Papildoma informacija

Laikas į sceną! Moduliai

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom susideda iš skaitymo, klausymo, rašymo ir kalbėjimo (egzaminas žodžiu individualiai) modulių. Egzaminas visame pasaulyje vykdomas ir vertinamas vienodai.

Su literatūra susijusios užduotys rašymo modulyje rengiamos bendradarbiaujant su Miuncheno Ludwigo Maximiliano universitetu.

Keturis modulius galite laikyti atskirai arba kartu. Atskiri pažymėjimai už atskirai išlaikytus keturis modulius atitinka vieną visus keturis išlaikytus modulius patvirtinantį pažymėjimą.

Skaitymo, klausymo, kalbėjimo ir rašymo moduliai vertinami egzaminų centre. modulio vertinimą koordinuoja Goethe’s instituto egzaminų vykdymo centras.
 

Jeigu per 2023 m. egzaminą rašymo modulio antroje dalyje norite nagrinėti vieną iš abiejų literatūrinių, o ne vieną iš abiejų bendro pobūdžio temų, prieš tai turite būti išsinagrinėjęs bent vieną iš Miuncheno Ludwigo Maximiliano universiteto 2023 m. nurodytų kūrinių. Per egzaminą pasirinksite vieną iš keturių pasiūlytų temų.

2023 m. literatūra egzaminui Goethe-Zertifikat C2: GDS

Thomas Hettche
Herzfaden
Roman der Augsburger Puppenkiste
ISBN 978-3-442-77157-8
€ 12,00 (D)
KiWi Verlag
​​​​​​​ab 08. März 2022: btb Verlag
ISBN 978-3-462-05256-5
€ 24,00 (D) | eBook € 14,99 (D)
 
Dana von Suffrin
Otto
Roman
KiWi Verlag
ISBN 978-3-462-00143-3
€ 11,00 (D) | eBook € 9,99 (D)

Jeigu per 2024 m. egzaminą rašymo modulio antroje dalyje norite nagrinėti vieną iš abiejų literatūrinių, o ne vieną iš abiejų bendro pobūdžio temų, prieš tai turite būti išsinagrinėjęs bent vieną iš Miuncheno Ludwigo Maximiliano universiteto 2024 m. nurodytų kūrinių. Per egzaminą pasirinksite vieną iš keturių pasiūlytų temų.

2024 m. literatūra egzaminui Goethe-Zertifikat C2: GDS

Monika Helfer
Die Bagage
Roman
dtv Verlag
ISBN 978-3-423-14801-6
€ 11,00 (D) | eBook € 10,99
 
Ralf Rothmann
Junges Licht
Roman
Suhrkamp Verlag
ISBN 978-3-518-45754-2
€ 8,00 (D) | eBook € 7,99

 

Skaitymas

Jums reiks perskaityti dalykinius tekstus, komentarus, reportažus, skelbimus ir atlikti skirtingas užduotis. Jūs turite gebėti be didelių pastangų suprasti tekstus, net jeigu jie yra abstraktaus pobūdžio arba turinio bei kalbiniu požiūriu sudėtingi, taip pat gebėti suprasti numanomą reikšmę.

Trukmė: 80 minučių

Rašymas

Jums reiks performuluoti trumpo pranešimo dalį ir pagal bendro pobūdžio arba literatūros temą parašyti tinkamos struktūros ir tinkamo stiliaus tekstą – skaitytojo laišką arba knygos recenziją. Galima pasirinkti vieną iš dviejų bendro pobūdžio temų arba vieną iš temų, susijusių su dviem literatūros sąraše nurodytais kūriniais. Jums reiks nagrinėti vieną iš keturių galimų temų.

Trukmė: 80 minučių

Klausymas

Jums reiks išklausyti pranešimus, žiniasklaidos reportažus, neformalius pokalbius bei interviu su ekspertais natūraliu kalbėjimo tempu ir atlikti įvairias užduotis.

Trukmė: apie 35 minučių

Kalbėjimas

Jums reiks parengti pranešimą sudėtingesne tema, pvz., apie globalizaciją, ir atsakyti klausimus, patikslinant savo argumentaciją. Jums reiks dalyvauti diskusijoje kita tema, kurioje pateiksite argumentus „už“ arba „prieš“, išsakysite savo nuomonę, reaguosite į kontrargumentus ir pabandysite įtikinti pašnekovą savo argumentacijos teisingumu.

Trukmė: apie 15 minučių

Reikalavimai

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom – tai egzaminas, skirtas suaugusiesiems.
 
Goethe’s instituto egzaminai yra prieinami kiekvienam besidominčiam ir gali būti laikomi nepriklausomai nuo rekomenduojamo minimalaus amžiaus ar Vokietijos pilietybės turėjimo.
  • Egzaminas Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom rekomenduojamas asmenims nuo 18 metų.
  • Egzaminui Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom išlaikyti būtinos šeštosios ir aukščiausiosios – C2 – pakopos kalbos žinios pagal Bendruosius Europos kalbos metmenis (BEKM).
  • Šiai pakopai pasiekti reikėtų – atsižvelgiant į turimas kalbos žinias ir mokymosi sąlygas – mažiausiai 1 000 pamokų po 45 minutes.