Serviss bibliotekāriem

Jahrbuch Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Lai veicinātu dialogu bibliotēku nozarē, mēs sadarbojamies ar citām ārzemju un latviešu bibliotēkām, bibliotekārajām biedrībām, izglītības iestādēm un institūcijām.

Latvijā sadarbībā ar LR Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļu, Nacionālo bibliotēku un Tālākizglītības centru bibliotēku darbiniekiem mēs organizējam konferences, ceļojumus studiju nolūkos vai apmaiņas programmas bibliotēku un informācijas zinātnes sfērā.

Ceļojošās izstādes

Gētes institūts Rīgā bibliotēkām un citām institūcijām piedāvā vācu valodā sarakstītās daiļliteratūras, bērnu un jauniešu, kā arī nozaru grāmatu izstādes.

Izstādes noma
Izstādes izdodam bezmaksas uz vairākām nedēļām. Transports jāorganizē institūcijai, kura vēlas izstādi nomāt. Noma - bezmaksas.

Ikreiz Grāmatu gada tirgus laikā, martā Leipcigā un oktobrī Frankfurtē, Vidusseiropas Gētes institūti veido 20 līdz 25 jaunāko vācu valodā sarakstīto grāmatu izlasi, apkopojot un prezentējot Vācijas vadošajos medijos publicētās recenzijas atsevišķā brošūrā, kā arī interneta mājas lapā. Šī izlase, kas atspoguļo Vācijas grāmatu tirgus attīstības tendences, ir pieejama Gētes institūta Rīgā bibliotēkā. Piedāvājam visu izstādi vai tās daļas.

Goethe.de/Buecher
Grāmatu izstāde „Vācu komiksi“ iepazīstina ar aktualitātēm vācu komiksu kultūrā - tādiem klasiķiem kā „Makss un Morics“ un „Tēvs un dēls“ (Vater und Sohn) līdz fantastikai, mangai, autobiogrāfiskiem, politiskiem komiksiem, avangardam, kā arī bērnu komiksiem. Tādējādi izstādē apskatāmās grāmatas ir interesantas daudzām publikas grupām, gan mākslinieciskā novirziena piekritējiem, gan bērniem un jauniešiem.

Sešas izstādes tēmas

Klasiķi
Vācu komiksu vēsturē nav senu tradīciju. Taču stāsti attēlos sāka izplatīties līdz ar brīdi, kad iespiedtehnika pavēra iespējas to masveida pavairošanai. Vilhelms Bušs (Wilhelm Busch) ar savu stāstu „Makss un Morics“ laikam gan ir pazīstamākais piemērs. Tāpat arī viena no veiksmīgākajām pagājuša gadsimta pirmās puses attēlu sērijām ir plauena tēva un dēla stāsti. 20.gs. 60. gadu apvērsuma gaisotnē tapa dzēlīgi, satīriski komiksi, kuri tika publicēti žurnālā „Pardon“ un vēlā arī ”Titanic”. 20.gs. 80. gadu vidū vācu komikss piedzīvo uzplaukumu: Ralfs Kēnigs (Ralf König) publicē satīrisko komiksu “Trauksmainais vīrietis” (Der bewegte Mann), kura darbība norisinās geju vidē, Brēzels (Brösel) rada savu uz motocikla braucošo “Verneru”, kam drīz vien izveidojās plašs fanu loks.

Autobiogrāfiskie komiksi
Fliks (Flix), Mavils (Mawil) un citi zīmē komiksus, kas ilustrē ikdienu un tādas tēmas kā kļūt pieaugušam, identitātes meklēšana, draudzība, mīlestība, šķiršanās vai bailes.

Politika. Vēsture
Diskusija par Vācijas vēstures un politikas notikumiem rodama tādu komiksa mākslinieku kā Izabella Kreicas (Isabell Kreitz) un Elkes Šteineres (Elke Steiner) darbos.

