Colourful books stand in a row on a shelf. © Jamie Grill/Jamie Grill via Getty Images

A

die Abendschule, die Abendschulen (večernja škola, večernje škole)
To su škole za odrasle. Nastava se većinom odvija uveče i/ili subotom. Postoje: večernje niže srednje škole, večernje realne škole, večernje gimnazije i različite večernje strukovne škole. U njima se može postići (viši) završeni stepen školovanja ili steći bolje kvalifikacije za svoj posao. Državne večernje škole ne koštaju ništa. 

die Ablöse (otkupnina)
Useljavate se u stan u kojem se nalazi nameštaj od prethodnog stanara? Često za njega morate dati neki novac. To se zove otkupnina. Većinom se ovde radi o veoma glomaznom i teškom nameštaju kao što je to, primera radi, regal ili pak kuhinjski nameštaj kao što su šporet ili hladnjak. 

die Abschlussprüfung, die Abschlussprüfungen (završni ispit, završni ispiti)
To je ispit ili testiranje pri završetku nekog tečaja iliU mnogim gradovima postoji savetovališteza doseljenike. Tamo će vam pomoći i oko traženja posla, ali i kod pisanja molbe za prijavu (pogledajte pod Savezni zavod za migracije i izbeglice). Za mlađe osobe do 27 godina starosti Služba za mlade doseljenike nudi poseban vid savetovanja. školovanja. Na kraju integracionog tečaja provodi se tzv. testiranje znanja nemačkog jezika doseljenika (nem. Deutschtest für Zuwanderer). Učesnici integracionog tečaja moraju da polože završni ispit. Podrobnije informacije naći ćete na stranicama Saveznog zavoda za migracije i izbeglice BAMF (nem. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge). 

der Allgemeinarzt/die Allgemeinärztin, die Allgemeinärzte (lekar/ka opšte medicine, lekari opšte medicine)
To je lekar za sve vrste bolesti. U slučaju bolesti prvo treba da odete lekaru opšte medicine. Ako lekar opšte medicine ne može da vam pomogne, poslaće vas stručnom lekaru, odnosno lekaru specijalisti.  

der Alphabetisierungskurs, die Alphabetisierungskurse (tečaj opismenjavanja, tečajevi opismenjavanja)
To je tečaj za ljude koji ne umeju da čitaju ili pišu. Postoje i posebni integracioni tečajevi s opismenjavanjem. Ovi integracioni tečajevi nazivaju se tečajevi opismenjavanja i obično traju 960 časova.

die Anerkennung ausländischer Abschlüsse (priznavanje inostranih obrazovnih kvalifikacija)
U Nemačkoj je obavljanje mnogih zanimanja (primera radi lekarskih ili nastavničkih) dozvoljeno samo uz odgovarajuću obrazovnu kvalifikaciju. Priznavanje je postupak provere stepena završenog školovanja i kvalifikacija doseljenika. Je li priznavanjem stepen vašeg završenog školovanja jednako vredan stepenu završenog školovanja u Nemačkoj? Ako jeste, onda s ovom obrazovnom kvalifikacijom možete obavljati odgovarajuće zanimanje i u Nemačkoj. Informacije o tome naći ćete na stranicama Saveznog zavoda za migracije i izbeglice BAMF (nem. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) i na stranici anerkennung-in-deutschland.de. 

die Anschlussgebühr, die Anschlussgebühren (naknada za priključenje, naknade za priključenje)
Ovaj iznos, u svrhu povezivanja, plaćate samo jednom. Potom možete da telefonirate. 

die Arbeitsagentur, die Arbeitsagenturen (zavod za zapošljavanje, zavodi za zapošljavanje)
Ovde će vam pomoći da pronađete odgovarajući posao, gde ćete dobiti ponude za poslove iz različitih oblasti. U nekim slučajevima možete dobiti financijsku pomoć, na primer za troškove prikupljanja potrebne dokumentacije za prijavu. Zavod za zapošljavanje postoji u svakom gradu. Adresu vašeg Zavoda za zapošljavanje naći ćete na www.arbeitsagentur.de.   

der Arbeitgeber, die Arbeitgeber (poslodavac, poslodavci)
To je, primera radi, preduzeće. Ono je poslodavac svojim zaposlenim. I država može biti poslodavac, na primer, učiteljima/učiteljicama ili vaspitačima/vaspitačicama. Imate svoje sopstveno preduzeće u kojem i sami radite? Onda nemate svog poslodavca.   

der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmer (posloprimac, posloprimci)
Radite u preduzeću u kojem ste i zaposleni? Tada ste vi posloprimac, odnosno zaposleni.

die Arbeitnehmervertretung, die Arbeitnehmervertretungen (zastupništvo interesa posloprimaca, zastupništva interesa posloprimaca)
Zastupništvo interesa posloprimaca predstavnik je interesa posloprimaca odgovarajućeg preduzeća. Imate probleme s vašim poslodavcem? Ako imate, potporu će vam pružiti vaš zastupništvo vaših interesa. Ono predstavlja posrednika između poslodavaca i posloprimaca. Razlika se pravi između zaposleničkog veća i saveta osoblja. Svako veće preduzeće ima npr. svoje zaposleničko veće. Izvan preduzeća takođe postoje i sindikati.  

die Arbeitserlaubnis (odobrenje za rad, odobrenja za rad)
Takođe i radna dozvola. Želite da radite u Nemačkoj, a ne dolazite iz zemlje članice Evropske unije (EU)? Tada vam je potrebna radna dozvola. Građanima EU članica Rumunije i Bugarske je do kraja 2013. takođe potrebna radna dozvola, a potom više ne. Podrobnije informacije o tome naći ćete u Zavodu za zapošljavanje. 

die Arbeitsgenehmigung, die Arbeitsgenehmigungen (radna dozvola)
Takođe i radna dozvola. Želite da radite u Nemačkoj, a ne dolazite iz zemlje članice Evropske unije (EU)? Tada vam je potrebna radna dozvola. Građanima EU članica Rumunije i Bugarske je do kraja 2013. takođe potrebna radna dozvola, a potom više ne. Podrobnije informacije o tome naći ćete u Zavodu za zapošljavanje.

die Arbeitslosenversicherung, die Arbeitslosenversicherungen (osiguranje za slučaj nezaposlenosti, osiguranja za slučaj nezaposlenosti)
Ako posloprimac postane nezaposlen, ovo osiguranje će mu za period od godine dana plaćati određeni deo njegove plate/zarade. Svi posloprimci po automatizmu imaju osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Svoje troškove delite s poslodavcem.

die Arbeitsunfähigkeit (radna nesposobnost)
Kada niste sposobni za rad. Na primer, u slučaju bolesti ili nakon nezgode. 

der Arbeitsvertrag, die Arbeitsverträge (ugovor o radu, ugovori o radu)
Kod stalnog zaposlenja dobićete ugovor o radu. U njemu su navedeni svi propisi koji su vezani za vaš posao. Na primer: Šta sve morate da radite na poslu? Kolika će vam biti plata/zarada? Koliko časova sedmično morate da radite? Koliko imate godišnjeg odmora? Ugovor potpisujete vi i poslodavac.  

das Attest, die Atteste (atest, atesti)
Bolesni ste i ne možete da radite? Tada vam je većinom potreban atest koji morate uručiti poslodavcu. To je papir koji izdaje lekar. Na njemu stoji da ste bolesni i da niste sposobni za rad. Ponekad je čak i deci potreban atest za školu.  

der Aufenthaltstitel, die Aufenthaltstitel (boravišni naslov, boravišni naslovi)
U boravišnom naslovu piše, primera radi, koliko dugo možete da ostane, odnosno da li smete da radite u Nemačkoj. S boravišnim naslovom ste legalno u Nemačkoj. Njega dobijate, na primer, u obliku vize ili dozvole boravka. 

