Vācu literatūra

latviešu tulkojumā

Grāmatas ir nozīmīga atslēga uz nācijas kultūras dzīvi un pašizpratni. Tomēr bez tulkojuma tās ir piesaistītas attiecīgās valodas telpas robežām. Iepazīstinām Jūs ar nozīmīgākajiem vācu valodā sarakstīto grāmatu tulkojumiem latviešu valodā, kas tapuši kopš 2000. gada sākuma. Šajā izlasē nav iekļautas visas tulkotās grāmatas.

Deutschsprachige Litertatur Illustration: Tobias Schrank, Goethe-Institut

Aktuāli