Aija Jakoviča rekomenduoja Olga

Olga - Bernhard Schlink © Diogenes Verlag Romano veiksmas vyksta gausiu istorinių įvykių laiku nuo XIX a. pabaigos iki XXI a. pradžios, pasakojama neturtingos našlaitės Olgos ir dvarininko sūnaus Herberto meilės istorija.

Olga labai anksti patenka į priešišką aplinką, jai tenka grumtis dėl teisės turėti tokį gyvenimą, kokio nori ji pati, nors socialinė kilmė ir visuotinis požiūris į moters vaidmenį visuomenėje užbrėžia labai aiškias ribas. Suprasdama tai Olga abiem kojomis stovi ant žemės. Herbertas – Olgos priešingybė: jis taip skuba gyventi, kad jo kojos žemės beveik neliečia. Herberto charakteriu autorius puikiai atspindi, kaip politiniai to meto idealai veikia žmogaus asmenybę.

Realistiškam romano turiniui pateikti pasirinkta neįprasta struktūra. Pirmoje dalyje neįvardytas pasakotojas Olgos istoriją dėsto išlaikančiu distanciją, neutraliu stiliumi. Antroje dalyje pamatome Olgą iš arčiau pasakotojo Ferdinando akimis. Ši dalis pastūmėja ieškoti ir paralelių su romanu „Skaitovas“. Trečioji dalis pati emocionaliausia, ją sudaro Olgos laiškai Herbertui. Pabaigoje skaitytojo laukia dvi staigmenos. Nugludintas Bernhardo Schlinko stilius irgi suteiks skaitymo džiaugsmo.
 

Bernhard Schlink
Olga
Diogenes Verlag, Zürich, 2018
ISBN 978-3257070156
320 p.