der Aufenthaltsstatus (boravišni status)
Boravišnim statusom se, primera radi, reguliše koliko dugo možete da ostanete, odnosno da li smete da radite u Nemačkoj. Ako imate boravišni status tada ste legalno u Nemačkoj.   

das Ausländeramt, die Ausländerämter (služba za strance, službe za strance)
Takođe i uprava za strance. Tamo ćete otići kada po prvi put dođete u Nemačku, ali i kada vam ubrzo ističe viza i kada vam je potreban produžetak boravka. U gradskoj većnici u vašem gradu će vam saopštiti gde se nalazi služba za strance. 

die Ausländerbehörde, die Ausländerbehörden (uprava za strance, uprave za strance)
Takođe i služba za strance. Tamo ćete otići kada po prvi put dođete u Nemačku, ali i kada vam ubrzo ističe viza i kada želite da dobijete produžetak boravka. U gradskoj većnici u vašem gradu će vam saopštiti gde se nalazi služba za strance.  

das Auswärtige Amt (ured za strance)
Takođe i ministarstvo inostranih poslova. Ured za strance deo je nemačke Vlade. Njegov zadatak je upravljanje spoljnom i evropskom politikom. On održava veze s drugim državama i međunarodnim organizacijama. Od ureda za strance ćete takođe dobiti i informacije o ulasku u Nemačku.  

der Ausweis, die Ausweise (isprava, isprave)
Ovaj dokument potvrđuje vaš identitet. Primeri isprava su lična karta ili pasoš. Vozačka dozvola se takođe smatra ispravom.

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

B

der Bankeinzug, die Bankeinzüge (direktno zaduženje)
Kupujete putem direktnog zaduženja: prodavac može povući sredstva s vašeg računa. To znači da mu omogućujete da skine novac s vašeg računa. Na transakciju ne otpadaju nikakvi troškovi ako je račun u banci u Nemačkoj. Putem direktnog zaduženja moguće je plaćati porudžbine na Internetu, ali i osiguranja i mesečne dažbine (struja, gas, telefon, Internet). Direktnim zaduženjem osiguranju ili nekom preduzeću dozvoljavate da svakog meseca povlači sredstva s vašeg bankovnog računa. 

der Benutzername, die Benutzernamen (korisničko ime, korisnička imena)
To je ime koje se koristi za prijavu na Internet stranicu ili na računar. 

das Bargeld (gotovina)
Novčanice i kovanice su gotovina. Nju možete bilo gde da koristite u svrhu plaćanja. 

die Beglaubigung, beglaubigen (overa, overiti)
Ovlašćeni organi proveravaju dokumenta i pečatom potvrđuju njihovu autentičnost.  

die Beratung (savetovanje)
Prilikom savetovanja stručno lice će vam ponuditi odgovore na mnoga pitanja. Detaljnije informacije naći ćete u rubrici „Pronalaženje pomoći“. 

der Bereitschaftsdienst, die Bereitschaftsdienste, der ärztliche Bereitschaftsdienst (dežurna služba, dežurne službe, lekarska dežurna služba)
Potreban vam je lekar, a već je veče, noć ili vikend? Tada možete pozvati lekarsku dežurnu službu. Broj telefona 116117 isti je širom Nemačke.
U hitnim slučajevima ne zovite dežurnu službu, nego službu hitne pomoći. Broj telefona širom Nemačke je 112. 

die Berufsausbildung (strukovno obrazovanje)
Ovde se izučava zanimanje. Strukovno obrazovanje je većinom sastavljeno iz dva dela: pohađanje škole za učenike u privredi i rad u preduzeću. Strukovno obrazovanje većinom traje između 2 i 3,5 godine. To zavisi od zanimanja, ali i od stepena završenog srednjeg školovanja. Sa završenom maturom je trajanje strukovnog obrazovanja često kraće.  

das Berufsinformationszentrum (BIZ) (informativni centar za zapošljavanje)
Zaposleni će vas ovde savetovati u vezi svih pitanja koja imate na temu zaposlenje. Informativni centar za zapošljavanje u vašoj blizini naći ćete na Internet stranici Zavoda za zapošljavanje u gornjem desnom uglu pored „spiska adresa“. die Berufsoberschule, die Berufsoberschulen (srednja strukovna škola, srednje strukovne škole)
Ovde možete da završite viši stepen školovanja. Na srednju strukovnu školu možete ići kada završite strukovno obrazovanje. 

die Berufsschule, die Berufsschulen (škola za učenike u privredi, škole za učenike u privredi)
Škola za učenike u privredi deo je strukovnog obrazovanja. Ovde možete da naučite stručne sadržaje vezane za zanimanje, ali i sadržaje iz drugih oblasti. Sedmično se pohađa od osam do 12 časova nastave. Ostalim danima se radi u preduzeću ili se ide na blok nastavu: nekoliko sedmica se ide u školu za učenike u privredi, a potom se nekoliko sedmica radi u preduzeću. Kod nekih zanimanja se prvo godinu dana pohađa škola za učenike u privredi te se zatim traži slobodno mesto za stručnu praksu u preduzeću. Škola za učenike u privredi je besplatna. Kao što je slučaj u standardnim školama, tako se i u strukovnim školama plaća samo pribor.  

die Bewerbung, die Bewerbungen (molba za prijavu, molbe za prijavu)
Želite da dobijete zaposlenje u nekom preduzeću? Onda morate da napišete molbu za prijavu: to većinom obuhvata pismo (propratno pismo), radnu biografiju s fotografijom i vaša svedočanstva. Drugi deo molbe za prijavu je razgovor radi mogućeg zaposlenja, odnosno poziv poslodavca ako je pismena molba za prijavu bila zadovoljavajuća. Podrobnije informacije o tome naći ćete u Zavodu za zapošljavanje.  


die Bewerbungsunterlagen (dokumentacija za prijavu)
Tu spada propratno pismo, tj. pismo koje se šalje preduzeću. U njemu se navodi zašto želite odgovarajuće radno mesto i po čemu ste vi za njega kvalifikovani. Zatim, fotografija, vaša radna biografija (tabelarni prikaz uključujući podatke o vašem školovanju) i vaša svedočanstva. 

die Botschaft, die Botschaften (ambasada, ambasade)
Ambasada je kao konzulat. To je reprezentativni organ određene zemlje u nekoj drugoj zemlji. Informacije o nemačkim ambasadama naći ćete na www.diplo.de. 


die Broschüre, die Broschüren (brošura, brošure)
Informacije za poneti. 

das Bundesland, die Bundesländer (savezna pokrajina, savezne pokrajine)
Šesnaest pokrajina i to saveznih pokrajina zajedno čine Saveznu Republiku Nemačku. Savezna pokrajina je većinom velika geografska površina kao što su, primera radi, Bavarska, Hesen ili Severna Rajna-Vestfalija. Međutim, postoje i gradovi koji su savezne pokrajine kao, recimo, Berlin ili Hamburg. Svaka savezna pokrajina ima svoju vladu (pokrajinsku vladu) i parlament (pokrajinsku skupštinu). Pokrajinska vlada o određenim stvarima sama može da donosi odluke, kao na primer u području obrazovanja i kulture. No najvažnije odluke ipak donosi savezna vlada, tj. vlada cele Nemačke. 

der Bundestag (nemački savezni parlament)
Bundestag je ime nemačkog saveznog parlamenta. Koje su stranke zastupljene u parlamentu? O tome odlučuje narod na izborima. 

brutto (bruto)
Bruto je ukupna zarada/ukupna plata. Od tog iznosa morate platiti poreze i osiguranja. Preostali iznos naziva se neto. 

das Bußgeld, die Bußgelder (novčana kazna, novčane kazne
Prelazite ulicu na crveno? Vozite bicikl na pešačkoj stazi? Pili ste alkohol i vozite automobil? Kada policija to zapazi morate platiti novčanu kaznu. Ponekad je to samo pet do 10 evra. Međutim, katkad je taj iznos i puno veći. U određenim situacijama morate predati čak i svoju vozačku dozvolu. To znači da za određeno vreme više ne smete upravljati automobilom. 

