Snelle toegang:

Direct naar inhoud gaan (Alt 1) Direct naar hoofdnavigatie gaan (Alt 2)

Uitgesproken ... posthumaan
Hoe technologie ons helpt in tijden van crisis

In een tijd waarin contact met andere mensen een risico voor onze gezondheid is geworden, schetst Liwen Qin hoe technologische vooruitgang en digitalisering ons helpen om met de wereldwijde COVID-19-crisis om te gaan.

Von Liwen Qin

 

Sinds de COVID-19-pandemie zich vanuit China over de hele wereld verspreidde, hebben regeringen, bedrijven en personen de grootste moeite om een antwoord te vinden op de impact die COVID-19 op hun dagelijks leven heeft. In januari en februari 2020 beperkte de Chinese regering de bewegingsvrijheid van 100 tot 500 miljoen mensen. Bedrijven en scholen gingen grotendeels dicht voor een periode van zes tot zeven weken. In tijden waarin menselijk contact een risico is geworden, kan informatietechnologie in aanzienlijke mate helpen om de negatieve effecten van deze onverwachte crisis te verzachten.

VOEDING EN HYGIËNE TIJDENS DE QUARANTAINE

De grootste uitdaging voor mensen die tijdens een stedelijk uitgangsverbod of wegens een gedwongen quarantaine thuis moeten blijven, schuilt in de dagelijkse behoefte aan voeding en hygiëneproducten. In China brachten leverdiensten en een goed uitgebouwde onlinehandel voor heel veel gezinnen dé redding. Op veel plaatsen kon het menselijk contact tot een minimum beperkt worden dankzij geautomatiseerde pakketsortering, zelfrijdende auto's, drones en pakstations (een soort brievenbus voor pakjes).

ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE IN DE DIAGNOSTIEK

Ook het tekort aan medische middelen vormt tijdens een pandemie een grote uitdaging. In China hadden de ziekenhuizen tijdens de eerste fase van de uitbraak van COVID-19 onvoldoende capaciteit. Veel zieken konden niet op het virus getest worden of konden niet behandeld worden. Een aantal internetbedrijven en lokale overheden organiseerden snel virtuele medische consultatieplatforms. In plaats van naar een ziekenhuis te gaan konden mensen die nog niet besmet waren, via een online-consultatie met hun arts, vermijden dat ze het virus in een artsenpraktijk of ziekenhuis opliepen. Artificiële intelligentie (AI) hielp lokale overheden bij het voorspellen van regionale uitbraken. Ziekenhuizen deden een beroep op AI-diensten om diagnoses te stellen bij patiënten bij wie een vermoeden van COVID-19 bestond. De technologie hielp de druk op de overvolle en overbelaste ziekenhuizen te verlichten. De beperkte medische middelen werden zo goed mogelijk benut om de enorme uitdaging van het nieuwe virus het hoofd te bieden.

DIGITAAL ONDERWIJS

Online-streamingmogelijkheden en onderwijssoftware hielpen leerkrachten en scholieren, die nu noodgedwongen thuisbleven, om het onderwijs min of meer zoals voorzien te laten doorgaan. Mettertijd vonden de leerkrachten geschikte manieren om online en vanop afstand les te geven, niet alleen in abstracte vakken zoals wiskunde en talen, maar ook in praktijkgerichte vakken zoals kunst, muziek en sport. Voor de onderburen kon het al eens lastig worden, als een kind op de bovengelegen verdieping stond te huppelen en springen op aangeven van zijn of haar virtuele sportleerkracht, maar in tijden als deze zijn verdraagzaamheid en wederzijds begrip nu eenmaal cruciaal.

HET THUISBUREAU: LEUK, ALS OPTIE

Bedrijven die niet anders dan offline kunnen werken, zoals productiebedrijven en organisatoren van evenementen, worden door de gevolgen van deze pandemie bijzonder zwaar getroffen. Bedrijven waar veel digitaal kan worden gedaan, ontdekken dan weer dat telewerken in een noodgeval als dit zeer goed uitkomst kan bieden. Met behulp van online-conferentiesystemen, chatsoftware, file-sharingdiensten enzovoort weten grote bedrijven de normale werking min of meer op peil te houden. Het enige verschil is dat de ‘kantoren’ nu verhuisd zijn naar de slaapkamer of bureauruimte bij de medewerkers thuis. Bedienden draaien overuren; ‘thuis’ is niet langer een plek waar ze zich kunnen terugtrekken en tot rust komen. Veel mensen beseffen misschien voor het eerst hoezeer ze naar hun kantoor verlangen.

LATEN WE MENSELIJK BLIJVEN!

Zolang er geen doeltreffende medicijnen of een doeltreffend vaccin tegen COVID-19 bestaat, wat nog wel één of twee jaar kan duren, zullen deze nieuwe manieren om ons te organiseren in grote delen van de wereld de dagelijkse normaliteit worden. Het belangrijkste dat de informatietechnologie ons heeft gegeven, zijn echter niet de voeding, onderwijsmogelijkheden of een inkomen, maar de mogelijkheid om emotionele banden te onderhouden. Want die zijn net zo belangrijk als alle andere.
 

‘UITGESPROKEN…’

In onze wekelijkse columnreeks ‘Uitgesproken …’ publiceren we afwisselend bijdragen van Wechsel Liwen Qin, Maximilian Buddenbohm, Dominic Otiang’a en Gerasimos Bekas. In ‘Uitgesproken … posthumaan’ staat Liwen Qin stil bij de technische vooruitgang en hoe die van invloed is op ons leven en onze maatschappij: in de auto, op kantoor en aan de kassa van de supermarkt.

Top