Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 © Getty Images

Jūs norėtumėte ...

  • pasiruošti studijoms Vokietijoje
  • kandidatuodami į darbo vietą pateikti pažymėjimą, patvirtinantį pažengusiųjų vokiečių kalbos lygį
  • ruoštis darbui medicinos srityje Vokietijoje
  • gauti dokumentą, patvirtinantį mokymosi B2 lygiu rezultatus
  • gauti oficialų ir tarptautiniu lygiu pripažįstamą pažymėjimą

Goethe-Zertifikat B2 – tai vokiečių kalbos egzaminas jaunuoliams ir suaugusiesiems. Juo patvirtinamas pažengusiųjų kalbos mokėjimo lygis, atitinkantis ketvirtąjį – B2 – iš šešių kalbos mokėjimo lygių pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.

Išlaikę egzaminą, Jūs įrodote, kad gebate ...

  • suprasti sudėtingų tekstų tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis pagrindines mintis, taip pat ir specializuotas diskusijas profesinėmis temomis.
  • pakankamai spontaniškai ir laisvai bendrauti žodžiu ir raštu, todėl bendravimas su gimtakalbiais, nesukeliant jiems įtampos ir patiems jos nejaučiant, yra visiškai įmanomas.
  • kurti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų ir paaiškinti savo požiūrį svarstomais klausimais, išdėstydamas įvairių pasirinkimų pranašumus ir trūkumus.

Pasiruošimas

Pratybų medžiaga

Čia rasite egzamino užduočių pavyzdžius ir pratyboms skirtas užduotis mokymuisi internete, taip pat ir interaktyvias bei specialiųjų poreikių turintiems dalyviams skirtas versijas.

Papildoma informacija

Reikalavimus, egzamino turinį ir kitą informaciją apie Goethe-Zertifikat B2 rasite čia: