Vācu valodas eksāmeni

A1

Jaunieši

Pieaugušie

Goethe-Zertifikat A1

Nokārtojot eksāmenu, Jūs apliecināt, ka spējat saprast un lietot labi zināmas, ikdienišķas frāzes un ļoti vienkāršus teikumus, kas saistīti ar konkrētām vajadzībām. Jūs spējat stādīt priekšā sevi un citus un citiem cilvēkiem uzdot jautājumus par to, kur viņi dzīvo, kādus cilvēkus pazīst vai kādas lietas viņiem pieder, kā arī spējat atbildēt uz šādiem jautājumiem. Jūs spējat vienkāršā veidā sazināties, ja sarunu biedri runā lēni un skaidri un ir gatavi palīdzēt.

A2

Jaunieši

Pieaugušie

Goethe-Zertifikat A2

Nokārtojot eksāmenu, Jūs apliecināt, ka spējat saprast teikumus un bieži lietotas frāzes, kas tieši saistītas ar aktuāliem sadzīves jautājumiem (piemēram, informāciju par sevi un ģimeni, iepirkšanos, darbu, tuvāko apkārtni). Jūs spējat sazināties vienkāršās, ierastās situācijās, kurās ir runa par vienkāršu un tiešu informācijas apmaiņu par labi zināmiem tematiem. Jūs spējat ar vienkāršiem valodas līdzekļiem aprakstīt savu izcelsmi un izglītību, tuvāko apkārtni un lietas, kas saistītas ar ikdienišķām vajadzībām.

B1

Jaunieši

Pieaugušie

Goethe-Zertifikat B1

Nokārtojot eksāmenu, Jūs apliecināt, ka spējat saprast galveno saturu skaidrā, literāri pareizā runā par tādām pazīstamām tēmām kā darbs, skola, brīvais laiks utt. Jūs spējat sazināties vairumā situāciju, kādas rodas, ceļojot reģionā, kur runā apgūstamajā valodā. Jūs spējat vienkāršos, saistītos teikumos izteikties par zināmiem un Jūs personīgi interesējošiem tematiem. Jūs spējat pastāstīt par savu pieredzi un notikumiem, aprakstīt sapņus, cerības un mērķus, kā arī īsi pamatot vai izskaidrot savus nodomus un uzskatus.

B2

Pieaugušie

Goethe-Zertifikat B2

Nokārtojot eksāmenu, Jūs apliecināt, ka spējat saprast galveno saturu sarežģītos tekstos par konkrētiem un abstraktiem tematiem. Jūs spējat saprast diskusijas par profesionāliem jautājumiem savā specialitātē. Jūs spējat spontāni un tekoši sazināties ar dzimtās valodas runātājiem, tā ka komunikācija starp sarunas partneriem noris bez īpašas piepūles. Jūs spējat skaidri un detalizēti izteikties par dažādiem tematiem, izklāstīt viedokli par aktuālu jautājumu un nosaukt dažādu iespēju priekšrocības un trūkumus.

C1

Pieaugušie

Goethe-Zertifikat C1

Nokārtojot eksāmenu, Jūs apliecināt, ka spējat saprast garus un sarežģītus dažāda tipa tekstus un uztvert arī tajos ietverto, netieši izteikto nozīmi. Jūs spējat spontāni un tekoši izteikties, īpaši nemeklējot vārdus. Jūs spējat efektīvi un prasmīgi lietot valodu sociālajā, darba, mācību un studiju vidē. Jūs spējat skaidri, loģiski un detalizēti izteikties par sarežģītiem jautājumiem, prasmīgi lietojot dažādus teksta sasaistes līdzekļus.

C2

Pieaugušie

Goethe-Zertifikat C2

Nokārtojot eksāmenu, Jūs apliecināt, ka praktiski bez grūtībām spējat saprast visu lasīto vai dzirdēto. Jūs spējat apkopot informāciju no dažādiem rakstiskiem un mutiskiem avotiem, loģiski izklāstot pamatojumus un skaidrojumus. Jūs spējat izteikties spontāni, ļoti tekoši un precīzi un arī sarežģītākos jautājumos izšķirt nozīmes smalkākās nianses.

TestDaF

Studijām

TestDaf

TestDaF ir eksāmens valodas lietotājiem ar priekšzināšanām. Tas aptver līmeņus B2 un C1 Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei noteiktajā sešu valodas prasmes līmeņu skalā. Šis eksāmens ir visu Vācijas augstskolu atzīts valodas prasmes apliecinājums studiju uzsākšanai augstskolā. Speciālās zināšanas nav nepieciešamas.

Goethe-Test PRO

Profesijai

Goethe-Test PRO

Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf ir piemērots tiem, kas meklē darbu starptautiskajā darba tirgū. Goethe-Test PRO 60-90 minūšu laikā pārbauda Jūsu valodas zināšanas profesionālajā jomā..