Ulrich Ribbert rekomenduoja Zeit der Zauberer

Zeit der Zauberer -  Wolfram Eilenberger © Klett-Cotta Verlag Lig šiol daugiausiai skaitėme apie tai, kad burtininku buvo vadinamas Thomas Mannas. Iškart prisiminsime didžiąją Peterio de Mendelssohno biografiją. Dabar Wolframas Ellenbergeris šios metaforos gijos ieško Martino Heideggerio, Ernsto Cassirerio, Ludwigo Wittgensteino ir Walterio Benjamino gyvenime ir veikaluose. Apie visus keturis jau buvo kuo išsamiausiai rašyta, Ellenbergeris naudojasi šiais šaltiniais ir juos cituoja.

Knyga įdomi tuo, kad parodo tokią unikalią sankaupą naujausioje vokiečių filosofijos istorijoje. Suprantama, kad dramaturgine kulminacija tapo disputas Davose (1929-aisiais) tarp Cassirerio ir Heideggerio. Trečiajame dešimtmetyje vis būdavo kalbama apie didžiuosius klausimus, apie modernybės irimą, apie mus supančią viską iškreipiančią dvasią, iš kurios turime išsilaisvinti. Ellenbergeriui pavyko pateikti tuos debatus be pakylėtumo, žingsnis po žingsnio labai suprantamai rekonstruoti juos trumpuose, lengvai skaitomuose skyriuose. Atidžiai skaitant išryškės dar vienas dalykas: Heideggerio simpatija nacionalsocialistams nebūtinai įžvelgiama jo trečiojo dešimtmečio filosofijoje, bet jos užuomazgas vis dėlto galima pajusti (W. Franzen).
 

Wolfram Eilenberger
Zeit der Zauberer. Das große Jahrzehnt der Philosophie 1919–1929
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2018
ISBN 978-3608947632
431 p.