Europanetzwerk Deutsch
EU-Kurse

 • Europanetzwerk Deutsch Photo: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig

 • EU-Kurse Photo: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch Photo: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch Photo: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch Photo: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch © Goethe-Institut, Photo: Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch © Goethe-Institut, Photo: Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch © Goethe-Institut, Photo: Bernhard Ludewig

Saksa välisministeerium ja Goethe Instituut edendavad programmiga „Europanetzwerk Deutsch“ saksa keelt Euroopa institutsioonides kasutatava töö- ja menetluskeelena, toetades ühtlasi võrgustike loomist Euroopas. Selleks kutsume Teid osalema spetsiaalse suunitlusega keelekursustel Saksamaal.

Programmi sihtrühmaks on ELi institutsioonide teenistujad Brüsselis ja Luxembourgis, samuti ELi liikmesriikide, Norra, Islandi ja kandidaatriikide ministeeriumiametnikud, kel on tööalaseid kontakte ELga ning

 • kes soovivad parandada tööalast saksa keele oskust,
 • kes valdavad saksa keelt vähemalt keeleoskustasemel B2-C1
 • kelle töövaldkond on otseselt seotud Euroopa Liiduga
 • kes omab tööalaseid kontakte ELi institutsioonidega
Lugege üldist teavet ELi-alaste kursuste ja uusima programmi kohta.

Kursused 2018


Kursuse info  
Koht Ainult veebis (Moodle)
Toimumise aeg 09.04. – 04.05.2018
Kestus 4 nädalat
Sihtrühm Värskenduskursus on mõeldud programmi „Europanetzwerk Deutsch“ osalejatele
Kursuse tüüp Keelekursus veebis
Keeletase B2 – C1
Algataja Saksa välisministeerium
Teostaja Goethe-Institut


Kursus kestab 4 nädalat à 4 tundi (kokku 16 t). Õppetöö toimub veebiõppeplatvormil Moodle. Kursus hõlmab Euroopa Liidus aktuaalseid teemasid ning seda viivad läbi kogenud juhendajad, kes parandavad teie harjutusi, vastavad küsimustele, juhivad diskussioone jne. Nii saate oma keeleteadmisi värskendada ja täiendada.


Kursuse info  
Koht Berlin
Tomimise aeg 14.06. – 17.06.2018
Kestus 4 päeva (koos saabumis- ja ärasõidupäevaga)
Sihtrühm ELi teenistujad ja kõigi ministeeriumide ametnikud, kellel on tööalaseid kontakte ELiga majandus-, töö- ja digivaldkondades
Kursuse tüüp ELi kursus, mis keskendub konkreetsetele valdkonadele
Keeletase B2 – C1
Algataja Saksa välisministeerium
Teostaja Goethe-Institut

See kursus hõlmab nõudlikku programmi ja kaasnevat intensiivkeelekursust digitaalse töömaailma teemal Euroopa Komisjoni digiagenda kontekstis. Lisaks keelekursusele ootavad teid erialased kohtumised Berliini ministeeriumides ja teistes poliitilistes institutsioonides, mõttekodades ja ettevõtetes. Teil on võimalus oma keeleteadmisi värskendada ja täiendada ning õpitut kohe ka praktikas rakendada. Külastused sõltuvad teie soovidest ja keelekursusel toimub nii külastusteks valmistumine kui ka nende hilisem arutelu. Lisaks ootab teid vaheldusrikas kultuuri- ja raamprogramm.

 Kursus toimub kombineeritud keelekursusena, st Saksamaal viibimisele eelneb ühenädalane täiendav veebifaas. Nii saate kohapealseks kursuseks ja Saksamaal viibimiseks optimaalselt valmistuda ning õpite teisi osalejaid juba varem tundma. Veebifaasi jaoks tuleks arvestada umbes 4 tundi.