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

C

D

der Dauerauftrag, die Daueraufträge (trajni nalog, trajni nalozi)
Trajni nalog je posebna vrsta novčane doznake. Često se stanarina plaća putem trajnog naloga: potrebno je odrediti datum novčane doznake (na primer, prvi dan u mesecu) i navesti broj bankovnog računa stanodavca. Tada će banka svakog meseca na isti dan stanarinu automatski prebacivati na račun stanodavca.  

die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang/TestDaF (ispit iz nemačkog jezika za upis na visoke škole/TestDaF)
Za studije na univerzitetu ili visokoj strukovnoj školi većinom morate veoma dobro poznavati nemački jezik i položiti ovaj ispit. Često ga možete položiti i u vašoj državi. Podrobnije informacije naći ćete na www.dsh-germany.com, www.dsh-termin.de i www.testdaf.de. 


 
www.testdaf.de

der Deutschtest für Zuwanderer (ispit iz nemačkog jezika za doseljenike)
To je završni ispit integracionog tečaja. Ispit morate položiti na kraju integracionog tečaja. Potom će vaše znanje nemačkog jezika biti na nivou A2 ili B1.

das duale System (dualni sistem)
U Nemačkoj u području strukovnog obrazovanja postoji tzv. dualni sistem. Tako je strukovno obrazovanje sačinjeno iz dva dela: praktičnog i teoretskog dela. Praktični deo se izučava direktno u preduzeću. U njemu se radi kao šegrt i dobija se niska plata/niska zarada. Za teoretski deo se ide u školu za učenike u privredi.   

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

E

die EC-Karte, die EC-Karten (EC kartica, EC kartice)
EC karticu dobijate ako imate račun u banci ili štedionici. Slova EC stoje za engleski termin „electronic cash“ (elektronska gotovina). Tako EC karticom možete elektronskim putem plaćati na primer u supermarketima, robnim kućama i specijalizovanim prodavnicama. Manje radnje (pekare, mesare, ribarnice, ulični prodavci) primaju samo gotovinu. Pomoću EC kartice takođe možete podići novac na bankomatima.  

die Eheberatung, die Eheberatungen (bračno savetovanje, bračna savetovanja)
Za rešavanje bračnih nesuglasica postoje bračna i porodična savetovališta. U njima se nudi pomoć. Savetnici, većinom psiholozi ili psihološkinje, razgovaraju s bračnim drugovima. Svrha toga je da se zajednički pokuša doći do srži problema i do njegovog rešavanja. 

die Eheurkunde, die Eheurkunden (venčani list, venčani listovi)
Venčali ste se? Onda ćete u matičnoj službi dobiti dokument. To je venčani list. Drugi termin za venčani list je izvod iz matične knjige venčanih.  

die Einbürgerung, einbürgern (primanje u državljanstvo, primiti državljanstvo)
Time se dobija nemačko državljanstvo. 

der Einstufungstest, die Einstufungstests (kvalifikacioni test, kvalifikacioni testovi)
To je testiranje pre pohađanja određenog tečaja. Na temelju njega škola može da uvidi koliko ste dobri. Ovaj test radite pre integracionog tečaja. Škola jezika testira vaše znanje nemačkog jezika. Tako ćete tečaj početi na nivou koji odgovara vašem znanju. Ponekad test morate da uradite već pre prijave za integracioni tečaj. 

das Einwohnermeldeamt, die Einwohnermeldeämter (uprava za prijavu prebivališta, uprave za prijavu prebivališta)
Selite se u novi grad? Tada se morate prijaviti: za to morate da odete u upravu za prijavu prebivališta. Potreban vam je važeći pasoš ili neki drugi dokument koji potvrđuje vaš identitet. 

die elektronische Lohnsteuerkarte, die elektronischen Lohnsteuerkarten (elektronska poreska kartica, elektronske poreske kartice)
Pre početka radnog odnosa na novom radnom mestu vašem poslodavcu morate saopštiti svoj poreski identifikacioni broj. Njega dobijate u poreskoj upravi. To je deo elektronske poreske kartice. Pomoću njega će vam poslodavac obračunati vaše poreze. Tako će određeni iznos odbiti od vaše plate/zarade i proslediti ga poreskoj upravi. Nekada je poreska kartica bila papirna kartica, no sada se sve odvija elektronski, odnosno preko računara. 

der Elternabend, die Elternabende (roditeljski sastanak, roditeljski sastanci)
Roditeljski sastanci održavaju se više puta godišnje. Škola će vam dati važne informacije, gde razgovarate o planiranim izletima i ekskurzijama. Uz to ćete upoznati i druge roditelje. 

das Elterngespräch, die Elterngespräche (razgovor s roditeljima, razgovori s roditeljima)
To je sastanak s učiteljem/nastavnikom u školi. Informacije dobijate direktno od učitelja/nastavnika. Informisaće vas o uspehu i vladanju vašeg deteta u školi. 

die Elternvertretung, die Elternvertretungen (roditeljski predstavnik, roditeljski predstavnici)
Pod tim se podrazumevaju roditelji koji sarađuju s obdaništem ili školom. Svi roditelji učestvuju u biranju roditeljskih predstavnika. Roditeljski predstavnici, primera radi, učenicima pomažu kod projekata. Ponekad pomažu i kod renoviranja učionica ili pri uređenju školskog dvorišta.  

die Elternzeit (porodiljsko odsustvo)
Roditelji u stalnom radnom odnosu mogu uzeti porodiljsko odsustvo: do treće godine života deteta majka ili otac mogu da ostanu kod kuće i da se o njemu brinu. Čak i oba roditelja mogu da uzmu porodiljsko odsustvo. Posle tri godine možete se vratiti na posao. U prvih 12 meseci dobija se roditeljski dodatak. To je 67 % prethodne neto plate (plata koja leže na bankovni račun). Potom se za vreme porodiljskog odsustva više ne dobija nikakav prihod. 

der Erzieher/die Erzieherin, die Erzieher (vaspitač/vaspitačica, vaspitači)
To je zanimanje. Za to je potrebno završiti strukovnu ili školu za učenike u privredi. Tokom školovanja pohađaju se predmeti kao što su psihologija, pedagogija, zdravstvo, fizičko vaspitanje i tako dalje. Vaspitači rade, primera radi, u obdaništu, u domu za decu bez roditeljskog staranja ili u službi za staranje o deci i mladima.    

der Ethikunterricht (časovi etike)
U većini saveznih pokrajina učenik može da bira između časova veronauke i etike. U Berlinu svi učenici moraju da pohađaju časove etike. Za pohađanje časova etike nije potrebno biti verski opredeljen: ovde se uopšteno uči o različitim religijama i o filozofiji.   

die EU, die Europäische Union (EU, Evropska unija)
EU predstavlja ekonomsku i političku zajednicu zemalja u Evropi. Unija trenutno broji 28 članica. Ove zemlje se drže zajedničkih načela, kao što su sloboda, jednakost i demokratija. One za njihovu robu i radnu snagu takođe imaju zajedničko tržište. Građani EU članica imaju pravo da žive i rade u bilo kojoj drugoj EU zemlji. Sedamnaest EU zemalja takođe ima zajedničku valutu ̶ evro (€). v

der Europäische Wirtschaftsraum (Evropska ekonomska zajednica)
Tu spadaju sve zemlje članice Evropske unije (EU) uključujući Island, Lihtenštajn i Norvešku.

