Skolinimosi sąlygos - Goethe-Institut Lietuva

Greita navigacija:

Iš karto pereiti prie turinio (Alt 1) Iš karto pereiti prie pagrindinės navigacijos (Alt 2)

Skolinimosi sąlygos

Bildausschnitt: beleuchteter, festlicher, vertäfelter Filmvorführraum

Taisyklės ir Teisės

Filmai skolinami tik nekomercinės peržiūros tikslais ir ne jaunesniems nei 15 metų asmenims.
Perrašyti ar kopijuoti filmus į vaizdo kasetes ar kitas vaizdo ir garso laikmenas griežtai draudžiama.

Neteisėtas filmų peržiūrų organizavimas gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę. Saugant autorių teises filmai turi būti rodomi nesutrumpinti ir be pakeitimų. Teisė rodyti filmą negali būti perleidžiama tretiesiems asmenims. Reklamuoti leidžiama tik skelbiant pranešimus spaudoje.

Laikas ir terminai

Filmus prašome užsisakyti kiek įmanoma iš anksto. Išsiuntimo lape nurodytų grąžinimo terminų privaloma laikytis.

Pranešimai apie Peržiūras

Kartu su filmo kopija atsiųstame pranešimo lape privaloma nurodyti filmo peržiūrų ir jose dalyvavusių žiūrovų skaičių. Apie bet kokį filmo kopijos defektą būtina nedelsiant pranešti tiksliai apibūdinant nustatytus trūkumus.

Filmo kopijos sugadinimas

Užsakovas atsako už bet kokį filmo kopijos sugadinimą. Iš jo gali būti reikalaujama atlyginti taisymo ar naujos kopijos parengimo išlaidas.

Bendroji informacija

Užsakovui nesilaikant skolinimosi sąlygų Goethe’s institutas pasilieka sau teisę neskolinti jam kitų filmų. Goethe’s institutas Lietuvoje neatsako už terminų nesilaikymą ar užsakymų nevykdymą dėl trečiųjų asmenų kaltės.

Jei filmų programoms naudojamos Goethe’s instituto paskolintos filmų kopijos, Goethe’s institutas prašo tai nurodyti visose reklamos priemonėse. (Prireikus Institutas gali atsiųsti savo logotipą.)

Užsakymas

Užsisakant filmą pirmą kartą prašome naudotis mūsų internetinės registracijos sistema.

Būdamas registruotas užsakovas norimus filmus galėsite užsisakyti užpildydami internetinę užsakymo formą ir nurodydami kliento numerį.