Collage mit Fotos und Texten zum Wettbewerb "Mein Deutschland" Grafik: Vera Damrath © Goethe-Institut

Studija Prelaz s predintegracionog poticaja jezika na integracioni tečaj (2011) pokazala je da novi doseljenici, koji su već u svojoj zemlji položili ispit za A1 nivo jezika potrebnog za dobijanje vize, relativno dugo (moraju da) čekaju dok ponovo ne počnu intenzivno da se bave nemačkim jezikom i kulturom na integracionom tečaju u Nemačkoj. Pored toga, studija je pokazala da u velikoj meri nedostaje sredstava za učenje i vežbanje te informativnog materijala koji su namenjeni ovoj ciljnog grupi i njenim potrebama i s kojima se tokom prelaznog doba samostalno može nastaviti s učenjem. Zbog ovih nedostataka jezička znanja često počnu da blede do početka integracionog tečaja. Ipak, doseljenici izjavljuju da su i dalje visoko motivisani za nastavak učenja jezika. 

Zur Studie „Der Übergang von der vorintegrativen Sprachförderung zum Integrationskurs“

Goethe institut je s Internet portalom „Moj put u Nemačku“ (nem. Mein Weg nach Deutschland), glavnim predmetom projekta „Harmonizacija prelaza s predintegacionog poticaja jezika na integracioni tečaj“ (nem. Harmonisierung des Übergangs von der vorintegrativen Sprachförderung zum Integrationskurs), koji je sufinansiran sredstvima Evropskog integracionog fonda (EIF), reagovao na ovu potrebu. 

Projekat ima za cilj optimizaciju prelaza s predintegracionih programa za učenje jezika, informisanje i savetovanje u inostranstvu na programe za primarno poticanje jezika kao i druge integracione mere celokupnog paketa koji se nudi u Nemačkoj. Internet portal će u skladu s tim poslužiti za poboljšanje i utemeljenje jezičkog znanja i poznavanja kulture i civilizacije stečenih u okviru predintegracije. Nadalje, ova posebna grupa učenika će korišćenjem programa na portalu steći različite veštine koje su neophodne za život u Nemačkoj, u šta, primera radi, spada ophođenje s različitim medijima ili uputstva za snalaženje za vreme njihovog početnog boravka u Nemačkoj. 

Nastavničko i savetodavno osoblje u rubrici „Za pedagoge“ mogu naći petominutni informativni film o portalu i PDF dokument koji obuhvata skoro 30 strana s napomenama o primeni portala u nastavni program. 

„Za pedagoge“

Na ovom mestu želimo se srdačno zahvaliti svim autorima, dizajnerima, filmotvorcima, grafičarima, rediteljima i stručnjacima, koji su sudelovali u izradi i pridoneli da ovaj portal sa svojim mnogostranim ponudama bude dostupan na mreži. Ova lica su u pravilu direktno imenovana u programima pod rubrikom „Vežbajte nemački“. Nadalje, želimo izraziti našu zahvalnost autorima i rediteljima Štefanu Minhovu (Stefan Münchow), Fraji Konezi (Freya Conesa), Joani Hlebnikov (Joanna Chlebnikow), Čabi Gloner (Csaba Gloner), Jani Degener (Janna Degener), Elen Bahman (Ellen Bachmann) i Marion Holerung (Marion Hollerung) za izradu i obradu glavnih vežbi i tekstova na ovom portalu. 

Za finansijsku podršku projekta zahvaljujemo se Evropskoj uniji, bez čijeg poticaja realizacija ovog projekta ne bi bila moguća.