Kursuse info  
Koht München koos päevaekskursiooniga Austriasse
Toimumise aeg 14.07. - 22.07.2018
Kestus 9 päeva (koos saabumis- ja ärasõidupäevaga)
Sihtrühm ELi teenistujad ja kõigi ministeeriumide ametnikud, kellel on tööalaseid kontakte ELiga
Kursuse tüüp ELi kursus
Keeletase B2 – C1
Algataja Saksa välisministeerium
Teostaja Goethe-Institut
Partner Baieri riigikantselei

See kursus hõlmab külastusi ministeeriumidesse ja institutsioonidesse, vaheldusrikast kultuuri- ja raamprogrammi koos kaasneva intensiivkeelekursuse ja ekskursiooniga naaberriiki Austriasse. Programmi keskpunktis on kohtumised Euroopa küsimustega tegelevate ametikolleegide ja ministeeriumide esindajate ning ELi kontekstis vastava valdkonna spetsialistidega. See kursus võimaldab teil omandada põhjalikke teadmisi ja vahetada infot ELi aktuaalsete teemade, Saksamaa poliitilise süsteemi ning metropolipiirkonna Müncheni eripärade kohta. Külastused sõltuvad teie soovidest ja keelekursusel toimub nii külastusteks valmistumine kui ka nende hilisem arutelu. Nii on teil võimalus oma keeleteadmisi värskendada ja täiendada ning õpitut kohe ka praktikas rakendada. Kursuse partner on Baieri riigikantselei.

Kursus toimub kombineeritud keelekursusena, st Saksamaal viibimisele eelneb ühenädalane täiendav veebifaas. Nii saate kohapealseks kursuseks ja Saksamaal viibimiseks optimaalselt valmistuda ning õpite teisi osalejaid juba varem tundma. Veebifaasi jaoks tuleks arvestada umbes 4 tundi.


Kursuse info  
Koht Hamburg koos päevaekskursiooniga Berliini
Toimumise aeg 22.07. –  28.07.2018
Kestus 7 päeva (koos saabumis- ja ärasõidupäevaga)
Sihtrühm ELi teenistujad ja kõigi ministeeriumide ametnikud, kellel on tööalaseid kontakte ELiga
Kursuse tüüp ELi kursus
Keeletase B2 – C1
Algataja Saksa välisministeerium
Teostaja Goethe-Institut
Partner Hamburgi senatikantselei

See kursus hõlmab külastusi ministeeriumidesse ja institutsioonidesse, vaheldusrikast kultuuri- ja raamprogrammi koos kaasneva intensiivkeelekursuse ja ekskursiooniga Berliini. Programmi keskpunktis on kohtumised Euroopa küsimustega tegelevate ametikolleegide ja ministeeriumide esindajate ning ELi kontekstis vastava valdkonna spetsialistidega. See kursus võimaldab teil omandada põhjalikke teadmisi ja vahetada infot ELi aktuaalsete teemade, Saksamaa poliitilise süsteemi ning metropolipiirkonna Hamburgi eripärade kohta. Külastused sõltuvad teie soovidest ja keelekursusel toimub nii külastusteks valmistumine kui ka nende hilisem arutelu. Nii on teil võimalus oma keeleteadmisi värskendada ja täiendada ning õpitut kohe ka praktikas rakendada. Selle kursuse partner on Hamburgi senatikantselei.

Kursus toimub kombineeritud keelekursusena, st Saksamaal viibimisele eelneb ühenädalane täiendav veebifaas. Nii saate kohapealseks kursuseks ja Saksamaal viibimiseks optimaalselt valmistuda ning õpite teisi osalejaid juba varem tundma. Veebifaasi jaoks tuleks arvestada umbes 4 tundi.


Kursuse info  
Koht Berlin ja Brüssel 
Toimumise aeg 28.09. – 03.10.2018
03.10. – 06.10.2018
Kestus 9 päeva (koos saabumis-, edasi- ja ärasõidupäevaga)
Sihtrühm ELi teenistujad ja kõigi ministeeriumide ametnikud, kellel on tööalaseid kontakte ELiga
Kursuse tüüp ELi kursus
Keeletase B2 – C1
Algataja Saksa välisministeerium
Teostaja Goethe-Institut


Kursus hõlmab kohtumisi ja külastusi Saksamaa Liitvabariigi ministeeriumides, ELi institutsioonides Brüsselis ning õhtust kultuuriprogrammi. Programmiga kaasneb intensiivkeelekursus. Programmi keskpunktis on kohtumised ELi institutsioonide ja Saksa ministeeriumide ametikolleegide ja esindajate ning ELi kontekstis vastava valdkonna spetsialistidega. See kursus võimaldab teil omandada põhjalikke teadmisi ja vahetada infot ELi aktuaalsete teemade ning Saksamaa positsiooni kohta ELis. Külastused sõltuvad teie soovidest ja keelekursusel toimub nii külastusteks valmistumine kui ka nende hilisem arutelu. ELi institutsioonidest pärit osalejatele on ainulaadne võimalus osaleda aktiivselt Brüsselis toimuvate kohtumiste kujundamises. Teil on võimalus oma keeleteadmisi värskendada ja täiendada ning õpitut kohe ka praktikas rakendada.

