Mūsu darbinieki

Telefoniste Foto: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig

Arne Schneider Arne Schneider (Arne Šneiders)
Institūta direktors
Tel.: +371 67 508194
Fakss: +371 67 323999
arne.schneider@riga.goethe.org
Michael Hauke Michael Hauke (Mihaels Hauke)
Valodas nodaļas vadītājs/ Institūta direktora vietnieks
Tel.: +371 67 508 201
Fakss: +371 67 323 999
michael.hauke@goethe.de
Arne Schneider Arne Schneider (Arne Šneiders)
Institūta direktors
Tel.: +371 67 508194
Fakss: +371 67 323999
arne.schneider@riga.goethe.org
Antra Balode Antra Balode
Programmas asistente
Tel.: +371 67 508187
Fakss: +371 67 323999
antra.balode@riga.goethe.org
Līga Raituma Līga Raituma
Tulks
Atbildīgā par tīmekļa vietni
Tel.: +371 67 508191
Fakss: +371 67 323999
liga.raituma@riga.goethe.org
Kristīne Kļaustiņa Kristīne Kļaustiņa
Projekta "FuturLV" koordinatore
Tel.: +371 67 508200
Fakss: +371 67 323999
kristine.klaustina@riga.goethe.org
Zigrīda Murovska Zigrīda Murovska
Bibliotēkas vadītāja
Atbildīgā par tīmekļa vietni
Atbildīgā par sociālajiem medijiem
Tel.: +371 67 508190
Fakss: +371 67 323999
Zigrida.Murovska@riga.goethe.org
Indra Petrova Indra Petrova
Bibliotēkas darbiniece
Tel.: +371 67 508197
Fakss: +371 67 323999
indra.petrova@riga.goethe.org
Britta Ringere Britta Ringere
Bibliotēkas darbiniece
Atbildīgā par sociālajiem medijiem
Tel.: +371 67 508189
britta.ringer@riga.goethe.org
Michael Hauke Michael Hauke (Mihaels Hauke)
Valodas nodaļas vadītājs/ Institūta direktora vietnieks
Tel.: +371 67 508 201
Fakss: +371 67 323 999
michael.hauke@goethe.de
Gunta Akmeņkalne Gunta Akmeņkalne
Valodas nodaļas lietvede
Tel.: +371 67 508196
Fakss: +371 67 323999
gunta.akmenkalne@goethe.de
Sandra Saida-Šaina Sandra Saida-Šaina
Lietvede
Izglītības kooperācijas nodaļa
Tel.: +371 67 508193
Fakss: +371 67 323999
sandra.saida-saina@goethe.de
Silvija Pužule Silvija Pužule
Vācu valodas pasniedzēja
Tel.: +371 67 508202
Fakss: +371 67 323999
silvija.puzule@goethe.de
Agnija Dudareva Agnija Dudareva
Vācu valodas pasniedzēja
Tel.: +371 67 508203
Fakss: +371 67 323999
agnija.dudareva@goethe.de
Sarmīte Veide Sarmite Veide
Vācu valodas pasniedzēja
Tel.: +371 67 508203
Fakss: +371 67 323999
sarmite.veide@goethe.de
Michael Hauke Michael Hauke (Mihaels Hauke)
Valodas nodaļas vadītājs/ Institūta direktora vietnieks
Tel.: +371 67 508 201
Fakss: +371 67 323 999
michael.hauke@goethe.de
Gunta Akmeņkalne Gunta Akmeņkalne
Valodas nodaļas lietvede
Tel.: +371 67 508196
Fakss: +371 67 323999
gunta.akmenkalne@goethe.de
Sandra Saida-Šaina Sandra Saida-Šaina
Lietvede
Izglītības kooperācijas nodaļa
Tel.: +371 67 508193
Fakss: +371 67 323999
sandra.saida-saina@goethe.de
Ieva Liepiņa Ieva Liepiņa
Projekta "Pasaules jaunatne debatē" koordinatore
Tel.: +371 67 508200
Fakss: +371 67 323999
Ieva.Liepina.extern@goethe.de
Ineta Balode Ineta Balode
Vācu valodas skolotāja
Ieva Blumberga Ieva Blumberga
Vācu valodas skolotāja
Ilga Brigzna Ilga Brigzna
Vācu valodas skolotāja
Agnija Dudareva Agnija Dudareva
Vācu valodas pasniedzēja
Tel.: +371 67 508203
Fakss: +371 67 323999
agnija.dudareva@goethe.de
Iveta Lubeja Iveta Lubeja
Vācu valodas skolotāja
Signe Mainule-Meidropa Signe Mainule-Meidropa
Vācu valodas skolotāja
Nina Opmane Ņina Opmane
Vācu valodas skolotāja
Sandra Ozolina Sandra Ozoliņa
Vācu valodas skolotāja
Silvija Pužule Silvija Pužule
Vācu valodas pasniedzēja
Tel.: +371 67 508202
Fakss: +371 67 323999
silvija.puzule@goethe.de
Sanita Sere Sanita Šere
Vācu valodas skolotāja
Sarmīte Veide Sarmite Veide
Vācu valodas pasniedzēja
Tel.: +371 67 508203
Fakss: +371 67 323999
sarmite.veide@goethe.de
Liga Vestfale Līga Vestfāle
Vācu valodas skolotāja
Ilze Zemite Ilze Zemīte
Vācu valodas skolotāja
Gerda Markus Gerda Markus
Administrācijas vadītāja
Tel.: +371 67 508 188
Fakss: +371 67 323 999
gerda.markus@riga.goethe.org
Liga Urme Līga Urme
Administrācijas lietvede un grāmatvede Telefoniste – lietvede
Tel.: +371 67 508200
Fakss: +371 67 323999
liga.urme@riga.goethe.org
Tatjana Gromova Tatjana Gromova
Telefoniste - lietvede
Tel.: +371 67 508200
Fakss: +371 67 323999
tatjana.gromova@riga.goethe.org
Ivars Drikis Ivars Driķis
Tehniķis
Tel.: +371 67 508195
Fakss: +371 67 323999
ivars.drikis@riga.goethe.org
Edvins Martinsons Edvīns Mārtinsons
Šoferis / ēkas uzraugs
Tel.: +371 67 508195
edwins.martinsons@riga.goethe.org
Katrīna Dintere Katrīna Dintere
„Kulturweit“ brīvprātīgā no 2017. gada septembra līdz 2018. gada augustam
Tel.: +371 67 508200
Fakss: +371 67 323999
RIG-Praktikant@riga.goethe.org