CLILiG – Integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas(is) Lietuvoje
Apie projektą

Užsienio kalbos ir gamtos mokslai yra puikus derinys. Ypač kai nagrinėjami klausimai, susiję su artima moksleivių aplinka.
 
Pavyzdžiui, tai, kas sieja chemiją, biologiją ir vokiečių kalbą: „Kiek vandens žmogus sunaudoja per dieną?“ arba „Kokiu oru kvėpuojame mokyklos kieme?“. Bet nemažiau įdomūs yra ir socialinių bei humanitarinių mokslų klausimai, į kuriuos atsakyti darosi lengviau pasitelkus vokiečių kalbą.
 
Į šiuos ir panašius klausimus nuo 2014/2015 mokslo metų bando atsakyti mokytojų komandos, sudarytos iš vokiečių kalbos ir kitų dalykų mokytojų ir jų mokiniai visoje Lietuvoje. Integruoto vokiečių kalbos ir dalyko mokymo programos vykdomos su įvairaus amžiaus mokiniais (nuo 5 iki 11 klasės), pradedant pavienėmis dalykų pamokomis su vokiečių kalbos integracija ir baigiant visus mokslo metus trunkančiais kassavaitiniais moduliais. Skiriasi ir turinio vokiečių kalba ir mokyklos kalba apimtis. Tačiau visas mokyklas vienija didelis moksleivių susidomėjimas ir ypatingas mokytojų aktyvumas.
 
Visi projektą vykdantys mokytojai dalyvavo mokymuose, per kuriuos susipažino su įdomiai originalia mokymo(si) medžiaga iš Vokietijos leidyklų bei kartu svarstė, kaip šią medžiagą pritaikyti pamokoms su mokiniais, neseniai pradėjusiais mokytis vokiečių kalbos.
 
Projekte dayvaujantys mokytojai renka ir dokumentuoja su projektu susijusią medžiagą ir jo eigą. Daugelyje mokyklų taip pat ir mokiniai renka su projektu susijusius savo darbus specialiuose aplankuose. Mokytojų ir mokinių aplankai yra puiki priemonė pasikeitimui gerąja patirtimi arba skaidriam darbui su mokiniais ir jų tėvais.
 
Integruoto vokiečių kalbos ir dalyko mokymo(si) projektas užima svarbią vietą Lietuvos švietime dalyvaujančių mokytojų aktyvumo bei mokyklų vadovų ir Lietuvos švietimo institucijų palaikymo dėka.

Goethe`s institutas Lietuvoje parengė informacinę skrajutę su svarbiausia informacija apie projektą ir nuotraukomis iš projektinių mokyklų, skirtą švietimo įstaigų darbuotojams, mokyklų vadovams, mokytojams ir tėvams. Šią skrajutę savo mokyklai galite užsisakyti Vilniaus Goethe`s institute.