Greita navigacija:

Iš karto pereiti prie turinio (Alt 1)Iš karto pereiti prie antraeilės navigacijos (Alt 3)Iš karto pereiti prie pagrindinės navigacijos (Alt 2)

Tvarumo studijos Vokietijoje
Nuo toksikologijos iki turizmo plėtros

Vis daugiau studijų programų pabrėžiama aplinkos apsauga ir tvarumas.
Vis daugiau studijų programų pabrėžiama aplinkos apsauga ir tvarumas. | Nuotr. (fragmentas): © Adobe

Argi nebūtų šaunu, jei mes tiesiog galėtume išmokti „gelbėti pasaulį“? Deja, tai nėra taip paprasta. Vis dėlto Vokietijoje šiuo metu siūloma nemažai studijų programų, kuriose pabrėžiamas tvarumas, vadinasi, prie pasaulio gelbėjimo jau artėjame. Trumpa apžvalga.

1. Ekotoksikologija, Koblenco ir Landau universitetas

Nuskęsta tanklaivis arba sprogsta fabrikas: kas atsitiks nuodams patekus į aplinką? Anglų kalba dėstomoje magistro studijų programoje nagrinėjamas cheminių medžiagų poveikis gamtai. Aplinkos chemija dėstoma kartu su toksikologija, ekologija, socialiniais mokslais ir aplinkos ekonomika. Po studijų galima siekti karjeros mokslo institucijose ir mokslinių tyrimų institutuose, įstaigose ir ministerijose, pramonėje arba konsultavimo įmonėse.

2. Atsinaujinančiųjų išteklių energija, Birkenfeldo ir Tryro aukštoji technikos mokykla

Vėjo energija, saulės energija ir biomasė – atsinaujinančiųjų išteklių energijos sektorius išgyvena aukso amžių. Todėl šia studijų programa siekiama paruošti valdymo inžinierius, kuriems suteikiamos šiame sektoriuje reikalingos techninės, ekonominės, teisinės ir ekologinės žinios. Be to, šios mokyklos infrastruktūra yra vienintelė visame pasaulyje, kurioje nėra taršos, nes visa elektros energija ir šiluma gaminama iš atsinaujinančiųjų išteklių.

3. Pavojų prevencija (Hazard Control), Hamburgo taikomųjų mokslų universitetas

Mūsų visuomenė ypač pasigenda kvalifikuotų specialistų, kurie galėtų užkirsti kelią pavojingoms situacijoms, pavyzdžiui, stichinėms nelaimėms arba cheminių medžiagų išsiliejimui, arba kritiniu atveju tinkamai reaguoti. Šios specialybės studentai ne tik studijuoja inžineriją, bet ir įgyja praktinių įgūdžių, todėl gali dirbi civilinės saugos, rizikos valdymo ir priešgaisrinės saugos srityse.

4. Aplinkotyra, Freiburgo Alberto ir Liudviko universitetas

Ši studijų programa skirta susipažinti su vandeniu, dirvožemiu, oru, mišku, kraštovaizdžiu ir žmogaus sukurta aplinka. Aplinkos biologijos studijose dar gilinamasi į aplinkos chemiją, aplinkos fiziką ir aplinkos teisę. Po šių studijų galima specializuotis organizuojant perėjimą prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių, dirbti valstybinėse ir privačiose gamtos bei aplinkos apsaugos agentūrose, taip pat projektavimo ir pramonės įmonėse.

5. Tvaraus žemės ūkio ir maisto moksliniai tyrimai, Niurtingeno ir Geislingeno ekomikos ir aplinkos universitetas

Pasaulyje vis daugiau gyventojų ir visi jie turi gauti maisto. Todėl šioje studijų programoje didžiausias dėmesys kreipiamas į aprūpinimą maistu vietoje, klimato kaitą, aplinkos ir gyvūnų apsaugą. Studentai ieško būdų, kaip tvariai gaminti, perdirbti ir paskirstyti maisto produktus, biotechnologines žaliavas ir energiją. Po studijų jie gali dirbti maisto pramonėje, bankuose ir konsultacijų įmonėse, taip pat organizacijose ir interesų grupėms atstovaujančiose asociacijose regiono, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

6. Tvarus dizainas, „Ecosign“ ženklas, Alfterio Alanus universitetas

Nesvarbu, ar kalbame apie puodelį be plastiko, ar apie prekybą meno dirbiniais iš besivystančių šalių – ši studijų programa skirta ateities produkto ir vizualinės komunikacijos dizaino specialistams. Bendradarbiaujant su Kelno dizaino akademija „Ecosign“, studentai, viena vertus, įgyja dizaineriui reikalingą kūrybinę, profesinę ir estetinę kompetenciją. Kita vertus, šiose studijose atsižvelgiama į ekologinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį lygmenį. Studijos mokamos.

7. Tvari turizmo plėtra, Heilbrono universitetas

Žmonės dar niekada tiek daug nekeliavo kaip dabar, tačiau kelionės daro didelį poveikį aplinkai ir visuomenei. Heilbrono universitete turizmo vadybą studijuojantys žmonės be viešosios ekonomikos, vadybos, geografijos ir teisės paskaitų dar gilinasi į tvarumo principus. Baigę studijas jie įsidarbina turizmo organizacijose, tarptautinėse pagalbos organizacijose ar nacionalinių parkų administracijoje.

8. Tarpkultūrinė komunikacija, Chemnico technikos universitetas

Mes „skaipiname“ su savo kolegomis Indijoje, per pietų pertrauką valgome sušius arba komandiruotėje į Stambulą diskutuojame apie amerikietišką muziką. Taigi, kokiai kultūrai mes priklausome? Chemnice analizuojamos struktūros, iš kurių sudaryta tapatybė. Studentai susipažįsta su kultūros, kalbos, skaitmeninės komunikacijos, mobilumo ar netgi rasizmo mechanizmais. Nagrinėdami įvairias kultūros perspektyvas jie išsiugdo gebėjimus, tinkamus darbui tarptautinės įmonės administracijoje arba viešųjų ryšių skyriuje.

9. Miesto ekologija, Berlyno technikos universitetas

Kaip atrodo patrauklus ateities miestas? Žaliuose miestuose ne tik aukštesnė gyvenimo kokybė, jie visų pirma labiau pritaikyti ateities iššūkiams. Studentai taps specialistais, kurie projektuos miestus pagal ekologijos reikalavimus ir kurs tvarias miestų strategijas. Todėl magistro studijų programoje aplinkos moksliniai tyrimai susiejami su projektavimu ir aplinkos technologijomis.

10. Ekonomika ir etika (Social Business), Fechtos universitetas

Skurdas, nelygybė ir klimato kaita – tai didžiulės problemos, su kuriomis susiduria pasaulio gyventojai, o pasaulio rinkos jas dažnai tik padidina, o ne sumažina. Todėl Fechtoje studentai mokosi ne tik mikroekonomikos ir makroekonomikos pagrindų, bet ir susipažįsta su verslo etika bei įmonių socialine atsakomybe (Corporate Social Responsibility). Jie turi išmokti suderinti atsakomybę ir pelno siekį susiedami ekonominį mąstymą su socialiniais įsipareigojimais.