Mediju izsniegšana

Bibliotēka Rīgā Foto: Goethe-Institut/Didzis Grodz

Mediju izsniegšanas noteikumi

Bibliotēka ir atvērta visiem interesentiem. Grāmatu un mediju izmantošana bibliotēkā uz vietas ir bez maksas. Lai bibliotēkas materiālus varētu ņemt lasīšanai mājās, ir nepieciešama lasītāja karte, kas tiek izsniegta, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu.

Lai varētu lietošanai mājās saņemt grāmatas un audiovizuālos medijus, ir nepieciešama derīga lasītāja karte. Lasītāja karte tiek izsniegta Gētes institūtā Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Lūdzu, ievērojiet aktuālos Par jauniešiem līdz 18 gadu vecumam ir atbildīgi vecāki vai aizbildņi.

Par izmaiņām sniegtajos personas datos nekavējoties jāinformē bibliotēka.

Par bibliotēkas noteikumu neievērošanu lasītājs var tikt izslēgts no bibliotēkas. Bibliotēkas noteikumi var tikt mainīti.


Tiešsaistes reģistrācija

Piereģistrēties bibliotēkā iespējams mūsu tīmekļvietnē tiešsaistē. Lūdzu aizpildiet reģistrācijas anketu, ievadot svarīgākos datus un iepriekš apstiprinot e-pasta adresi. Lai pabeigtu reģistrāciju, lūdzam Jūs nākamo 7 dienu laikā personīgi uzrādīt personu apliecinošu dokumentu bibliotekāru konsultāciju laikā. Gadījumā, ja tas nav iespējams, zvaniet (Tel. +371 67508197)  vai rakstiet mums:bibliothek-riga@goethe.de
Tiešsaistes reģistrācija bibliotēkā
Katrs lasītājs var vienlaikus lasīšanai uz mājām saņemt līdz 10 medijiem. Bibliotēkas materiāli (grāmatas, CD, DVD, žurnāli, galda spēles un TipToi) tiek izsniegti uz četrām nedēļām. Uzziņu literatūra, avīžu un žurnālu aktuālākie izdevumi lasīšanai uz mājām netiek izsniegti.
Medijus ir iespējams pasūtīt ar elektroniskā kataloga starpniecību.
  Kad pasūtījums būs sagatavots līdzņemšanai, Jūs saņemsiet atsevišķu e-pasta ziņu. Jūsu iepriekš pasūtītie  mediji tiks reģistrēti Jūsu bibliotēkas kontā un ievietoti papīra maisiņos, uz kura būs uzrakstīts Jūsu vārds un lasītāja kartes numurs. Sagatavotie pasūtījumi būs novietoti institūta ieejas zonā. Par pasūtījumu saņemšanas laiku vienosimies e-pasta sarakstē. 
Izsniegto mediju lietošanas termiņus ir iespējams pagarināt līdz 10 reizēm pie pašapkalpošanās stenda, tiešsaistes katalogā, telefoniski un pa e-pastu, ja vien tie nav rezervēti. Ja tiek nokavēts materiālu nodošanas termiņš, lasītājam jāmaksā soda nauda EUR 0,25 par katru nokavēto nedēļu un mediju.

Par mediju lietošanas termiņu pagarināšanu
lūdzam zvanīt vai rakstīt:
Tel. +371 67 508197
bibliothek-riga@goethe.de
Izsniegtos materiālus ir iespējams rezervēt tiešsaistes katalogā vai personiski bibliotēkā. Kad šie materiāli atgriežas bibliotēkā, lasītājs saņem automātisku e-pasta paziņojumu. Mediji lasītājam bibliotēkā tiek uzglabāti 1 nedēļu. Lasītājam iespējams rezervēt ne vairāk kā 5 materiālus.
Mediju atdošana iespējama bibliotēkas darba laikā pie pašapkalpošanās stenda.
Par atdošanas termiņa neievērošanu tiek piemērota soda nauda 0,25 EUR nedēļā par vienu mediju.
 
Lūdzam izturēties pret medijiem saudzējoši un nebojāt grāmatas, izdarot tajās pasvītrojumus vai piezīmes. Par sabojātiem vai pazaudētiem medijiem atbild lasītājs. Lasītājs ir atbildīgs par autortiesību ievērošanu.
 
 
Mediju izsniegšana līdzi ņemšanai uz mājām ir bezmaksas pakalpojums.

Soda nauda par bibliotēkā laikā nenodotajiem medijiem
Nedēļā / par mediju 0,25 EUR

Kopijas, izdrukas
1 A4 lapa 0,07 EUR
1 A3 lapa 0,14 EUR
Jums ir jautājumi? Jums ir nepieciešama konsultācija par mediju meklēšanu mūsu elektroniskajā katalogā vai par ar Vāciju saistītas informācijas meklēšanu? Mēs labprāt atbildēsim Jums bibliotēkas darba laikos uz vietas vai arī telefoniski (+371 67 508197). Labprāt atbildēsim uz Jūsu jautājumiem arī elektroniski. Lūdzu, rakstiet!bibliothek-riga@goethe.de

Bibliotēkas krājums

Mēs piedāvājam grāmatas un medijus vācu un latviešu valodās, kas informēs Jūs par aktuālajām tendencēm un procesiem mūsdienu Vācijā. Mūsu rīcībā ir plaša Vācijas aktuālo laikrakstu un žurnālu izvēle, ko piedāvājam lasīšanai uz vietas bibliotēkā un izsniedzam līdzņemšanai uz mājām.

Mūsu tiešsaistes katalogā jūs varat meklēt informāciju Gētes institūta Rīgā bibliotēkas fondā.
Turklāt bibliotēkā reģistrētiem lietotājiem ir attālināta pieeja savam lietotāja kontam, kurā Jūs varat pārskatīt Jums izsniegtos medijus, rezervēt medijus, pagarināt lietošanas termiņu, kā arī izmantot daudz citu funkciju. Uzziniet vairāk par reģistrāciju šeit.
Tiešsaistes katalogā ir iespējams iepazīties ar mūsu jaunieguvumiem.

Gētes institūta bibliotēka piedāvā apjomīgu aktuālo grāmatu un citu mediju krājumu vācu valodas kā svešvalodas apguvei un mācīšanai, tostarp pieejami:
  • nozīmīgākie vācu mācību un vingrinājumu materiāli
  • sagatavošanās materiāli Gētes institūta eksāmeniem
  • vācu valodas kā svešvalodas metodika un didaktika.
Mūsu fonds noderēs gan vācu valodas apguvējiem, gan vācu valodas skolotājiem.

Materiāli pašmācībai
Iesakām šādus mūsu fonda materiālus, kas piemēroti vācu valodas pašmācībai:
Vācu valodas pašmācības materiāli tiešsaistes katalogaā

Pašmācības materiāli zināšanu līmenim A1–A2
Pašmācības materiāli zināšanu līmenim B1–B2
Pašmācības materiāli zināšanu līmenim C1–C2

Pielāgoti teksti
Pārskats par mūsu bibliotēkā pieejamajiem dažādiem vācu valodas līmeņiem pielāgotajiem lasīšanas tekstiem:
Pielāgotie stāsti A1/A2
Pielāgotie stāsti A2/B1/B2

„Lesen leicht gemacht“
Ieteikumi tiem, kuri vēlas uzsāk lasīt oriģinālliteratūru vācu valodā.
Grāmatu saraksts „Lesen leicht gemacht“
Mūsdienu daiļliteratūra vācu valodā ir viena no Gētes institūtu bibliotēku krājumu galvenajām tēmām. Cenšamies pēc iespējas ātrāk lasītāju rīcībā nodot vācu daiļliteratūras nozīmīgākos jaunizdevumus. Piedāvājam: Papildu informācija par jaunieguvumiem:
Grāmatas, par kurām runā
 
Vācu mākslas un dokumentālas filmas, materiāli par kino Vācijā
Piedāvājam materiālus par vācu kino vēsturi un mūsdienu tendencēm, kino režisoriem un, protams, arī vācu mākslas un dokumentālās filmas DVD formātā. Visus DVD izsniedzam lietošanai mājās.

Mākslas filmu saraksts tiešsaistes katalogā

Dokumentālo filmu saraksts tiešsaistes katalogā

Bērnu un jauniešu filmu saraksts tiešsaistes katalogā
 
Mūzika no Vācijas: audio ieraksti un grāmatas
Bibliotēka piedāvā arī mūzikas ierakstu krājumu. Līdzās nozīmīgākajiem nopietnās mūzikas pārstāvjiem (20. un 21. gs. vācu komponistiem) un džezam mūsu piedāvājuma galvenās tēmas ir arī roks un pops (ieskaitot hip-hop, indie un tehno). Bez tam krājumu papildina nozīmīgāko vācu mūziķu biogrāfijas un grāmatas par mūsdienu mūziku Vācijā.

Gētes institūts stramēšanas vietnē “Spotify”
Vācu popmūzikas, eletroniskās un klasiskās mūzikas jaunumi, dziesmas vasarai un Ziemassvētkiem, mūzika “Oktoberfest” svētkiem vai braucamlaikam mašīnā – to un vēl vairāk atradīsiet Gētes institūta straumēšanas vietnes “Spotify” kanālā.
Spotify
Viena no Gētes institūta Rīgā bibliotēkas fonda galvenajām tēmām ir 20. un 21. gs. Vācijas vēsture. Pie mums Jūs atradīsiet materiālus par vēsturiski nozīmīgām vācu personībām, Vācijas vēsturi no pirmsākumiem līdz mūsdienām, kā arī par Eiropas vēsturi. Īpaši mūsu bibliotēkas grāmatu krājumā tiek akcentētas šādas tēmas: Cita starpā mūsu bibliotēkā pieejami materiāli vācu valodā par Baltijas un Latvijas vēsturi.
Bibliotēkā pieejami šādi vācu periodiskie izdevumi. Visi laikraksti un žurnāli, izņemot aktuālo pēdējā mēneša izdevumu, tiek izsniegti lasīšanai mājās.

Politika un sabiedrība
Der Spiegel
Die Zeit
Stern
Informationen zur politischen Bildung

Vispārēji
Brigitte: das Magazin für Frauen

Vācu valoda kā svešvaloda
Deutsch als Fremdsprache
Deutsch Perfekt
Fremdsprache Deutsch

Māksla
Art: Das Kunstmagazin
 
Bibliotēka piedāvā plašu galda spēļu klāstu iznomāšanai un spēlēšanai uz vietas. Spēļu piedāvājumā ir gan speciāli vācu valodas apguvei veidotas atmiņas un galda spēles, gan klasiskās Scrabble, Tabu, Cluedo un citas kāršu un galda spēles, kas piemērotas dažādiem valodas prasmes līmeņiem.

Galda spēļu saraksts elektroniskajā katalogā
 
tiptoi® ir interaktīva mācību spēle bērniem no 3 gadu vecuma. Izmantojot digitālo zīmuli, bērni patstāvīgi vai kopā ar pieaugušo atklāj spēles saturu. Mūsu bibliotēkā Jūs varat iznomāt tiptoi® zīmuļus un tiem atbilstošās grāmatas par dažādām tēmām, piem., Vācijas izzināšana, skaitļi un dzīvnieki, kā arī ar digitālo zīmuli spēlējamas galda spēles.

Meklēt "tiptoi" mūsu katalogā
Papildus grāmatām un filmām mūsu bibliotēkā iespējams nomāt arī dažādas ierīces, instrumentus un rotaļlietas: lietas, kuras šad tad ir nepieciešamas, tomēr nebūtu obligāti jāpērk.
Lietu bibliotēka piedāvā izmaksu ziņā ekonomisku, videi draudzīgu un ilgtspējīgu alternatīvu šo lietu izmantošanai.
Lietu bibliotēka Lietu bibliotēka

Jauna adrese

Gētes institūts Rīgā ir pārcēlies un tagad atrodas Marijas ielā 13 k-1 (Berga Bazārs). Institūta telpas ir atvērtas publikai. Spēkā ir visi Veselības ministrijas noteiktie epidemioloģiskie nosacījumi. Lūdzu, sekojiet informācijai mūsu tīmekļvietnē un sociālajos kanālos.

Detalizēta informācija par aktuālo situāciju: www.goethe.de/latvija/covid19