Bandymai per vokiečių kalbos pamokas
Kodėl skrenda oro balionas?

Kodėl skrenda oro balionas? – Šis klausimas gali sudominti ir vokiečių kalbos kaip užsienio kalbos pamokų dalyvius.
Kodėl skrenda oro balionas? – Šis klausimas gali sudominti ir vokiečių kalbos kaip užsienio kalbos pamokų dalyvius. | Nuotr. (fragmentas): SE Viera Photo © Adobe Stock

Gamtos mokslų bandymai įneša daugiau gyvybės į vokiečių kalbos kaip užsienio kalbos pamokas. Jie skatina mokinių smalsumą ir norą tyrinėti. Mokiniai gali daryti bandymus per pamokas, bet vokiečių kalbos pamokų turinys dėl to nenukenčia.

Mokymasis skatina supratimą, jei remiamasi savo patirtimi ir potyriais. Besimokantieji patiria kognityvinę sėkmę, atrasdami ir suprasdami paprastus gamtinius ar techninius sąryšius. Šiuos sąryšius galima iliustruoti nesudėtingais bandymais net ir per vokiečių kalbos pamokas, o su tuo susijusi teigiama mokymosi patirtis motyvuoja mokinius pristatyti savo įžvalgas užsienio kalba. Taip praturtinamos vokiečių kalbos pamokos.

Tikslinė grupė darant bandymus per kalbos pamokas

Gamtos mokslų bandymus mokytojai gali daryti per vokiečių kalbos pamokas jau nuo A2 lygio. Šiuo atveju visiškai nesvarbu, kam dėstoma – vaikams, jaunimui ar suaugusiesiems. Svarbu tik tinkamai parinkti bandymus. Juk besimokantieji sugeba kognityviai suvokti gamtinius-mokslinius sąryšius, nors (dar) ir negali paaiškinti jų vokiškai. Jų verbalinės ir (arba) neverbalinės reakcijos – tai mokytojams skirti atsiliepimai, bylojantys apie tai, ar jie suprato nurodymus vokiečių kalba ir dalykinį pamokos turinį.

Bandymų parinktis

Mokytojai, jei įmanoma, per vokiečių kalbos pamokas turėtų vengti demonstracinių bandymų. Jie turėtų rinktis bandymus, kuriuos mokiniai galėtų daryti nedidelėse grupėse. Grupinis darbas skatina mokinius kalbėtis tiriamuoju klausimu, diskutuoti apie jo sprendimo galimybes, apie patį bandymą ir jo rezultatus. Žinoma, pradedantieji dar diskutuoja gimtąja kalba. Tačiau mokytojai turi galimybę kreiptis vokiškai į atskiras grupes ir taip individualiai jas paremti.

Skambančių taurių bandymas puikiai tinka nedidelėms grupėms.
Skambančių taurių bandymas puikiai tinka nedidelėms grupėms. | Nuotr.: © Goethe-Institut
Svarbūs kriterijai atrenkant bandymus – tai jų sudėtingumo lygis ir reikiama medžiaga. Visais atvejais bandymas turi būti nesudėtingas ir atliekamas naudojant namuose turimas ar bent nebrangiai įsigyjamas medžiagas.

Be to, rinkdamiesi bandymus mokytojai turi nepamiršti, kokius gamtinius ar techninius klausimus siekiama išspręsti ir kaip tai susiję su vokiečių kalbos pamokos tema.
 
Tipinės vokiečių kalbos pamokos temos Tiriamų klausimų pavyzdžiai
Kelionės Kodėl skrenda oro balionas? Kaip skrenda raketa?
Metų laikai ir šventės Kodėl ežeras šąla nuo viršaus? Kodėl sukasi Kalėdų piramidė?
Orai ir aplinka Kodėl negalima maudytis per griaustinį? Kas yra šiltnamio efektas?
Orientavimasis Kada būna pilnatis? Kaip orientuotis jūroje?

Bandymų įtraukimas į pamoką

Kaip į pamoką įtraukti bandymą.
Kaip į pamoką įtraukti bandymą. | Pav.: © ScienceLab
Svarbiausias dalykas – sąsaja su mokinių gyvenamąja aplinka. Turimos pradinės gamtos ir technikos mokslų žinios gali įvairuoti, atsižvelgiant į amžių ir raidos lygį. Suderinę temas su vokiečių kalbos mokymo planu, mokytojai turi sukurti tokią pradinę situaciją, kuri sukeltų mokinių susidomėjimą. Tai gali būti koks nors stebėjimas, išgalvota ar tikra istorija, nuotrauka, filmas, objektas ar asmuo. 
 
Iš šios pradinės situacijos kyla ir tiriamieji klausimai. Būtent jie sudaro pagrindinį tyrimų objektą. Mokiniai generuoja idėjas, kaip atsakyti į šiuos tiriamuosius klausimus. O mokytojai, atsižvelgdami į kalbos mokėjimo lygį, gali tarsi karkasą nustatyti įvairias alternatyvas arba leisti mokiniam laisvai diskutuoti. Bandymas – tai būdas patikrinti šias idėjas. Svarbu, kad mokiniai po bandymo galėtų padiskutuoti apie jo rezultatus ir išnagrinėti jo eigą kalbiniu aspektu. Gavus rezultatus gali iškilti naujas tiriamasis klausimas ir būtinybė tęsti bandymus.

8 parengiamieji žingsniai

  1. Atidžiai išnagrinėkite vokiečių kalbos pamokų temas ir pabandykite surasti mokslines sąsajas.
  2. Pasklaidykite bandymų knygas ir panaršykite tinklalapiuose, kad surastumėte tinkamą bandymą.
  3. Ieškokite sąsajos su tema: kokį tiriamąjį klausimą gali išspręsti šis bandymas? Kaip tiriamasis klausimas susijęs su mokymo turinio tema?
  4. Pabandykite patys iš anksto atlikti bandymą!
  5. Apgalvokite, kokį žodyną ir kokias gramatines konstrukcijas galima iš anksto pateikti, nagrinėti ir lavinti darant šį bandymą (pvz., palyginimus ar laipsniavimo formas).
  6. Ieškokite tinkamos veiklos, kuri padėtų įsisavinti žodyną ir gramatiką įvairiausiame kontekste.
  7. Suformuluokite šios pamokos mokymo tikslus.
  8. Sudarykite galimybes pratęsti ir išplėsti temą.
Linkiu sėkmės ieškant tinkamo bandymo jūsų pamokoms!

Literatūra

Stuchtey, Sonja (2014): Das große Forscherbuch für Kinder [Didžioji tyrimų knyga vaikams]. Würzburg: Arena Verlag.

Stuchtey, Sonja/Bäuerle, Patrick (2011): Das große Forscherbuch vom Körper [Didžioji kūnų tyrimo knyga].Würzburg: Arena Verlag.

Schettler, Heike (2017): Das große Forscherbuch für Grundschulkinder [Didžioji tyrimų knyga pradinių mokyklų vaikams]. Würzburg: Arena Verlag.