Schaufenster Enkelgeneration
Ungārija

Martin Kerner, Pécs

Martins ir dzimis Pēčā un šobrīd tur arī studē. Cik vien viņš sevi atceras, ģimenē viņi vienmēr ir runājuši švābu dialektā. Martins perfekti runā arī literārajā vācu valodā, kā arī ungāru valodā. Tomēr ģimenes iespaidā švābu dialekts viņam ir vistuvākais. To viņš uzskata par savu dzimto valodu. Martins uzskata, ka bez valodas cilvēkam nav patiesas identitātes, un viņam ir ļoti žēl, ka viņa dzimtajā valodā viņam sanāk runāt aizvien šaurākā lokā.

Mónika Takács, Palotabozsok

Monika ir dzimusi 1991. gadā un dzīvo Palotabožokā. Viņas vecvecāki no mātes puses ir švābi. Un, lai gan vācu valodu viņa sāka mācīties tikai skolā, švābu tradīcijas viņai ir ļoti svarīgas. Viņa lepojas ar savu izcelsmi, kam ir liela nozīme viņas identitātes veidošanā. Monika ir aktīva Jauno Ungārijas vāciešu biedrības locekle.

Zsanett Melcher, Nemesnádudvar

Žanete ir dzimusi 1988. gadā. Viņa dzīvo Nemesnādudvarā un studē Etveša Lorānda Universitātes Ģermānistikas fakultātē. Nākotnē viņa gribētu strādāt par skolotāju. Nesen viņa izgāja skolotāja praksi Ungāru-vācu izglītības centrā Bajā. Kad Žanete bija maza, vecvecāki ar viņu runāja Donavas švābu dialektā, bet vecāki - ungāru valodā. Kad viņa paaugās, ungāru valoda ņēma virsroku. Šodien par savu dzimto valodu Žanete uzskata ungāru valodu, bet jūtas piederīga Ungārijas vāciešiem. Viņa lepojas ar savu izcelsmi un vācu valodas zināšanām. Identitāte viņai saistās pirmkārt ar tradīcijām, un valoda viņai nespēlē tik lielu lomu.