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

F

das Fachabitur (stručna matura)
To je stepen završenog školovanja. Stručna matura polaže se na školama za učenike u privredi, stručnim akademijama ili srednjim strukovnim školama ili pak studiranjem na daljinu na zanatskim školama. Postoje dve vrste stručnih matura: s pravom studiranja na visokoj strukovnoj školi i s pravom studiranja određene struke na univerzitetima. S položenom stručnom maturom moguće je studirati na određenim visokim školama. 

die Fachoberschule, die Fachoberschulen  (srednja stručna škola, srednje stručne škole)
 Po završetku realne škole moguće je pohađati srednju stručnu školu. Ova vrsta škole strukovno je orijentisana. Postoje, primera radi, srednje tehničke ili srednje društvene stručne škole. Srednja stručna škola pohađa se dve godine, tj. u 11. i 12. razredu. Ovde su obuhvaćeni praktični i teoretski predmeti kao i poduža stručna praksa, na primer u nekom preduzeću. Po okončanju srednje stručne škole moguće je studirati na visokoj strukovnoj školi. 

die Fachhochschule, die Fachhochschulen (visoka strukovna škola, visoke strukovne škole)
Sliče univerzitetu, ali više orijentisane na praktični deo. Postoje visoke strukovne škole za inženjerstvo, ekonomiju, socijalnu pedagogiju i umetnička zanimanja. Za studije na visokim strukovnim školama većinom je potrebna položena matura ili stručna matura.   

die Fahrscheinkontrolle, die Fahrscheinkontrollen (kontrola karata za prevoz, kontrole karata za prevoz)
Kontrolor/ka će u autobusu, tramvaju, podzemnoj ili nadzemnoj železnici ili vozu od vas zatražiti kartu za prevoz na uvid. Ako nemate kartu za prevoz morate da platite novčanu kaznu.  

der Fahrzeugschein, die Fahrzeugscheine (saobraćajna dozvola, saobraćajne dozvole)
Takođe i saobraćajno-prometna dozvola. To je dokument u kojem su navedeni svi podaci o automobilu. Na primer: marka automobila (Fiat, VW, ...), oznaka registarskih tablica, osoba koja upravlja automobilom (korisnik automobila). U njemu su takođe navedene i sve tehničke specifikacije o automobilu. Saobraćajna dozvola se dobija u službi za registraciju vozila. Tamo registrujete svoj automobil. Saobraćajnu dozvolu uvek morate imati kod sebe. I nikada je ne ostavljajte u automobilu. U slučaju krađe automobila saobraćajnu dozvolu morate da pokažete policiji. 

das Familienstammbuch, die Familienstammbücher (porodična matična knjiga, porodične matične knjige)
Porodičnu matičnu knjigu dobijate kada se venčate. U porodičnoj matičnoj knjizi navedeni su podaci o porodici, kao na primer: Ko su vaši roditelji? Odakle ste? Kako glasi vaše prezime po rođenju? Ko su roditelji vašeg bračnog druga? Odakle dolazi vaš bračnog druga? Imate li decu? ... 

die Filiale, die Filialen (poslovnica, poslovnice)
To su poslovni prostori velikih banaka, štedionica kao i prodavnica na raznim lokacijama. Većina banaka i štedionica ima jednu centralu i mnoge poslovnice. 

die Flatrate, die Flatrates (neograničeno korišćenje, neograničena korišćenja)
Plaća se jedinstven iznos i svejedno je koliko se dugo telefonira ili koristi Internet. 

der Führerschein, die Führerscheine (vozačka dozvola, vozačke dozvole)
Vozite automobil, kamion ili motocikl? Za to vam je potrebna vozačka dozvola. U njoj piše da smete da upravljate automobilom, kamionom ili motociklom.

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

G

die Ganztagsschule; die Ganztagsschulen (celodnevna škola, celodnevne škole)
U ovim školama deca borave ceo dan i to većinom do 16 ili 17 časova. U njima dobijaju ručak i pomoć kod rešavanja domaćih zadataka. Učenici mogu da pohađaju posebne tečajeve, na primer, da uče da sviraju muzički instrument, da se bave sportom ili da glume. Državne celodnevne škole su besplatne, dok se u privatnim plaća školarina. 

die Garantie, die Garantien (garancija, garancije)
Kupili ste uređaj (npr. televizor) i sada je pokvaren? Većinom imate garanciju i uređaj (npr. televizor) možete da vratite u prodavnicu. Prodavnica ili proizvođač mora da vam da novi uređaj ili da plati popravku. Garancija, međutim, važi samo za određeni vremenski period (pretežno za jednu godinu, a ponekad i za više godina). 

die Geburtsurkunde, die Geburtsurkunden (izvod iz matične knjige venčanih, izvodi iz matične knjige venčanih)
Venčali ste se? Onda ćete u matičnoj službi dobiti dokument. To je izvod iz matične knjige venčanih. Drugi termin za izvod iz matične knjige venčanih je venčani list. 

das Gehalt, die Gehälter (plata, plate)
To je novac koji dobijate svakog meseca kao posloprimac u stalnom radnom odnosu. Platu dobijate i kada ste bolesni ili na godišnjem odmoru. Bruto je celokupni iznos plate. Od tog iznosa morate platiti poreze i osiguranja. Preostali iznos naziva se neto.

die Gesamtschule, die Gesamtschulen (objedinjena škola, objedinjene škole)
To su glavna škola, realna škola i gimnazija pod jednim krovom. Deca pohađaju nastavu s različitim stepenom težine. Ako dete nije dovoljno dobro u matematici, onda pohađa nastavu s jednostavnijom materijom. Ako detetu dobro ide engleski jezik, onda pohađa nastavu zahtevnijeg intenziteta. U objedinjenoj školi se relativno lako može prebacivati iz jedne škole u drugu. No objedinjenih školskih ustanova nema svuda. 

die Gewährleistung, die Gewährleistungen (garantno pravo, garantna prava)
To je pravo povraćaja pokvarene robe prodavcu (na primer u robnoj kući). U tom slučaju se u zamenu dobija nova roba ili povraćaj novca. Takođe možete porazgovarati s prodavcem i zatražiti sniženje cene. Dobro je imati račun, iako on nije obavezan.

der Gewerbeschein, die Gewerbescheine (potvrda o registraciji preduzeća, potvrde o registraciji preduzeća)
Želite da osnujete sopstveno preduzeće? Ili da otvorite radnju, restoran ili kafić? Za to vam je potrebna potvrda o registraciji preduzeća. Ona se dobija u agenciji za privredne registre. Potrebna vam je sledeća dokumentacija: vaš pasoš, boravišni naslov, a ponekad i potvrda policije o nekažnjavanju. Potvrda o registraciji preduzeća košta između 20 i 60 evra.

das Gewerbeamt, die Gewerbeämter (agencija za privredne registre, agencije za privredne registre)
Želite da osnujete sopstveno preduzeće? Ili da otvorite radnju, restoran ili kafić? Za to vam je potrebna potvrda o registraciji preduzeća. Nju dobijate u agenciji za privredne registre. Den bekommen Sie beim Gewerbeamt.

die Gewerkschaft, die Gewerkschaften (sindikat, sindikati)
To su organizacije koje rade u interesu posloprimaca.

das Girokonto, die Girokonten (žiro račun, žiro računi)
To je važan bankovni račun koji se svakodnevno koristi. Na ovom računu dobijate, primera radi, platu, penziju ili dečji dodatak. S ovog računa takođe možete da plaćate većinu vaših računa.

die Grundgebühr, die Grundgebühren (naknada za održavanje računa, naknade za održavanje računa)
Ovaj iznos morate da plaćate svakog meseca. 

