Iniciatīva “Skolas – nākotnes partneri“

 • “Schools: Partners for the Future” (PASCH) initiative © Kai Uwe Oesterhellweg
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Kai Uwe Oesterhellweg
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © PASCH-net
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Kai Uwe Oesterhellweg
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Keller
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © PASCH-net
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Bernhard Ludewig

Iniciatīva “Skolas – nākotnes partneri” (PASCH) globālā tīklā apvieno vairāk nekā 2000 skolu, kurām ir īpaša saikne ar Vāciju. Gētes institūts pārrauga ap 600 skolu nacionālajās izglītības sistēmās vairāk nekā 100 valstīs.

2008. gada februārī VFR Ārlietu ministrija nodibināja iniciatīvu “Skolas – nākotnes partneri” (PASCH). Iniciatīvu koordinē Ārlietu ministrija, īstenojot to kopā ar Vācijas skolu sistēmas ārvalstīs centru, Gētes institūtu, Vācijas Akadēmisko apmaiņas dienestu un Izglītības ministru konferences pedagoģisko apmaiņas dienestu.
            

Pamatprincipi un mērķi

Iniciatīva PASCH balstās uz četriem pamatprincipiem:
 • izglītības pavērtās perspektīvas;
 • daudzvalodība kā redzesloka paplašinātājs;
 • piekļuve valodai un izglītībai;
 • kopīgi risinājumi nākotnes problēmām, veidojot starptautisku mācību kopienu.

Iniciatīva “Skolas – nākotnes partneri“

2008. gada februārī VFR Ārlietu ministrija nodibināja iniciatīvu “Skolas – nākotnes partneri” (PASCH). PASCH stiprina globālo tīklu, kas apvieno vairāk nekā 2000 skolu, kurām ir īpaša saikne ar Vāciju. Gētes institūts pārrauga ap 600 skolu nacionālajās izglītības sistēmās vairāk nekā 100 valstīs.

Iniciatīvu koordinē Ārlietu ministrija, īstenojot to kopā ar Vācijas skolu sistēmas ārvalstīs centru, Gētes institūtu, Vācijas Akadēmisko apmaiņas dienestu un Izglītības ministru konferences pedagoģisko apmaiņas dienestu.

Tādējādi tiek stiprināts ārzemēs darbojošos vācu skolu un skolu, kas piedāvā iespēju iegūt Vācu valodas diplomu, tīkls. Paralēli tam tiek attīstīta skolu sadarbība, lai turpinātu nostiprināt vācu valodas kā svešvalodas pozīcijas nacionālajās izglītības sistēmās. Papildus tiek piedāvātas stipendijas studijām Vācijā, kā arī skolēnu apmaiņas un skolu partnerības iespējas.
Vietni www.pasch-net.de veido trīs sadaļas:
 • Vispārīga informācija
 • Informācija skolotājiem
 • Informācija skolēniem
Vispārīga informācija

Šī sadaļa iepazīstina ar iesaistītajām institūcijām un to aktivitātēm. Tajā pieejama informācija par projektiem PASCH iniciatīvas ietvaros, PASCH jauniešu kursiem Vācijā, dažādos pasaules reģionos strādājošo kolēģu blogi, kā arī partnerbirža starptautiskām skolu partnerībām. Interaktīva pasaules karte sniedz pārskatu par partnerskolu tīklu, un iesaistītās skolas īsos aprakstos iepazīstina ar sevi.

Informācija skolotājiem

Šajā sadaļā skolotāji atradīs idejas PASCH-net izmantošanai vācu valodas nodarbībās, mācību materiālus lejupielādei un informāciju par metodikas un didaktikas jautājumiem. PASCH mācību platformā skolotāji var izveidot paši savas virtuālās kursu telpas vai izmantot esošos kursus.

Interesentu kopa sniedz iespēju apmainīties ar materiāliem vai meklēt partnerus projekta ideju īstenošanai. Interesentu kopā, mācību platformā vai ar blogu starpniecību skolotāji var īstenot starptautiskus projektus, piemēram, reģionālas skolēnu tiešsaistes avīzes vai podraides.

PASCH-net mācību platformā pieejami pasniedzēju vadīti tiešsaistes tālākizglītības kursi skolotājiem. Tiešsaistes kursā PASCH-net-Führerschein skolotāji tiek iepazīstināti ar tīmekļa vietnes piedāvājumiem vācu valodas apmācībai, piemēram, interesentu kopām, mācību platformu un skolēnu avīzi PASCH-Global. Tiešsaistes kursā Moodle-Führerschein viņi uzzina, kā PASCH mācību platformu, kuras pamatā ir Moodle programmatūra, izmantot mācībās skolā vai skolotāju tālākizglītības ietvaros.

Kontakti: lernplattform@pasch-net.de

Informācija skolēniem

PASCH skolu audzēkņi, kuri apgūst vācu valodu, interesentu kopā komunicē ar citiem skolēniem. Viņiem ir iespēja augšupielādēt tekstus, fotogrāfijas un video, dibināt grupas un savstarpēji diskutēt forumos.

Konkursi un projekti rosina līdzdarboties. Dažādu valodas līmeņu teksti sniedz informāciju par Vāciju, tostarp arī studiju iespējām.

Regulāras diskusiju iespējas, līdzdarbošanās aktivitātes un mācību spēles ļauj vingrināties vācu valodas lietošanā.

Lai aktīvi izmatotu PASCH-net interesentu kopas un mācību platformu, ir jāreģistrējas un pēc tam jāautorizējas ar e-pasta adresi un paroli.

PASCH-net buklets lejupielādei (vācu valodā, PDF, 550 KB)

Kontakti: service@pasch-net.de

 
PASCH tīkls apvieno vairāk nekā 2000 skolu visā pasaulē. Gētes institūts pārrauga ap 600 skolu nacionālajās izglītības sistēmās vairāk nekā 100 valstīs. Iniciatīvas “Skolas – nākotnes partneri” ietvaros šīs skolas ir vai nu ieviesušas vai pilnveidojušas vācu valodas apmācību. Skolās vācu valoda tiek piedāvāta galvenokārt kā otrā svešvaloda.

PASCH tīkls ietver arī Vācijas skolu sistēmas ārvalstīs centra (ZfA) pārraudzītās 140 ārzemēs darbojošās vācu skolas, 27 skolas ar padziļinātu vācu valodas apguvi un ap 1100 nacionālo skolu, kas piedāvā iespēju iegūt Vācijas Izglītības ministru konferences Vācu valodas diplomu.

Skolu apraksti