Ein junger Mann lehnt an einer Straßenlaterne und schaut auf sein Smartphone. © Goethe-Institut

Logo jmd4you © JMD JMD4you – cho người đến 27 tuổi

Tư vấn Online jmd4you là một chương trình của Cơ quan hỗ trợ thanh thiếu niên có nguồn gốc nhập cư (JMD)

Bạn có thể liên hệ với các cán bộ tư vấn thông qua Internet và đặt câu hỏi của mình. Nhóm tư vấn đã làm việc từ nhiều năm nay trong công tác tư vấn người nhập cư. Họ trả lời tất cả các câu hỏi về cuộc sống hoặc khi gặp vấn đề ở Đức. Ví dụ như: Tôi nhận được bằng lái xe ở đâu? Tôi có thể làm công việc nào ở Đức? Tôi cần một luật sư – vậy tôi phải làm gì ...

Công tác tư vấn được tiến hành chắc chắn, bạn có thể dấu tên khi hỏi, đa ngôn ngữ và miễn phí. Trang Internet tư vấn Online hiện nay bằng tiếng Đức, Anbani, Ả rập, Anh, Nga và Thổ


www.jmd4you.de

Logo Mbeon © Mbeon

 

Mbeon – cho người nhập cư trưởng thành từ 27 tuổi trở lên

Mbeon là dịch vụ tư vấn Online của cơ quan tư vấn nhập cư cho người trưởng thành (MBE) dựa trên ứng dụng Messenger-Chat

Với mbeon bạn có thể thông qua một ứng dụng miễn phí sử dụng MBE cả ngày trên Smartphone của bạn. Bạn có thể được tư vấn riêng bằng hơn 20 ngôn ngữ khác nhau và có thể đặt câu hỏi bất cứ lúc nào. Tất cả các cán bộ tư vấn mbeon là những người được đào tạo chuyên môn về tư vấn.

Trước tiên bạn chọn trong danh sách một cán bộ tư vấn. Khi chọn bạn có thể lọc theo ngôn ngữ và địa điểm. Trong vòng 48 tiếng bạn sẽ nhận được câu trả lời câu hỏi của bạn trong một cuộc Chat riêng giữa hai người.

Giống như khi đến tư vấn tại văn phòng tư vấn, ở đây bạn sẽ được chính cán bộ tư vấn bạn đã chọn trợ giúp chừng nào bạn còn muốn. Khi cần bạn có thể hẹn gặp cán bộ tư vấn của bạn tại văn phòng tư vấn

Tất cả các bài tin tức, tài liệu và ghi chép ngôn ngữ sẽ được gửi bằng đường truyền dữ liệu an toàn thông qua mbeon. Các dữ liệu được lưu trong một máy chủ ở Đức.


www.mbeon.de