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

H

die Hausordnung, die Hausordnungen (kućni red)
Kućnim redom određuju se pravila za suživot stanara u jednoj zgradi. Na primer, postoje pravila kao što su: jednom sedmično jedan od stanara mora da počisti stepenište. Drugo pravilo može da bude: deca smeju da se igraju na travnjaku ispred zgrade, ali ne i u garaži. Kućni red nije jedinstven za sve zgrade. Pravilnik o kućnom redu većinom dobijate uz ugovor o najmu.

der Hauptschulabschluss, die Hauptschulabschlüsse (završni ispit posle glavne škole, završni ispiti posle glavne škole)
Po završetku glavne škole polaže se završni ispit. To je u 9. razredu. U pojedinim saveznim pokrajinama postoje i kvalifikujući završni ispit posle glavne škole (nem. skr. Quali). To je ispit po završetku 9. razreda. Polaganje kvalifikujućeg završnog ispita nije obavezno, ali se uz njega lakše pronalazi praksa u nekom preduzeću.

die Hebamme, Hebammen (babica, babice)
Babica nije lekar. Ona je obučena za pripremu porodilja za porođaj i za vreme posle porođaja. Ona im pomaže u svim stvarima u vezi novorođenčeta i odgovara im na njihova pitanja.

die Heiratsurkunde, die Heiratsurkunden (venčani list, venčani listovi)
Venčali ste se? Onda ćete u matičnoj službi dobiti dokument. To je venčani list. Drugi termin za venčani list je izvod iz matične knjige venčanih.

der Hort (dnevni boravak za školsku decu)
Deca mogu da ostanu u dnevnom boravku za školsku decu kada im roditelji rade. Ponekad i pre početka škole. U njemu dobijaju ručak i pomoć kod rešavanja domaćih zadataka. U dnevnom boravku deca često mogu da ostanu do 16 ili 17 časova. 

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

I

der Immobilienmakler, die Immobilienmakler (posrednik u prometu nekretninama, posrednici u prometu nekretninama)
Tražite novi stan i potrebna vam je pomoć? Pomoći će vam posrednik u prometu nekretninama. Njega morate da platite.

die Impfung, die Impfungen (vakcinacija, vakcinacije)
Mnoge bolesti uzrokovane su bakterijama ili virusima. Prilikom vakcinisanja lekar osobi ubrizgava iste bakterije, odnosno viruse, ali s vrlo niskim dejstvom. Time se stvaraju antitela. Osoba je antitelima zaštićena od bakterija i virusa. Ona se više neće razboleti. Neke od važnih vakcina su protiv: tetanusa, malih boginja, rubeole, zauški, polija i velikog kašlja. 

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

J

das Jugendamt, die Jugendämter (služba za staranje o deci i mladima, službe za staranje o deci i mladima)
Služba za staranje o deci i mladima pomaže deci, mladima i njihovim roditeljima. Postoji, primera radi, psihološko savetovalište za rešavanje problema u porodici. Katkad su problemi toliko veliki da deca više ne mogu da ostanu u porodici. Tada služba za staranje o deci i mladima traži drugu porodicu koja će dete uzeti na određeno vreme. Službe za staranje o deci i mladima često imaju i obdaništa/ ustanove za dnevni boravak dece. U svakom gradu postoji služba za staranje o deci i mladima. 

das Job-Center (centar za rad)
 Ovde će vam pomoći da pronađete odgovarajući posao, gde ćete dobiti ponude za poslove iz različitih oblasti. U nekim slučajevima možete dobiti financijsku pomoć, na primer za troškove prikupljanja potrebne dokumentacije za prijavu. Centar za rad postoji u svakom gradu. Adresu vašeg Centra za rad naći ćete na www.arbeitsagentur.de.  

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

K

die Kaltmiete, die Kaltmieten (stanarina bez dodatnih troškova, stanarine bez dodatnih troškova)
To je stanarina bez dažbina.

der Kaufvertrag, die Kaufverträge (kupoprodajni ugovor, kupoprodajni ugovori)
Kupujete nešto skupo, recimo automobil. Tada zajedno s trgovcem morate da potpišete kupoprodajni ugovor. U kupoprodajnom ugovoru navedeni su podaci, kao što su cena, datum plaćanja itd.

die Kaution (kaucija)
Stanar stanodavcu plaća kauciju kada želi da se useli u novi stan. U slučaju potrebe, stanodavac može novac da upotrebi ako, recimo, stanar ne plati stanarinu. Prilikom iseljenja stanodavac po pravilu stanaru vraća taj novac. Kaucija iznosi najviše tri stanarine bez dodatnih troškova.

die Kinderbetreuung, die Kinderbetreuungen (čuvanje dece, čuvanja dece)
Radite i potrebno vam je mesto gde će vam čuvati dete? Postoje različite opcije za čuvanje dece: deca uzrasta do šest godina većinom idu u ustanove za dnevni boravak dece (nem. Kita) ili u obdaništa. Za decu uzrasta do tri godine postoje jaslice. Takođe je moguće privatno organizovati ženu/muškarca koji u svom stanu čuva i decu zaposlenih roditelja. Dete se osobi ujutro odvede i dovede se popodne ili uveče.

der Kindergarten, die Kindergärten (obdanište, obdaništa)
Deca su zajedno s drugom decom u grupi. Deca u obdaništu su u uzrastu od tri do šest godina. Ona u obdaništu uče od starije dece i od vaspitačica/vaspitača. Većina obdaništa imaju i igralište na otvorenom. Obdanište u kojem deca borave ceo dan zove se i ustanova za dnevni boravak dece.

die Kinderkrippe, die Kinderkrippen (jaslice)
Ustanova za malu decu starosti od nekoliko meseci do tri godine.

die Kindertagesstätte (Kita), die Kindertagesstätten (Kitas) (ustanova za dnevni boravak dece, ustanove za dnevni boravak dece)
Isto kao i obdanište: ovde deca mogu da borave ceo dan i to većinom do 16 ili 17 časova.

die Krankenversicherung, die Krankenversicherungen (zdravstveno osiguranje, zdravstvena osiguranja)
Ova vrsta osiguranja obavezna je u Nemačkoj. Zdravstveno osiguranje većinom plaća troškove lekara, bolnice i neke lekove. Kod lekova sami snosite jedan deo troškova. Ako vrlo malo zarađujete možete biti osigurani preko bračnog druga. Deca su automatski osigurana preko roditelja.

die Krankmeldung, die Krankmeldungen (lekarsko uverenje, lekarska uverenja)
Bolesni ste i ne možete da radite? Tada vam je većinom potrebno lekarsko uverenje koje morate uručiti poslodavcu. To je papir koji izdaje lekar. Na njemu stoji da ste bolesni i da niste sposobni za rad. Ponekad je čak i deci potrebno lekarsko uverenje za školu.

der Kredit, die Kredite (kredit, krediti)
Želite nešto da kupite, a nemate dovoljno novca? Tada npr. u banci možete da podignete kredit. Banka će vam u zajam dati novac za određeni vremenski period. Novac morate da vraćate uz kamatu.

die Kreditkarte, die Kreditkarten (kreditna kartica, kreditne kartice)
Njome možete da plaćate bez upotrebe gotovine. Novac se ne povlači direktno sa žiro računa. Taj novac predstavlja jednu vrstu malog zajma. Kreditne kartice prihvataju sve prodavnice. Kod kupovine putem Interneta uglavnom uvek možete da plaćate kreditnom karticom, a tako i kod železnice i avio-kompanija.

die Kündigung, die Kündigungen (raskid ugovora, raskidi ugovora)
Želite da raskinete ugovor? Onda morate da napišete molbu za raskid ugovora. Molba za raskid ugovora mora da bude u pisanom obliku.

die Kündigungsfrist, die Kündigungsfristen (Arbeit) (otkazni rok, otkazni rokovi (za posao))
Ne želite više da radite u vašem preduzeću? Onda morate da napišete molbu za raskid ugovora. Po pravilu to morate da učinite tri meseca unapred. Ako poslodavac želi da vam da otkaz, to isto mora da učini tri meseca unapred. Međutim, postoje i trenutni otkazi (otkazi na licu mesta). Tada posloprimac odmah mora da napusti preduzeće, na primer, kada ne želi da obavlja svoj posao.

die Kündigungsfrist, die Kündigungsfristen (Wohnung) (otkazni rok, otkazni rokovi (za stan))
Stanar stanodavcu mora da napiše pismo u kojem navodi da želi da se iseli iz stana. U pravilu se to radi tri meseca pre planiranog iseljenja. Obično se to pismo uručuje samo početkom meseca. Čak i stanodavac ima pravo da uruči otkaz i to tri ili više meseci unapred.

der Kursträger, die Kursträger (organizator tečajeva, organizatori tečajeva)
To su škole stranih jezika koje u ponudi imaju integracione tečajeve. Informacije možete dobiti od škole stranih jezika ili putem Interneta. Školu u vašoj blizini možete naći na stranicama Saveznog zavoda za migracije i izbeglice (nem. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, skr. BAMF). 

