Papildoma medžiaga

Žingsnis po žingsnio: egzamino moduliai

Goethe-Zertifikat C1 sudaro skaitymo, klausymo, rašymo ir kalbėjimo (egzaminas žodžiu poroje) moduliai.

Egzaminas laikomas skaitmeniniu ar popieriniu būdu pasirinktuose egzaminų centruose. Jis vykdomas ir vertinamas pagal visame pasaulyje vienodus standartus.
 

Skaitymas

Skaitysite įvairius tekstus, pavyzdžiui, (interneto) straipsnius ir straipsnius iš laikraščių ir žurnalų. Gebate suprasti pagrindinius teiginius, atskiras informacijos dalis ir požiūrius.

Trukmė: 65 minutės

Rašymas

Raštu išreikšite ir pagrįsite savo nuomonę forumo įraše aktualia visuomenei tema bei rašysite oficialų laišką. Gebate pasirinkti toną, stilių ir registrą, kad tekstas atitiktų progą ir adresatą.

Trukmė: 75 minutės

Klausymas

Klausysitės tinklalaidės, interviu, diskusijos ir paskaitos. Gebate suprasti teiginius, detalią informaciją ir nuomones įvairiomis temomis.

Trukmė: apie 40 minučių

Kalbėjimas

Skaitysite trumpą pranešimą kompleksiška tema ir kalbėsite apie ją su pašnekovu. Be to, diskutuosite kontroversiška tema porose.

Trukmė: 20 minučių

Reikalavimai

Goethe-Zertifikat C1 – tai egzaminas, skirtas suaugusiesiems.
 
Goethe’s instituto egzaminai yra prieinami kiekvienam besidominčiam ir gali būti laikomi nepriklausomai nuo rekomenduojamo minimalaus amžiaus ar Vokietijos pilietybės turėjimo.
  • Egzaminas Goethe-Zertifikat C1 rekomenduojamas asmenims nuo 16 metų.
  • Egzaminui Goethe-Zertifikat C1 išlaikyti būtinos C1 pakopos kalbos žinios pagal​​​​​​​ Bendruosius Europos kalbos metmenis (BEKM).
  • Šiai pakopai pasiekti reikėtų – atsižvelgiant į turimas kalbos žinias ir mokymosi galimybes – nuo 800 iki 1 000 pamokų po 45 minutes.