Claus Leggewie
Kova dėl Europos atminties – iš naujos Vilniaus perspektyvos

Vokiečių politologas ir istorikas Clauso Leggewie Lietuvos publikai skaitė pranešimą Atviros Lietuvos fondo salėje, Vilniuje.
Vokiečių politologas ir istorikas Clauso Leggewie Lietuvos publikai skaitė pranešimą Atviros Lietuvos fondo salėje, Vilniuje. | Martyno Ambrazo nuotr.

Kaip sutaikyti nesutaikomus atsiminimus apie holokaustą ir gulagą? Kaip integruoti kitą istorinę patirtį: prisiminimus apie karą ir deportaciją, kolonializmą ir imigraciją, ir nepelnytai pamirštamą Europos Sąjungos sėkmę?

Vokiečių politologas ir istorikas Claus Leggewie šiuos klausimus nagrinėja daugelyje savo publikacijų, o kartu su Lietuvos publika viešai apie tai diskutavo 2017 m. spalio 9 d. Atviros Lietuvos fondo salėje, Vilniuje.
 

  Interviu: Garsus politologas Leggewie: neišspręsta praeitis išplaukia į paviršių naujais konfliktais (vz.lt)
 

Claus Leggewie (g. 1950 m.) yra politikos mokslų profesorius, jis iki 2017 m. vadovavo Eseno kultūrologijos institutui (KWI) ir Duisburgo globalaus bendradarbiavimo tyrimų centrui (Centre for Global Cooperation Research). Nuo 2016 m. jis yra pirmasis Ludwig Börne vardo profesūros profesorius Gyseno universitete.
 
Baigęs socialinių mokslų ir istorijos studijas Kelne bei Paryžiuje jis Getingeno universitete apsigynė disertaciją ir vėliau įgijo habilituoto daktaro laipsnį. Buvo profesorius Gyseno Justus-Lybigo universitete, Paryžiaus Nantero universitete ir Niujorko universitete. Be to, dirbo moksliniu bendradarbiu Vienos humanitarinių mokslų institute (Institut für die Wissenschaften vom Menschen), Niujorko universiteto Remarque institute ir Berlyno mokslų kolegijoje (Wissenschaftskolleg). 2001 m. jis Gyseno universitete įkūrė Žiniasklaidos ir interaktyvumo centrą (Zentrum für Medien und Interaktivität). 2008–2016 m. dalyvavo Vokietijos vyriausybės mokslinės patariamosios tarybos globalių aplinkos pokyčių klausimais (Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung für Globale Umweltveränderungen, WBGU) veikloje. C. Leggewie analizuoja tarpdisciplininius ir transdisciplininius ryšius klimato, atminties bei kultūrų sąveikos srityse. Jis yra vienas iš periodinių leidinių „Climate & Cultures“ (Leidenas), „Interaktiva“ (Frankfurtas/Niujorkas) ir „Routledge Global Cooperation Series“ (Londonas) bei žurnalų „Transit“ (Viena) ir „Blätter für deutsche und internationale Politik“ (Berlynas) redaktorių. C. Leggewie yra Rostoko universiteto teologijos garbės daktaras, buvo apdovanotas Niujorko universiteto Volkmar and Margret Sander premija ir Šiaurės Reino-Vestfalijos ordinu „Už nuopelnus“. 2015 m. išleido savo prisiminimų knygą „Politische Zeiten. Beobachtungen von der Seitenlinie“. Netrukus pasirodys kita knyga: „Europa zuerst. Eine Unabhängigkeitserklärung.“