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

L

der Landtag, die Landtage (pokrajinska skupština, pokrajinske skupštine)
Savezna Republika Nemačka podeljena je na 16 saveznih pokrajina. Svaka savezna pokrajina ima svoj parlament. Ovaj parlament zove se pokrajinska skupština.

die Landtagswahl, die Landtagswahlen (izbor pokrajinske skupštine, izbori pokrajinske skupštine)
Svakih četiri do pet godina se u saveznoj pokrajini biraju poslanici, odnosno političari za pokrajinsku skupštinu.

der Lebenslauf, die Lebensläufe (radna biografija, radne biografije)
Radna biografija deo je potrebne dokumentacije za prijavu koju šaljete poslodavcima kada tražite zaposlenje. U radnoj biografiji se navode podaci, kao što su ime, zanimanje, stepen završenog školovanja i prethodna zaposlenja ili posebne veštine (rad na računaru, strani jezici itd.). Primer radne biografije naći ćete u Zavodu za zapošljavanje. der Lohn, die Löhne (zarada, zarade)
To je novac koji dobijate svakog meseca kao radnik u stalnom radnom odnosu. Zaradu dobijate i kada ste bolesni ili na godišnjem odmoru. Bruto je celokupni iznos zarade. Od tog iznosa morate platiti poreze i osiguranja. Preostali iznos naziva se neto. 

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

M

der Makler, die Makler
Suchen Sie eine neue Wohnung und brauchen Hilfe? Der Immobilienmakler oder Makler hilft Ihnen. Sie müssen den Makler bezahlen.

die Meldebescheinigung, die Meldebescheinigungen (potvrda o prijavi mesta boravišta, potvrde o prijavi mesta boravišta)
Dokument na kojem je navedena vaša adresa. Potvrdu o prijavi mesta boravka dobijate u ustanovi za prijavu boravišta ili u gradskoj većnici. Za to vam je potreban samo pasoš. Potvrda o prijavi mesta boravka u pravilu košta 5 evra.

der Mietspiegel (prosečna cena stanarina)
Prosečna cena stanarina predstavlja prosek cena za najam stanova u vašem gradu.

der Mietvertrag, die Mietverträge (ugovor o najmu, ugovori o najmu
Iznajmljujete stan? Onda ćete dobiti dokument, odnosno ugovor o najmu. Ovaj ugovor o najmu morate da potpišete zajedno sa stanodavcem. Nakon toga ste stanar odgovarajućeg stana.

der Minijob/450-Euro-Jobs, die Minijobs/450-Euro-Jobs (mini posao/posao do 450 evra mesečno, mini poslovi/poslovi do 450 evra mesečno)
Kod obavljanja mini poslova ili poslova do 450 evra mesečno ne plaćaju se nikakvi porezi i zarada iznosi najviše 450 evra. Automatski se dobija zdravstveno osiguranje i penzijsko osiguranje. Njih plaća poslodavac. Međutim, kod ove vrste zaposlenja nemate osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Mini poslova ima u različitim oblastima. Primeri za ovu vrstu zaposlenja su kućna ispomoć, kancelarijski službenik ili vozač. Mini poslovi mogu da se nađu preko Centra za rad, u novinama ili putem Interneta.

der Mutterschutz (radnopravna zaštita materinstva)
To je u pravilu zaštita trudnih žena i majki u stalnom radnom odnosu. Osnovno pravilo je da žena ne sme da radi za određeni vremenski period pre i posle porođaja. U Nemačkoj je to šest sedmica pre porođaja i najmanje osam sedmica posle porođaja. U ovom periodu žena i dalje dobija svoju platu/zaradu. Poslodavac ne sme da joj da otkaz od početka trudnoće do četiri meseca nakon porođaja. Kod određenih poslova žena ne sme da radi tokom njene cele trudnoće. U to većinom spadaju poslovi kod kojih se barata hemijskim materijalima. 

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

N

die Nebenkosten (dodatni troškovi, dažbine)
Ovi troškovi se dodaju iznosu stanarine (stanarine bez dodatnih troškova). Na primer, troškovi za vodu, troškovi rasvete u stepeništu i podrumu zgrade, troškovi odvoženja smeća, priključak antene/kablovski priključak za televiziju. Ponekad su i grejanje i struja uključeni u dažbine, ali se oni većinom dodatno plaćaju.

netto (neto)
Neto je plata/zarada kada se oduzmu porezi i osiguranja.

der Notdienst, die Notdienste (hitna služba, hitne službe)
Lekari i farmaceuti koji rade subotom/nedeljom i noću. Ovi lekari i farmaceuti su tu kada vam je potrebno da vam se brzo ukaže pomoć.

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

O

P

das Parkhaus, die Parkhäuser (javna garaža, javne garaže)
U mnogim gradovima postoje javne garaže jer na ulicama nema dovoljno mesta za parkiranje. U njima svoje vozilo možete da parkirate na više nivoa. Javne garaže koštaju. U pravilu se javne garaže plaćaju po izlasku iz njih. Iznos će biti minimalan ako kratko ostajete u javnoj garaži. Ako duže ostajete u javnoj garaži, iznos će biti veći.

die Partei, die Parteien (stranka, stranke)
Politička stranka je grupa ljudi sa zajedničkim željama i ciljevima. Stranke imaju za cilj da donose i utiču na odluke države.

der Pass, die Pässe (pasoš, pasoši)
Ovaj dokument potvrđuje identitet određene osobe. U pasošu su navedeni podaci o osobi (ime i prezime, datum rođenja itd.) i podaci o državljanstvu. Pasoš vam je potreban kada, recimo, u zemlji u kojoj se nalazite idete u državnu ustanovu. Isto tako vam je potreban i za ulazak u neku drugu zemlju. U pasošu se često nalaze i drugi podaci, kao na primer podaci o vizi ili boravišnom naslovu.

das Passwort, die Passwörter (lozinka, lozinke)
To je tajna šifra koja se koristi za prijavu na Internet stranicu ili na računar. Ona većinom mora da se unese u kombinaciji s korisničkim imenom. Njom se štite podaci o ličnosti.

das polizeiliche Führungszeugnis (potvrda policije o nekažnjavanju)
To je dokument koji izdaje državna ustanova. U njemu stoji da li ste ikad bili kažnjavani. Mnogi poslodavci žele da vide vašu potvrdu policije o nekažnjavanju.

das Praktikum, die Praktika (praksa, prakse)
Ako ste zainteresovani za određeni posao morate, primera radi, u preduzeću ili bolnici odraditi praksu. Tu radite i usput se upoznajete s datim zanimanjem. Obično se za praksu ne dobija nikakva novčana naknada. Trajanje prakse se razlikuje od posla do posla i od preduzeća do preduzeća.

die Probezeit (probni rad)
Kod novog zaposlenja se u većini slučajeva mora odraditi probni rad. Za vreme probnog rada vi, ali i vaš poslodavac lakše može da raskine ugovor o radu. U ovom periodu će poslodavac detaljnije da promatra vaš rad. On odlučuje da li ćete posle probnog rada nastaviti da radite u preduzeću. A vi odlučujete želite li da nastavite da radite na tom radnom mestu. Probni rad može da traje do najviše šest meseci.

die Provision, die Provisionen (provizija, provizije)
Želite iznajmiti ili kupiti stan preko posrednika za nekretnine? Za to posredniku za nekretnine morate dati novac. To se zove provizija.

