Europanetzwerk Deutsch

 • Europanetzwerk Deutsch ©Goethe-Institut, Foto: Bernhard Ludewig

 • EU-Kurse ©Goethe-Institut, Foto: Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch ©Goethe-Institut, Foto: Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch ©Goethe-Institut, Foto: Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch ©Goethe-Institut, Foto: Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch ©Goethe-Institut, Foto: Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch ©Goethe-Institut, Foto: Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch ©Goethe-Institut, Foto: Bernhard Ludewig

Saksa välisministeerium on programmiga Europanetzwerk Deutsch toetanud juba üle 20 aasta ELi juhtivteenistujate ning liikmes- ja kandidaatriikide ministeeriumide juhtivametnike saksa keele ja Saksamaa alaseid teadmisi. Goethe Instituut viib selle programmi raames Saksamaal läbi 10–12 üldkeelelist ja teemaspetsiifilist, nn eurokeele kursust. Lisaks intensiivsele keelealasele täiendamisele on rõhk ka Saksamaa kultuurilise mitmekesisusega tutvumisel ning programmis osalejate omavahelisel suhtlusel ja sidemete loomisel. Programmile Europanetzwerk Deutsch lisavad atraktiivsust regulaarsed veebipõhised värskenduskursused ja iga-aastased vilistlaste kohtumised, mille kohta anname teile meeleldi lisateavet.

Kursused 2017


Kursuse info  
Koht Magdeburg ja Berlin
Tomimise aeg 15.01. – 20.01.2017
20.01. – 28.01.2017
Kestus 14 päeva (koos saabumis- ja ärasõidupäevaga)
Tagasisõit 28.01.2017 Berliinist
Sihtrühm ELi juhtivteenistujad ja ministeeriumide juhtivametnikud, kes tegelevad põllumajanduse ja regionaalarengu edendamisega
Kursuse tüüp Üldine keelekursus, millel keskendutakse põllumajandusele ja regionaalarengu edendamisele
Keeletase B2 – C1
Algataja Saksa välisministeerium
Teostaja Goethe-Institut
Partner Sachsen-Anhalti liidumaa keskkonna-, põllumajandus- ja energeetikaministeerium
Kanditeerimis-
tähtaeg
03.11.2016

See iga kahe aasta järel Magdeburgis ja Berliinis toimuv valdkonnaspetsiifiline kursus hõlmab poolepäevast keelekursust ennelõunal ja kõrgetasemelist saateprogrammi põllumajanduse ja toidu teemadel. Kursus toimub Berliini „Grüne Woche“ raames ning võimaldab osaleda ka üritusel „Global Forum for Food and Agriculture“ (GFFA) 2017. Kavas on Magdeburgis ja Berliinis asuvate ministeeriumide ja institutsioonide külastused. Programmi täiendab kultuuriline raamprogramm, muu hulgas reformatsiooni 500. aastapäeva teemal. Nii saate värskendada ja täiendada oma keeleteadmisi ning õpitut kohe ka praktikas rakendada. Külastused sõltuvad teie soovidest ja keelekursusel toimub nii külastusteks valmistumine kui ka nende hilisem arutelu. Selle kursuse partner on Sachsen-Anhalti riigikantselei ning keskkonna-, põllumajandus- ja energeetikaministeerium.

 Kursus toimub kombineeritud keelekursusena, st Saksamaal viibimisele eelneb ühenädalane täiendav veebifaas. Nii saate kohapealseks kursuseks ja Saksamaal viibimiseks optimaalselt valmistuda ning õpite teisi osalejaid juba varem tundma. Veebifaasi jaoks tuleks arvestada umbes 4 tundi.

Kursuse info  
Koht Ainult veebis (Moodle)
Toimumise aeg 01.02. – 26.02.2016
Kestus 4 nädalat
Sihtrühm Värskenduskursus on mõeldud programmi „Europanetzwerk Deutsch“ endistele osalejatele
Kursuse tüüp Üldine keelekursus veebis
Keeletase B1 – B2 – C1
Algataja Saksa välisministeerium
Teostaja Goethe-Institut
Kandideerimis-
tähtaeg
15.01.2016


Kursus kestab 4 nädalat à 4 tundi (kokku 16 t). Õppetöö toimub veebiõppeplatvormil Moodle. Kursust viivad läbi kogenud juhendajad, kes parandavad teie harjutusi, vastavad küsimustele, juhivad diskussioone jne. Nii saate oma keeleteadmisi värskendada ja täiendada. Värskenduskursus on mõeldud programmi „Europanetzwerk Deutsch“ endistele osalejatele.


