Iniciatīva “Skolas – nākotnes partneri“

 • “Schools: Partners for the Future” (PASCH) initiative © Kai Uwe Oesterhellweg
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Kai Uwe Oesterhellweg
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © PASCH-net
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Kai Uwe Oesterhellweg
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Keller
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © PASCH-net
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Bernhard Ludewig

Iniciatīva “Skolas – nākotnes partneri” (PASCH) globālā tīklā apvieno vairāk nekā 2000 skolu, kurām ir īpaša saikne ar Vāciju. Gētes institūts pārrauga ap 600 skolu nacionālajās izglītības sistēmās vairāk nekā 100 valstīs.

2008. gada februārī VFR Ārlietu ministrija nodibināja iniciatīvu “Skolas – nākotnes partneri” (PASCH). Iniciatīvu koordinē Ārlietu ministrija, īstenojot to kopā ar Vācijas skolu sistēmas ārvalstīs centru, Gētes institūtu, Vācijas Akadēmisko apmaiņas dienestu un Izglītības ministru konferences pedagoģisko apmaiņas dienestu.
            

Pamatprincipi un mērķi

Iniciatīva PASCH balstās uz četriem pamatprincipiem:
 • izglītības pavērtās perspektīvas
 • daudzvalodība kā redzesloka paplašinātājs
 • piekļuve valodai un izglītībai
 • kopīgi risinājumi nākotnes problēmām, veidojot starptautisku mācību kopienu.

Iniciatīva “Skolas – nākotnes partneri“