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

Q

R

die Rechnung, die Rechnungen (faktura, fakture)
Nešto ste kupili, ali niste odmah za to platili? Tada ćete dobiti fakturu, na primer pri kupovini na Internetu. Potom ćete s vašeg računa morati da prebacite sredstva na račun ponuđača. To uglavnom ne košta ništa.

der Religionsunterricht (veronauka)
To je predmet u školi. Većinom je nastava vezana za evangelističku ili rimokatoličku veroispovest. U nekim saveznim pokrajinama postoji i nastava vezana za pravoslavnu, jevrejsku ili čak i budističku veroispovest. Za muslimane u mnogim školama postoje predavanja o islamu na turskom ili arapskom jeziku. Deca nisu obavezna da pohađaju veronauku. Međutim, ona često za to vreme nisu slobodna; u mnogim saveznim pokrajinama deca moraju da pohađaju časove etike. To je nastava o filozofiji.

die Rentenversicherung, die Rentenversicherungen (fond za penzijsko osiguranje, fondovi za penzijsko osiguranje)
U Nemačkoj ljudi po pravilu rade do 67. godine starosti. Potom idu u penziju. Do penzije zaposlenima se svakog meseca deo njihove plate odvaja u fond za penzijsko osiguranje. Kada postanu penzioneri svakog meseca dobijaju deo svoje prijašnje plate iz fonda za penzijsko osiguranje. Posloprimci po automatizmu imaju penzijsko osiguranje. Troškove dele s poslodavcem. Ako niste posloprimac imate mogućnost uplaćivanja penzije u privatni penzijski fond. Mnogi ljudi imaju zakonsko (državno) penzijsko osiguranje i privatno penzijsko osiguranje.

das Rezept, die Rezepte (lekarski recept, lekarski recepti)
Mnoge lekove možete da kupite u apoteci bez recepta. Za neke lekove vam je pak potreban papir od lekara. Taj papir je lekarski recept. 

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

S

das Schulgeld (školarina)
Ona se plaća samo u privatnim školama. Privatnim školama često moraju da se plaćaju velike svote novca za nastavu.

die Schwangerschaftsberatung, die Schwangerschaftsberatungen (savetovalište za trudnice, savetovališta za trudnice)
To su savetovališta koja nude odgovore na sva pitanja vezana za trudnoću. Ona se mogu naći u mnogim mestima. Često vam vaš ginekolog može preporučiti neko savetovalište ili vas lično posavetovati.

die selbständige Arbeit (samostalni rad)
Nemate poslodavca nego ste sami sebi šef.

das Sonderangebot, die Sonderangebote (roba na akciji)
Određene prodavnice svoje proizvode prodaju veoma povoljno za kratak vremenski period. Ovi proizvodi se nazivaju roba na akciji. Robu na akciji je većinom lako pronaći u prodavnicama: ona se često nalazi na ulazu.

die Sozialversicherung, die Sozialversicherungen (socijalno osiguranje, socijalna osiguranja)
U to su uključeni zdravstveno osiguranje, penzijsko osiguranje, osiguranje za slučaj nesreće i osiguranje za negu bolesnika.

die Sozialwohnung, die Sozialwohnungen (socijalni stan, socijalni stanovi)
Stanarina kod ovih stanova ne iznosi toliko koliko kod standardnih stanova. Socijalni stan možete iznajmiti ako ne zarađujete dovoljno novca. Za to vam je potrebna potvrda o pravu na socijalni stan. Njega većinom dobijate u gradskoj upravi ili stambenoj službi.

das Sparkonto, die Sparkonten (depozitni račun tržišta novca, depozitni računi tržišta novca)
Ovaj račun nije predviđen za svakodnevno korišćenje kao žiro račun. Ako imate viška novca, možete ga staviti na depozitni račun tržišta novca. Banke za depozitni račun tržišta novca plaćaju više kamate nego za žiro račun ili štedni račun. Novac takođe možete brzo skinuti s računa.

die Sparkasse, die Sparkassen (štedionica, štedionice)
To je slično banci. No ona nije u privatnom vlasništvu nego pripada nekom okrugu ili gradu.

die Spielgruppe, die Spielgruppen (zabavište, zabavišta)
Ovde se deca susreću da bi se igrala. Većinom su prisutni i roditelji. Ponekad grupu vodi neka druga osoba koja se igra s decom.

die Sprachförderung (poticanje učenja jezika)
Posebnim načinom igranja, kroz priče i pesme deca uče da bolje govore nemački. U obdaništima/ustanovama za dnevni boravak dece često postoji posebni program za poticanje učenja jezika namenjen stranoj deci.

der Sprachtest, die Sprachtests (testiranje znanja jezika, testiranja znanja jezika)
U obdaništima ili ustanovama za dnevni boravak dece ona često podležu testiranju jezika. Na taj način se može prepoznati koliko dobro dete ume da govori jezik.

die staatliche Schule, die staatlichen Schulen (državna škola, državne škole)
U Nemačkoj je većina škola u vlasništvu države. Za nastavu se ništa ne plaća. Ona je besplatna.

das Standesamt, die Standesämter (matična služba, matične službe)
Želite da se venčate? Dobijate bebu? Želite da se razvedete? Tada morate da odete u matičnu službu u vašem gradu.

die Studiengebühren (Semestralni troškovi/semestralni doplaci)
To je novac koji morate da platite svakog semestra ako želite da studirate na univerzitetu.

das Studium (studije)
Za neka zanimanja, recimo za inženjere ili učitelje/nastavnike, potrebne su vam završene studije. Studirati možete na univerzitetima ili visokim strukovnim školama.

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

T

das Tagesgeldkonto, die Tagesgeldkonten (depozitni račun tržišta novca, depozitni računi tržišta novca)
Ovaj račun nije predviđen za svakodnevno korišćenje kao žiro račun. Ako imate viška novca, možete ga staviti na depozitni račun tržišta novca. Banke za depozitni račun tržišta novca plaćaju više kamate nego za žiro račun ili štedni račun. Novac takođe možete brzo skinuti s računa.

die Tagesmutter, die Tagesmütter (žena koja u svom stanu čuva decu zaposlenih roditelja, žene koje u svom stanu čuvaju decu zaposlenih roditelja)
To su žene koje u svom stanu čuvaju tuđu decu. Takođe postoje i muškarci koji u svom stanu čuvaju decu zaposlenih roditelja. Često jedna žena čuva više dece. Žene koje u svom stanu čuvaju decu zaposlenih roditelja moraju proći posebnu obuku i morate ih plaćati.

die Teilnahmeberechtigung für den Integrationskurs (potvrda o pravu na sudelovanje u integracionom tečaju)
To je dokument za prijavu za integracioni tečaj. Po pravilu ga dobijate u službi za strance u vašem gradu. Čak i građani EU članica mogu da učestvuju u integracionom tečaju, ali pre toga moraju da podnesu zahtev Saveznom zavodu za migracije i izbeglice BAMF (nem. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge). die Teilzeitarbeit (poludnevno radno vreme)
Imate stalni radni odnos, ali nemate svakog dana osmočasovno radno vreme nego radite kraće, na primer četiri časa dnevno. Često takav radni odnos imaju žene s malom decom. U mnogim preduzećima moguć je rad s poludnevnim radnim vremenom.

der Tariflohn, die Tariflöhne (zarada utvrđena kolektivnim ugovorom, zarade utvrđene kolektivnim ugovorom)
Kod mnogih zanimanja se posloprimci plaćaju prema utvrđenom kolektivnom ugovoru. Visinu tih zarada zajednički određuju poslodavci i sindikati. Zarada za ova zanimanja ne smeju biti ispd tarife utvrđene kolektivnim ugovorom.