Avangards
Komikss kā māksla, mākslinieciski augstvērtīgi komiksi – šeit mināmi tādi vārdi kā Anke Feihtenbergere (Anke Feuchtenberger), Martins tom Dīks (Martin tom Dieck) vai CX Huths. Šajos komiksos liela nozīme ir asociācijām un metaforām.

Manga
Īpašs komiksu veids arī Vācijā ir Manga. Pie kam tādi mākslinieki kā Kristīne Plaka (Chistina Plaka) ne tikai stingri turas pie japāņu estētikas, bet pārņem arī autentisko lasīšanas virzienu no beigām uz priekšu un no augšas uz leju.

Fantastika
Jenss Harders (Jens Harder), Reinhards Kleists (Reinhard Kleist), Uli Osterle (Uli Oesterle), Kristians Mozers (Christian Moser) un citi dāvā lasītajam teiksmainas, dažkārt pat utopiskas attēlu pasaules. Dīvainajos stāstos dominē groteski raksturi un tēli, kas kariķē moderno sabiedrību.

Komiksi bērniem
Fantastiski, pasakaini Valtera Mērsa (Walter Moers) stāsti, Ulfa K (Ulf K.) ilustrētās bērnu grāmatas, CX Huth sirreālie ceļojumi pa fantāzijas zemi – bērnu komiksos (kas, starp citu, patīk arī pieaugušajiem) dominē modernās ilustrāciju formas un izteiksmīgas vārdu-attēlu kombinācijas.

Izstādē ietverts
  • 6 plakāti (150x60 cm)
  • 40 grāmatas
  • Izdales materiāls latviešu valodā – informācija par sešām izstādes tēmām
Grāmatu saraksts lejupielādei
Informācijai presei lejupielādei
Vēl pirms neilga laika kriminālromāns tika nevērīgi norakstīts kā triviālliteratūra. Šobrīd šis žanrs piedzīvo īstu bumu, jo īpaši vācvalodīgajā telpā. Izstāde „Lietu izmekē literatūra“ iepazīstina ar 16 mūsdienu kriminālautoriem no Vācijas un Austrijas un prezentē viņu svarīgākos darbus, kas publicēti pēdējo gadu laikā. Izstādē iekļauta arī Gunta Bereļa eseja par latviešu kriminālliteratūru pēdējās desmitgadēs. Izstādi veido ievadteksts par kriminālliteratūru vācu valodā, autoru plakāti un viņu darbu izlase. Visi izstādes teksti un plakāti ir latviešu valodā, izstādītās grāmatas – pārsvarā vācu valodā.

17 plakāti par autoriem, A2 formātā, latviešu valodā;
26 grāmatas;

G.Bereļa eseja par latviešu detektīvu saīsinātā formātā izvietota 4 A4 formāta prospektu turētajos;
26 grāmatu statīvi.

Grāmatu saraksts lejupielādei

Mediju komplekti

Vācu valodas skolotājiem un bibliotēkām piedāvājam tematiskos mediju komplektus, kas tiek veidoti no Gētes institūta Rīgā bibliotēkā pieejamajiem medijiem – grāmatām un audiovizuālajiem materiāliem, ar viegliem lasāmtekstiem tiem, kuri mācās vācu valodu, bērnu un jauniešu, kā arī nozaru literatūras grāmatām, mūsdienu daiļliteratūras darbiem, mūzikas ierakstiem un vācu filmām. Materiālus iespējams izmantot mācību stundās, izsniegt skolēniem, kā arī Jūsu bibliotēkas lasītājiem.

Saņemšanas iespējas
Uzrādot izziņu no Jūsu darba vietas, bibliotēkā tiks izveidots bezmaksas partnera konts. Mediju komplekti tiek izdodi uz četrām nedēļām ar iespēju lietošanas termiņu pagarināt, ja vien kādu no materiāliem nav rezervējis kāds cits mūsu bibliotēkas lietotājs.