Kursuse info  
Koht München koos päevaekskursiooniga Austriasse
Toimumise aeg 08.07. – 16.07.2017
Kestus 9 päeva (koos saabumis- ja ärasõidupäevaga)
Sihtrühm ELi juhtivteenistujad ja ministeeriumide juhtivametnikud kõigist valdkondadest
Kursuse tüüp Üldine keelekursus ilma kindlale valdkonnale keskendumata
Keeletase B2 – C1
Algataja Saksa välisministeerium
Teostaja Goethe-Institut
Partner Baieri riigikantselei
Kandideerimis-tähtaeg 04.05.2017


See kursus hõlmab poolepäevast keelekursust ennelõunal, ministeeriumide ja asutuste külastamist pärastlõunal ning vaheldusrikast kultuuri- ja raamprogrammi, samuti ekskursiooni üle piiri Austriasse. Nii saate värskendada ja täiendada oma keeleteadmisi ning õpitut kohe ka praktikas rakendada. Külastused sõltuvad teie soovidest ja keelekursusel toimub nii külastusteks valmistumine kui ka nende hilisem arutelu.

Kursus toimub kombineeritud keelekursusena, st Saksamaal viibimisele eelneb ühenädalane täiendav veebifaas. Nii saate kohapealseks kursuseks ja Saksamaal viibimiseks optimaalselt valmistuda ning õpite teisi osalejaid juba varem tundma. Veebifaasi jaoks tuleks arvestada umbes 4 tundi.


Kursuse info  
Koht Hamburg koos päevaekskursioonidega Berliini ja Kieli või Lübeckisse
Toimumise aeg 16.07. – 29.07.2017
Kestus 14 päeva (koos saabumis- ja ärasõidupäevaga)
Sihtrühm ELi juhtivteenistujad ja ministeeriumide juhtivametnikud kõigist valdkondadest
Kursuse tüüp Üldine keelekursus ilma kindlale teemale keskendumiseta
Keeletase B2 – C1
Algataja Saksa välisministeerium
Teostaja Goethe-Institut
Partner Hamburgi senatikantselei
Kandideerimis-
tähtaeg
04.05.2017


See kahenädalane kursus hõlmab ennelõunati toimuvat poolepäevast keelekursust ja kõrgetasemelist saateprogrammi, nagu ministeeriumide külastamine, kohtumised teaduse ja majanduse valdkonna esindajatega ning mõnel õhtul ka kultuurilist raamprogrammi. Lisaks pakub kursus teile päevaekskursioone Berliini ja liidumaa pealinna Kieli või Lübeckisse. Külastused sõltuvad teie soovidest ja keelekursusel toimub nii külastusteks valmistumine kui ka nende hilisem arutelu. Nii saate värskendada ja täiendada oma keeleteadmisi ning õpitut kohe ka praktikas rakendada. Selle kursuse partner on Hamburgi senatikantselei.

 Kursus toimub kombineeritud keelekursusena, st Saksamaal viibimisele eelneb ühenädalane täiendav veebifaas. Nii saate kohapealseks kursuseks ja Saksamaal viibimiseks optimaalselt valmistuda ning õpite teisi osalejaid juba varem tundma. Veebifaasi jaoks tuleks arvestada umbes 4 tundi.


Kursuse info  
Koht Berlin ja Brüssel 
Toimumise aeg 24.09. – 02.10.2017
02.10. – 07.10.2017
Kestus 14 päeva (koos saabumis- ja ärasõidupäevaga)
Sihtrühm Ministeeriumide juhtivametnikud kõigist valdkondadest
Kursuse tüüp Üldine keelekursus ilma kindlale teemale keskendumiseta
Keeletase B2 – C1
Algataja Saksa välisministeerium
Teostaja Goethe-Institut
Kandideerimis-
tähtaeg
29.06.2017


See kahenädalane kursus hõlmab poolepäevast keelekursust ennelõunal, külastusi ja kohtumisi Saksamaa pealinna ministeeriumides ja ELi institutsioonides Brüsselis, ning kultuurilist raamprogrammi õhtul. Külastused sõltuvad teie soovidest ja keelekursusel toimub nii külastusteks valmistumine kui ka nende hilisem arutelu. Nii saate värskendada ja täiendada oma keeleteadmisi ning õpitut kohe ka praktikas rakendada.

 Kursus toimub kombineeritud keelekursusena, st Saksamaal viibimisele eelneb ühenädalane täiendav veebifaas. Nii saate kohapealseks kursuseks ja Saksamaal viibimiseks optimaalselt valmistuda ning õpite teisi osalejaid juba varem tundma. Veebifaasi jaoks tuleks arvestada umbes 4 tundi.


Kursuse info  
Koht Berlin
Toimumise aeg 15.10. – 21.10.2017
Kestus 7 päeva (koos saabumis- ja ärasõidupäevaga)
Sihtrühm ELi kõrged teenistujad
Kursuse tüüp Üldine keelekursus ilma kindlale teemale keskendumiseta
Keeletase B2 – C1
Algataja Saksa välisministeerium
Teostaja Goethe-Institut
Kandideerimis-
tähtaeg
07.09.2017


Seitsmepäevane kursus, mis on suunatud ainult ELi kõrgetele teenistujatele, hõlmab poolepäevast keelekursust ennelõunal, ministeeriumide ja asutuste külastamist pärastlõunal ning kultuurilist raamprogrammi õhtuti. Saate värskendada ja täiendada oma keeleteadmisi ning õpitut kohe ka praktikas rakendada. Külastused sõltuvad teie soovidest ja keelekursusel toimub nii külastusteks valmistumine kui ka nende hilisem arutelu.


Kursuse info  
Koht Dresden koos päevaekskursiooniga Berliini
Toimumise aeg 21.10. – 29.10.2017
Kestus 9 päeva (koos saabumis- ja ärasõidupäevaga)
Sihtrühm ELi juhtivteenistujad ja ministeeriumide juhtivametnikud kõigist valdkondadest
Kursuse tüüp Üldine keelekursus ilma kindlale valdkonnale keskendumata
Keeletase B1 – B2
Algataja Saksa välisministeerium
Teostaja Goethe-Institut
Partner Saksimaa riigikantselei
Kandideerimis-
tähtaeg
29.06.2017

See kursus on suunatud B1- ja B2-keeletaseme huvilistele ning hõlmab poolepäevast keelekursust ennelõunal, ministeeriumide ja asutuste külastamist pärastlõunal ning vaheldusrikast kultuuri- ja raamprogrammi, samuti päevaekskursiooni Berliini. Külastused sõltuvad teie soovidest ja keelekursusel toimub nii külastusteks valmistumine kui ka nende hilisem arutelu. Nii saate värskendada ja täiendada oma keeleteadmisi ning õpitut kohe ka praktikas rakendada. Selle kursuse partner on Saksimaa riigikantselei.

 Kursus toimub kombineeritud keelekursusena, st Saksamaal viibimisele eelneb ühenädalane täiendav veebifaas. Nii saate kohapealseks kursuseks ja Saksamaal viibimiseks optimaalselt valmistuda ning õpite teisi osalejaid juba varem tundma. Veebifaasi jaoks tuleks arvestada umbes 4 tundi.

Kursuse info  
Koht Frankfurt ja Wiesbaden
Toimumise aeg 04.11. – 12.11.2017
Kestus 9 päeva (koos saabumis- ja ärasõidupäevaga)
Sihtrühm ELi juhtivteenistujad ja ministeeriumide juhtivametnikud kõigist valdkondadest
Kursuse tüüp Üldine keelekursus ilma kindlale valdkonnale keskendumata
Keeletase B2 – C1
Algataja Saksa välisministeerium
Teostaja Goethe-Institut
Partner Hesseni riigikantselei
Kandideerimis-
tähtaeg
07.09.2017

See kursus hõlmab poolepäevast keelekursust ennelõunal, külastusi Wiesbadenis asuvatesse ministeeriumidesse ja Frankfurdis asuvatesse institutsioonidesse ning kultuurilist raamprogrammi õhtul. Külastused sõltuvad teie soovidest ja keelekursusel toimub nii külastusteks valmistumine kui ka nende hilisem arutelu. Nii saate värskendada ja täiendada oma keeleteadmisi ning õpitut kohe ka praktikas rakendada. Selle kursuse partner on Hesseni riigikantselei.

 Kursus toimub kombineeritud keelekursusena, st Saksamaal viibimisele eelneb ühenädalane täiendav veebifaas. Nii saate kohapealseks kursuseks ja Saksamaal viibimiseks optimaalselt valmistuda ning õpite teisi osalejaid juba varem tundma. Veebifaasi jaoks tuleks arvestada umbes 4 tundi.

Kursuse info  
Koht Berlin 
Toimumise aeg 11.11. – 19.11.2017
Kestus 9 päeva (koos saabumis- ja ärasõidupäevaga)
Sihtrühm ELi juhtivteenistujad ja ministeeriumide juhtivametnikud välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnast
Kursuse tüüp Üldine keelekursus keskendumisega välis- ja julgeolekupoliitikale
Keeletase B2 – C1
Algataja Saksa välisministeerium
Teostaja Goethe-Institut
Partner Saksamaa Liitvabariigi kaitseministeerium
Kandideerimis-
tähtaeg
07.09.2017


Kursus hõlmab poolepäevast keelekursust, Saksa välisministeeriumi ja kaitseministeeriumi ning muude välis- ja julgeolekupoliitikaga seotud asutuste külastamist ning mõnel õhtul ka kultuuriprogrammi. Nii saate värskendada ja täiendada oma keeleteadmisi ning õpitut kohe ka praktikas rakendada. Külastused sõltuvad teie soovidest ja keelekursusel toimub nii külastusteks valmistumine kui ka nende hilisem arutelu.

 Kursus toimub kombineeritud keelekursusena, st Saksamaal viibimisele eelneb ühenädalane täiendav veebifaas. Nii saate kohapealseks kursuseks ja Saksamaal viibimiseks optimaalselt valmistuda ning õpite teisi osalejaid juba varem tundma. Veebifaasi jaoks tuleks arvestada umbes 4 tundi.


Kursuse info  
Koht Ainult veebis (Moodle)
Toimumise aeg 06.11. – 01.12.2017
Kestus 4 nädalat
Sihtrühm Värskenduskursus on mõeldud programmi „Europanetzwerk Deutsch“ endistele osalejatele
Kursuse tüüp Üldine keelekursus veebis
Keeletase B1 – B2 – C1
Algataja Saksa välisministeerium
Teostaja Goethe-Institut
Kandideerimis-
tähtaeg
19.10.2017


Kursus kestab 4 nädalat à 4 tundi (kokku 16 t). Õppetöö toimub veebiõppeplatvormil Moodle. Kursust viivad läbi kogenud juhendajad, kes parandavad teie harjutusi, vastavad küsimustele, juhivad diskussioone jne. Nii saate oma keeleteadmisi värskendada ja täiendada. Värskenduskursus on mõeldud programmi „Europanetzwerk Deutsch“ endistele osalejatele.


Osalemistingimused

Sihtrühm
ELi institutsioonide juhtivteenistujad ning ELi liikmes- ja kandidaatriikide (Albaania, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Montenegro, Serbia ja Türgi) ministeeriumide juhtivametnikud.

Saksa keele oskus
kõrgtase (B2–C1)
kesktase (B1 kursusel EU 7)
 

Sisu

Programm Europanetzwerk Deutsch on eksklusiivne stipendiumiprogramm, mida rahastab Saksa välisministeerium ja mis hõlmab alljärgnevat.

Kõik osalejad saavad tasuta

 • intensiivkeelekursuse, mis on kohandatud osalejate huvidele,
 • kohtumised ministeeriumide esindajate ning valdkonna spetsialistide ja institutsioonidega,
 • kultuurilise raamprogrammi,
 • majutuse koos hommikusöögiga ja ühistoitlustuse kõigil kursuse päevadel,
 • tervise-, õnnetusjuhtumi- ja vastutuskindlustuse kursuse kestuse ajaks ootamatult tekkivate juhtumite puhuks. 

Kandideerimine

Pöörduge kohaliku Goethe Instituudi poole.

 • Kontaktisik teeb testi abil kindlaks teie keeletaseme. Suuline ja kirjalik test tehakse kohalikus Goethe Instituudis ja kestab umbes kaks tundi.
 • Lisaks tuleb elektrooniliselt täita kandideerimisvorm ja saata see Goethe Instituudile. Lisaks isikuandmetele küsitakse vormil ka, millised on teie ootused kursusele, et programmi teie ja teiste osalejate jaoks optimaalselt kohandada.
Kandidaadid valitakse Goethe Instituudi ja Saksa välisministeeriumi koostöös
 • Valimisprotseduuri tulemused antakse teada umbes kuus nädalat enne kursuse algust.

Selle programmi raames pakub meie koostööpartner "Goethe Zentrum Tallinna Saksa Kultuuriinstituut" võimalust liituda jooksvate saksa keele kursuste ja/või ministeeriumiametnikele mõeldud erikursustega, saades osalist stipendiumi.

Goethe-Zentrum Tallinna Saksa Kultuuriinstituut

Top