• Installation Waterboarding (Frédéric Krauke) © Goethe-Institut Tallinn, Foto: Karel Koplimets
    Waterboarding (Frédéric Krauke)
  • Installation Waterboarding (Frédéric Krauke) © ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe Foto: Anatole Serexhe
    Waterboarding (Frédéric Krauke)

Kankinimas vandeniu


Dokumentinis filmas apie performansą Naherholung Sternchen Berlyne
2012 m.

Frédéricas Krauke
* g. 1981 m. Berlyne (Vokietija), ten pat gyvena ir dirba

Kankinimas vandeniu arba Waterboarding – taip vadinamas kankinimo metodas, kai suimtasis galva žemyn pririšamas prie nuožulniai pastatytos lentos, jo veidas apdengiamas medžiagos skiaute ir ant jos pilamas vanduo. Oficialioje JAV Senato ataskaitoje apie CŽV vykdytus kankinimus nuo 2014 m. šis kankinimo būdas 252 kartus nurodytas kaip įprasta CŽV kankinimo praktika.
Savo performanse Kankinimas vandeniu Frédéricas Krauke vienu metu įsikūnija į CŽV agento ir paties kankinamojo situaciją. Dorovės sergėtojas su baltais marškiniais ir kaklaraiščiu pats išbando kankinimus, skirtus kankinamam asmeniui. Nors kankinamas jis beveik visiškai palūžta, jam nepavyksta išpirkti kankintojo kaltės.
 
Bernhardas Serexhe