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

U

das Übergabeprotokoll, die Übergabeprotokolle (protokol o primopredaji, protokoli o primopredaji)
Unajmili ste stan i želite da se uselite. U stanu je nešto pokvareno? To zajedno sa stanodavcem morate da zapišete u protokol o primopredaji. Protokol o primopredaji morate potpisati i vi i stanodavac.

die Überweisung, die Überweisungen (Bank) (doznaka, doznake (banka))
Banka prebacuje novac s jednog računa na drugi. Na primer, u slučaju stanarine: novac treba da se prebaci direktno s vašeg na račun stanodavca. O tome morate izvestiti vašu banku koja će novac prebaciti na račun vašeg stanodavca.

die Überweisung, die Überweisungen (Arzt) (lekarski uput, lekarske upute (za specijalistički pregled))
Bolesni ste i potreban vam je lekar specijalista? Vaš lekar opšte medicine će vam dati lekarski uput. To je komad papira. S njim možete da idete kod lekara specijaliste.

der Umtausch (zamena)
Nešto ste kupili i želite da to vratite? U mnogim prodavnicama kupljene proizvode možete zameniti: robu vraćate, a zauzvrat dobijate novac. U nekim slučajevima ne dobijate povraćaj novca, ali zato možete da kupite nešto drugo u prodavnici. Robu koja je bila na akciji većinom ne možete zameniti.

die Unterrichtsstunde, die Unterrichtsstunden (nastavni čas, nastavni časovi)
Časovi integracionog tečaja traju 45 minuta.

der Urlaub (godišnji odmor)
Svake godine imate određeni broj dana godišnjeg odmora. Za vreme godišnjeg odmora i dalje dobijate vašu platu/zaradu. O tome kada želite da uzmete godišnji odmor morate da porazgovarate s vašim nadređenim. U Nemačkoj se po pravilu radi pet dana u sedmici. Dakle, ako želite da uzmete sedmicu dana godišnjeg odmora (od ponedeljka do nedelje) treba vam je pet dana godišnjeg odmora.

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

V

die Verbraucherzentrale, die Verbraucherzentralen (centar za zaštitu potrošača, centri za zaštitu potrošača)
To su informativni centri za potrošače. Potrošač je svaka osoba koja nešto kupi. Centar za zaštitu potrošača nudi informacije o različitim proizvodima. Centar za zaštitu potrošača takođe pomaže kod pravnih poteškoća (na primer: kupili ste nešto kvarno, a prodavnica neće da to uzme nazad. Tada može da vam pomogne centar za zaštitu potrošača).

der Verein, die Vereine (udruženje, udruženja)
U udruženjima se sastaju ljudi koji imaju ista interesovanja i ciljeve. U fudbalskim udruženjima ljudi, primera radi, međusobno igraju fudbal, dok u udruženjima muzičara zajedno sviraju muziku.

die Verfassung, die Verfassungen (ustav, ustavi)
Ustav je tekstualni dokument. U njemu su navedena najvažnija načela i propisi jedne države. Kako je država uređena? Koja prava i obaveze imaju žitelji države? ... Nemački ustav se zove Grundgesetz.

die Versicherung, die Versicherungen (osiguranje, osiguranja)
Svakog meseca ili svake godine se za određenu okolnost osiguravajućoj kući daje novac. Time se osiguravate za datu okolnost. Na primer, kod bolesti: Svakog meseca dajete novac zdravstvenom osiguranju. Onda se desi da se razbolite i morate kod lekara. U tim situacijama lekara plaća zdravstveno osiguranje, a ne vi.

das Visum, die Visa (viza, vize)
S vizom možete da putujete u određenu državu. Vizu možete da dobijete u ambasadi odgovarajuće države.

die Volkshochschule, die Volkshochschulen (narodni univerzitet, narodni univerziteti)
Na narodnim univerzitetima odrasli i mladi od 16 godina mogu da pohađaju tečajeve. Tečajevi nisu skupi. Možete da učite jezike, takođe i nemački jezik, fotografisati, praviti nakit, plesati, crtati i još mnogo toga. Postoje i tečajevi koji upotpunjuju određena zanimanja, npr. rad na računaru. Na narodnim univerzitetima odrasli takođe mogu da završe stepen školovanja, na primer mogu da polože završni ispit posle glavne škole. Tečajevi se većinom održavaju uveče tokom nedelje ili vikendom.

der/die Vorgesetzte, die Vorgesetzten (nadređeni)
Vaš nadređeni je vaš direktni šef. Nadređeni je tokom radnog vremena odgovoran za vas i vaš posao. On vam zadaje koji posao treba da obavljate i kako treba da ga obavite. Većinom nadređeni imaju svoje nadređene.

die Vorsorgeuntersuchung, die Vorsorgeuntersuchungen (preventivni zdravstveni pregled, preventivni zdravstveni pregledi)
To je rutinski pregled kod lekara. Niste bolesni, niti imate bolove, ali želite znati da li je sve u redu. Za decu je predviđen odlazak na 10 rutinskih pregleda kod dečjeg lekara. Ti pregledi su besplatni. Prvi preventivni zdravstveni pregled vrši se neposredno nakon porođaja, a zadnji pred upis u školu.

das Vorstellungsgespräch, die Vorstellungsgespräche (razgovor radi mogućeg zaposlenja, razgovori radi mogućeg zaposlenja)
Prijavili ste se na određeno radno mesto? Poslodavcu je vaša molba za prijavu zanimljiva? Želeće da vas upozna i da sazna više o vama.
Pozvaće vas na razgovor. To je razgovor radi mogućeg zaposlenja. Opšte informacije o razgovoru radi mogućeg zaposlenja dobićete u Zavodu za zaposlenje/Centru za rad.

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

W

die Warmmiete, die Warmmieten (stanarina s dodatnim troškovima, stanarine s dodatnim troškovima)
To je stanarina s dažbinama.

der Wochenmarkt, die Wochenmärkte (nedeljna tržnica, nedeljne tržnice)
U mnogim gradovima ćete jednom ili dvaput nedeljno da naiđete na tržnicu. Nju ćete većinom naći na centralnim trgovima ili u halama. Prodavci većinom dolaze iz okolne regije. Na nedeljnim tržnicama se pre svega mogu naći sveže voće i povrće, zatim sir i mleko te riba i meso. Ponekad se na njima takođe može kupiti i odeća.

das Wohngeld (subvencija za stanarinu)
Stanarina za jedan standardni stan vam je preskupa? Tada stambenoj službi možete da podnesete zahtev za subvenciju za stanarinu. Stanarinu ne morate da platite u celosti. Jedan deo vaše stanarine plaća država.

das Wohnungsamt, die Wohnungsämter (stambena služba, stambene službe)
Stanarina za jedan standardni stan vam je preskupa? Stambena služba može da vam pomogne. Na primer, subvencijom za stanarinu ili socijalnim stanom. Stambena služba će vam takođe pomoći oko drugih pitanja iz stambenih odnosa.

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

X

Y

Z

das Zahlungsmittel, die Zahlungsmittel (platno sredstvo, platna sredstva)
Postoje različite vrste platnih sredstava: npr. gotovina, direktno zaduženje, EC kartica, kreditna kartica i faktura.

das Zeugnis, die Zeugnisse (svedočanstvo, svedočanstva)
Svedočanstvo je deo potrebne dokumentacije za prijavu koje šaljete poslodavcima kada tražite zaposlenje. Postoje radna svedočanstva/radne potvrde: u njima stoje podaci o vašem poslednjem zaposlenju. A postoje i školska i visokoškolska svedočanstva: zvanični dokumenti koje izdaje vaša škola ili univerzitet. Svedočanstva iz vaše zemlje morate dati da se prevedu i da se overe.

die Zinsen (kamata, kamate)
Imate novca na vašem računu? Za to ćete svakog meseca dobiti nešto novca od banke. To se zove kamata. Uzeli ste kredit u vašoj banci? Tada svakog meseca banci uz ratu morate da platite dodatni iznos. To se takođe zove kamata.

die zweisprachige Schule, die zweisprachigen Schulen (dvojezična škola, dvojezične škole)
Nastava se obavlja na dva jezika, većinom na nemačkom i nekom drugom jeziku.

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation