Ein junger Mann lehnt an einer Straßenlaterne und schaut auf sein Smartphone. © Goethe-Institut

Logo jmd4you © JMD
JMD4you - para sa mga kabataan hanggang sa 27 taong gulang

Ang online na payo ng jmd4you ay isang serbisyo na ibinibigay ng Jugendmigrationsdienste (Youth Migration Services; JMD).

Maaari kang makipag-ugnay sa mga tagapayo sa internet at itanong sa kanila ang iyong mga katanungan. Ang grupo ng mga tagapayo ay nagtatrabaho ng maraming taon sa larangan ng pagpapayo at pagpapayo sa mga imigrante. Maaari silang magbigay ng mga sagot sa lahat ng iyong mga katanungan tungkol sa pamumuhay sa Alemanya o mga problema na nakasalamuha mo roon. Halimbawa: Saana ko makakakuha ng lisensya sa pagmamaneho? Anong trabaho ang maaari kong gawin sa Alemanya? Kailangan ko ng isang solicitor – ano ang dapat kong gawin?

Ang pagkokonsulta ay ligtas, anonymous, maraming wika ang puwedeng gamitin at walang bayad. Ang website ng online na pagpapayo www.jmd4you.de ay kasalukuyang magagamit sa wikang Aleman, Albanian, Arabe, Ruso at Turko.

www.jmd4you.de

Logo Mbeon © Mbeon

Mbeon - para sa mga nasa hustong gulang na imigrante na may edad na 27 pataas

Ang Mbeon ay ang nationwide online counselling service ng Migration counselling for Adult Immigrants (MBE) gamit ang messenger.

Sa mbeon, maaari mong gamitin ang MBE sa pamamagitan ng isang libreng app sa iyong smartphone 24 oras. Maaari kang makakuha ng kumpidensyal na payo online sa higit sa dalawampung iba’t ibant mga wika at magtanong anumang oras. Lahat ng mbeon counsellors ay bihasang mga propesyonal na tagapayo.

Pumili muna ng isang mbeon counsellor sa listahan. Kapag pumipili, maaari kang mag filter ayon sa wika at lokasyon. Sa loob ng 48 oras makakatanggap ka ng isang sagot sa iyong katanungan gamit ang pribadong chat.

Tulad din ng on-site counseling, sasamahan ka ng parehong tagapayo hangga’t nais mo. Kung kinakailangan, maaari ka ring gumawa ng isang appointment kasama ang iyong counselor sa counselling centre.

Lahat ng text messages, dokumento at voice notes ay pinapadala sa pamamagitan ng mbeon sa isang ligtas na data. Ang data ay nakaimbak sa sa isang server sa Alemanya.

www.mbeon.de