensiivkeelekursus. Keskpunktis on kohtumised Euroopa küsimustega tegelevate ametikolleegide ja ministeeriumide esindajate ning ELi kontekstis vastava valdkonna spetsialistidega. Kursus võimaldab teil omandada põhjalikke teadmisi ja vahetada infot ELi aktuaalsete teemade, Saksamaa poliitilise süsteemi ja Saksi liidumaa eripärade, aga ka Dresdeni piirkonna kohta. Külastused sõltuvad teie soovidest ja keelekursusel toimub nii külastusteks valmistumine kui ka nende hilisem arutelu. Nii on teil võimalus oma keeleteadmisi värskendada ja täiendada ning õpitut kohe ka praktikas rakendada. Selle kursuse partner on Saksimaa riigikantselei.

 Kursus toimub kombineeritud keelekursusena, st Saksamaal viibimisele eelneb ühenädalane täiendav veebifaas. Nii saate kohapealseks kursuseks ja Saksamaal viibimiseks optimaalselt valmistuda ning õpite teisi osalejaid juba varem tundma. Veebifaasi jaoks tuleks arvestada umbes 4 tundi.

Kursuse info  
Koht Frankfurt ja Wiesbaden
Toimumise aeg 11.11. - 17.11.2018
Kestus 7 päeva (koos saabumis- ja ärasõidupäevaga)
Sihtrühm ELi teenistujad ja kõigi ministeeriumide ametnikud, kellel on tööalaseid kontakte ELiga
Kursuse tüüp ELi kursus
Keeletase B2 – C1
Algataja Saksa välisministeerium
Teostaja Goethe-Institut
Partner Hesseni riigikantselei

See kursus hõlmab külastusi ministeeriumidesse ja institutsioonidesse, vaheldusrikast kultuuri- ja raamprogrammi koos kaasneva intensiivkeelekursusega. Programmi keskpunktis on kohtumised Euroopa küsimustega tegelevate ametikolleegide ja ministeeriumide esindajate ning ELi kontekstis vastava valdkonna spetsialistidega. See kursus võimaldab teil omandada põhjalikke teadmisi ja vahetada infot ELi aktuaalsete teemade, Saksamaa poliitilise süsteemi ning metropolipiirkonna Reini-Maini eripärade kohta. Külastused sõltuvad teie soovidest ja keelekursusel toimub nii külastusteks valmistumine kui ka nende hilisem arutelu. Nii on teil võimalus oma keeleteadmisi värskendada ja täiendada ning õpitut kohe ka praktikas rakendada. Selle kursuse partner on Hesseni riigikantselei.

Kursus toimub kombineeritud keelekursusena, st Saksamaal viibimisele eelneb ühenädalane täiendav veebifaas. Nii saate kohapealseks kursuseks ja Saksamaal viibimiseks optimaalselt valmistuda ning õpite teisi osalejaid juba varem tundma. Veebifaasi jaoks tuleks arvestada umbes 4 tundi.

Kursuse info  
Koht Ainult veebis (Moodle)
Toimumise aeg 05.11. –  30.11.2018
Kestus 4 nädalat
Sihtrühm Värskenduskursus on mõeldud programmi „Europanetzwerk Deutsch“ osalejatele
Kursuse tüüp Keelekursus veebis
Keeletase B2 – C1
Algataja Saksa välisministeerium
Teostaja Goethe-Institut


Kursus kestab 4 nädalat à 4 tundi (kokku 16 t). Õppetöö toimub veebiõppeplatvormil Moodle. Kursus hõlmab aktuaalseid teemasid Euroopas ning seda viivad läbi kogenud juhendajad, kes parandavad teie harjutusi, vastavad küsimustele, juhivad diskussioone jne. Nii saate oma keeleteadmisi värskendada ja täiendada. Värskenduskursus on mõeldud programmi „Europanetzwerk Deutsch“ osalejatele.


Osalemistingimused

Sihtrühm
ELi institutsioonide juhtivteenistujad ning ELi liikmes- ja kandidaatriikide (Albaania, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Montenegro, Serbia ja Türgi) ministeeriumide juhtivametnikud.

Saksa keele oskus
kõrgtase (B2–C1)
kesktase (B1 kursusel EU 7)
 

Sisu

Programm Europanetzwerk Deutsch on eksklusiivne stipendiumiprogramm, mida rahastab Saksa välisministeerium ja mis hõlmab alljärgnevat.

Kõik osalejad saavad tasuta

 • intensiivkeelekursuse, mis on kohandatud osalejate huvidele,
 • kohtumised ministeeriumide esindajate ning valdkonna spetsialistide ja institutsioonidega,
 • kultuurilise raamprogrammi,
 • majutuse koos hommikusöögiga ja ühistoitlustuse kõigil kursuse päevadel,
 • tervise-, õnnetusjuhtumi- ja vastutuskindlustuse kursuse kestuse ajaks ootamatult tekkivate juhtumite puhuks. 

Kandideerimine

Pöörduge kohaliku Goethe Instituudi poole.

 • Kontaktisik teeb testi abil kindlaks teie keeletaseme. Suuline ja kirjalik test tehakse kohalikus Goethe Instituudis ja kestab umbes kaks tundi.
 • Lisaks tuleb elektrooniliselt täita kandideerimisvorm ja saata see Goethe Instituudile. Lisaks isikuandmetele küsitakse vormil ka, millised on teie ootused kursusele, et programmi teie ja teiste osalejate jaoks optimaalselt kohandada.
Kandidaadid valitakse Goethe Instituudi ja Saksa välisministeeriumi koostöös
 • Valimisprotseduuri tulemused antakse teada umbes kuus nädalat enne kursuse algust.

Top