Papildoma informacija

Grįžti į TestDaF

Žingsnis po žingsnio: egzamino dalys

TestDaF – tai standartizuotas, centralizuotai parengtas ir vertinamas egzaminas. Jis susideda iš keturių egzamino dalių. Jūsų kalbos lygis bus atskirai vertinamas pagal skaitymo, klausymo, rašymo ir kalbėjimo gebėjimus. Rezultatai vertinami pagal tris „TestDaF“ 3, 4 ir 5 lygius (TDN).
 

Skaitymo supratimas

 • Jums reiks perskaityti trumpus tekstus, susijusius su įprasta universiteto veikla (pvz., paskaitų tvarkaraščius, renginių kalendorių, lankstinukus ir pan.) ir nuspręsti, kuris tekstas turi būti priskiriamas atitinkamai užduočiai.
 • Jums reiks perskaityti žurnalistinį straipsnį (apie 450–500 žodžių) moksline arba socialine-politine tema ir atsakyti į klausimus su atsakymų variantais.
 • Jums reiks išnagrinėti specializuoto leidinio arba universiteto laikraščio mokslinį tekstą (apie 550–650 žodžių) ir nuspręsti, ar pateikti teiginiai yra teisingi ar tekste apie tai nėra informacijos.
Trukmė: 60 minučių

Klausymo supratimas

 • Jums reiks išklausyti trumpą dialogą iš įprastinės universiteto veiklos, pvz., dviejų studentų pokalbį, ir klausantis žymėtis pastabas, susijusias su klausimais.
 • Jums reiks klausytis interviu arba diskusijos tema, susijusia su studijomis arba bendro mokslinio pobūdžio klausimais, ir beklausant nuspręsti, ar teiginiai, susiję su girdimu tekstu, yra teisingi ar klaidingi.
 • Jums reiks išklausyti paskaitą arba interviu su ekspertu ir pateikti trumpus atsakymus į pagrindinius teksto klausimus.
Trukmė: apie 40 minučių

Rašytinė raiška

 • Jūs gausite temą, pagal kurią, remdamasis probleminiais klausimais ir statistiniais duomenimis, turėsite parašyti rišlų ir struktūruotą tekstą.
 • Jūs turėsite šia tema pateikti ir argumentuoti savo požiūrį.
Trukmė: 60 minučių

Sakytinė raiška (atliekama kompiuteriu)

 • Jums reiks atlikti septynias užduotis, kuriose įsijausite į skirtingas komunikacines situacijas Vokietijos universitetuose.
 • Jums reiks gauti informaciją, aprašyti diagramas ir apibendrinti jos turinį. Jūs turite pateikti ir pagrįsti savo nuomonę, savo požiūrį, duoti patarimą, apsvarstyti alternatyvas ir pateikti hipotezes.
Trukmė: apie 35 minučių

Reikalavimai

TestDaF – tai kalbos egzaminas, kurį išlaikius patvirtinamas kalbos mokėjimo lygis ir suteikiama teisė studijuoti Vokietijos aukštosiose mokyklose. Jis visų pirma skirtas studentams ir besidomintiesiems studijomis, tačiau tai taip pat yra tarptautiniu lygiu pripažįstamas dokumentas, patvirtinantis moksliniams projektams ir akademinėms profesijoms reikalingą vokiečių kalbos lygį.
 • Ne žemesnis nei B2 kalbos lygis
 • 700–1 000 vokiečių kalbos pamokų po 45 minutes, priklausomai nuo turimų žinių ir mokymosi sąlygų (nereikia patvirtinančio dokumento)

Vertinimas

Už kiekvieną teisingai atliktą egzamino užduotį skaitymo ir klausymo supratimo dalyse (pvz., pažymėtą vieną iš pateiktų variantų arba „teisinga“/„neteisinga“) gausite vieną balą. Surinkę tam tikrą teisingai atliktų užduočių skaičių pasieksite atitinkamą kalbos lygį. Kitas dvi egzamino dalis – rašytinę ir sakytinę raišką – vertina apmokyti ir patyrę vertintojai. Įvertinimas ir priskyrimas konkrečiam kalbos lygiui vyksta pagal kriterijų aprašą. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.testdaf.de. Egzamino perlaikymų skaičius neribojamas.

Registruokitės į egzaminą TestDaF tuoj pat!

Jei turite pakankamai vokiečių kalbos žinių, registruokitės į egzaminą TestDaF. Rekomenduojama prieš tai susipažinti su egzamino turiniu. Geriausia tai padaryti Goethe’s instituto paruošiamuosiuose kursuose arba kituose egzaminų centruose ar nuotoliniuose parengiamuosiuose Goethe’s instituto kursuose. Kursų metu Jūs susipažinsite su egzamino pobūdžiu ir eiga.

Egzaminas TestDaF visose šalyse laikomas vieną iš šešių nustatytų dienų per metus. Užsiregistruokite tinklalapyje www.testdaf.de. Kinijos Liaudies Respublikoje nustatomos kitos datos; registraciją vykdo National Education Examination Authority.

Specialiųjų poreikių egzaminų dalyviai turėtų iš anksto informuoti pasirinktą egzaminų centrą ir pateikti naujausią sveikatos pažymą. Tokiu atveju egzamino vykdymas bus priderintas prie jų poreikių.