Kursus toimub kombineeritud keelekursusena, st Saksamaal viibimisele eelneb ühenädalane täiendav veebifaas. Nii saate kohapealseks kursuseks ja Saksamaal viibimiseks optimaalselt valmistuda ning õpite teisi osalejaid juba varem tundma. Veebifaasi jaoks tuleks arvestada umbes 4 tundi.


Kursuse info  
Koht Freiburg
Toimumise aeg 25.10. – 28.10.2018
Kestus 4 päeva (koos saabumis- ja ärasõidupäevaga)
Sihtrühm ELi teenistujad ja kõigi ministeeriumide ametnikud, kellel on tööalaseid kontakte ELiga kliima, keskkonna ja energia valdkondades
Kursuse tüüp ELi kursus, mis keskendub konkreetsetele valdkonadele
Keeletase B2 – C1
Algataja Saksa välisministeerium
Teostaja Goethe-Institut

See kursus hõlmab nõudlikku programmi kliima, keskkonna ja energia teemadel ning kaasnevat intensiivkeelekursust. Kavas on ministeeriumide ja institutsioonide külastamine Freiburgis. Teil on võimalus oma keeleteadmisi värskendada ja täiendada ning õpitut kohe ka praktikas rakendada. Külastused sõltuvad teie soovidest ja keelekursusel toimub nii külastusteks valmistumine kui ka nende hilisem arutelu. Lisaks ootab teid vaheldusrikas kultuuri- ja raamprogramm.

Kursus toimub kombineeritud keelekursusena, st Saksamaal viibimisele eelneb ühenädalane täiendav veebifaas. Nii saate kohapealseks kursuseks ja Saksamaal viibimiseks optimaalselt valmistuda ning õpite teisi osalejaid juba varem tundma. Veebifaasi jaoks tuleks arvestada umbes 4 tundi.


Kursuse info  
Koht Dresden koos päevaekskursiooniga Berliini
Toimumise aeg 04.11. –  10.11.2018
Kestus 7 päeva (koos saabumis- ja ärasõidupäevaga)
Sihtrühm ELi teenistujad ja kõigi ministeeriumide ametnikud, kellel on tööalaseid kontakte ELiga
Kursuse tüüp ELi kursus
Keeletase B2 – C1
Algataja Saksa välisministeerium
Teostaja Goethe-Institut
Partner Saksimaa riigikantselei

See kursus hõlmab pärastlõunaseid külastusi ministeeriumidesse ja institutsioonidesse, vaheldusrikast kultuuri- ja raamprogrammi ning päevaekskursiooni Berliini. Programmiga kaasneb intensiivkeelekursus. Keskpunktis on kohtumised Euroopa küsimustega tegelevate ametikolleegide ja ministeeriumide esindajate ning ELi kontekstis vastava valdkonna spetsialistidega. Kursus võimaldab teil omandada põhjalikke teadmisi ja vahetada infot ELi aktuaalsete teemade, Saksamaa poliitilise süsteemi ja Saksi liidumaa eripärade, aga ka Dresdeni piirkonna kohta. Külastused sõltuvad teie soovidest ja keelekursusel toimub nii külastusteks valmistumine kui ka nende hilisem arutelu. Nii on teil võimalus oma keeleteadmisi värskendada ja täiendada ning õpitut kohe ka praktikas rakendada. Selle kursuse partner on Saksimaa riigikantselei.

 Kursus toimub kombineeritud keelekursusena, st Saksamaal viibimisele eelneb ühenädalane täiendav veebifaas. Nii saate kohapealseks kursuseks ja Saksamaal viibimiseks optimaalselt valmistuda ning õpite teisi osalejaid juba varem tundma. Veebifaasi jaoks tuleks arvestada umbes 4 tundi.

Kursuse info  
Koht Frankfurt ja Wiesbaden
Toimumise aeg 11.11. - 17.11.2018
Kestus 7 päeva (koos saabumis- ja ärasõidupäevaga)
Sihtrühm ELi teenistujad ja kõigi ministeeriumide ametnikud, kellel on tööalaseid kontakte ELiga
Kursuse tüüp ELi kursus
Keeletase B2 – C1
Algataja Saksa välisministeerium
Teostaja Goethe-Institut
Partner Hesseni riigikantselei

See kursus hõlmab külastusi ministeeriumidesse ja institutsioonidesse, vaheldusrikast kultuuri- ja raamprogrammi koos kaasneva intensiivkeelekursusega. Programmi keskpunktis on kohtumised Euroopa küsimustega tegelevate ametikolleegide ja ministeeriumide esindajate ning ELi kontekstis vastava valdkonna spetsialistidega. See kursus võimaldab teil omandada põhjalikke teadmisi ja vahetada infot ELi aktuaalsete teemade, Saksamaa poliitilise süsteemi ning metropolipiirkonna Reini-Maini eripärade kohta. Külastused sõltuvad teie soovidest ja keelekursusel toimub nii külastusteks valmistumine kui ka nende hilisem arutelu. Nii on teil võimalus oma keeleteadmisi värskendada ja täiendada ning õpitut kohe ka praktikas rakendada. Selle kursuse partner on Hesseni riigikantselei.

Kursus toimub kombineeritud keelekursusena, st Saksamaal viibimisele eelneb ühenädalane täiendav veebifaas. Nii saate kohapealseks kursuseks ja Saksamaal viibimiseks optimaalselt valmistuda ning õpite teisi osalejaid juba varem tundma. Veebifaasi jaoks tuleks arvestada umbes 4 tundi.

Kursuse info  
Koht Ainult veebis (Moodle)
Toimumise aeg 05.11. –  30.11.2018
Kestus 4 nädalat
Sihtrühm Värskenduskursus on mõeldud programmi „Europanetzwerk Deutsch“ osalejatele
Kursuse tüüp Keelekursus veebis
Keeletase B2 – C1
Algataja Saksa välisministeerium
Teostaja Goethe-Institut


Kursus kestab 4 nädalat à 4 tundi (kokku 16 t). Õppetöö toimub veebiõppeplatvormil Moodle. Kursus hõlmab aktuaalseid teemasid Euroopas ning seda viivad läbi kogenud juhendajad, kes parandavad teie harjutusi, vastavad küsimustele, juhivad diskussioone jne. Nii saate oma keeleteadmisi värskendada ja täiendada. Värskenduskursus on mõeldud programmi „Europanetzwerk Deutsch“ osalejatele.


Osalemistingimused

Sihtrühm
ELi institutsioonide teenistujad, samuti ELi liikmesriikide, Norra, Islandi ja kandidaatriikide (Albaania, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Montenegro, Serbia ja Türgi) ministeeriumiametnikud, kel on tööalaseid kontakte ELi institutsioonidega.

Saksa keele oskus
kõrgtase (B2–C1)
 

Sisu

Kohtumised ministeeriumide esindajate, erialaekspertide ja valdkondlike institutsioonidega.

Programm Europanetzwerk Deutsch on spetsiaalse suunitlusega stipendiumiprogramm, mida rahastab Saksa välisministeerium ja mis hõlmab alljärgnevat.

Kõik osalejad saavad tasuta

 • intensiivkeelekursuse, mis on kohandatud osalejate huvidele,
 • kohtumised ministeeriumide esindajate ning valdkonna spetsialistide ja institutsioonidega,
 • kultuurilise raamprogrammi,
 • majutuse koos hommikusöögiga ja ühistoitlustuse kõigil kursuse päevadel,
 • tervise-, õnnetusjuhtumi- ja vastutuskindlustuse kursuse kestuse ajaks ootamatult tekkivate juhtumite puhuks. 

Bewerbungsverfahren

Sie können sich jederzeit auf alle verfügbaren Kurse, auch auf mehrere gleichzeitig, bewerben. Bitte füllen Sie dazu das Online-Formular aus.
 

Bitte geben Sie darin Ihre Kursprioritäten an. Neben persönlichen Angaben werden auch Ihre Erwartungen an den Kurs abgefragt, um das Programm optimal auf Sie und die anderen Teilnehmenden abstimmen zu können.
 
Wenden Sie sich bitte anschließend an das Goethe-Institut vor Ort. Ein Ansprechpartner wird mithilfe eines Tests einschätzen, auf welchem Sprachniveau Sie sich befinden. Der mündliche und schriftliche Test wird am Goethe-Institut vor Ort durchgeführt und dauert in etwa zwei Stunden. Die Auswahl der Kandidaten erfolgt in Abstimmung zwischen Goethe-Institut und Auswärtigem Amt. Das Ergebnis des Auswahlverfahrens wird Ihnen zeitnah mitgeteilt.

Top