Startnet

Startnet - Bari © Goethe-Institut Brüssel

Jeugdwerkloosheid en tekorten aan vaardigheden in Europa zijn belangrijke problemen die niet alleen ernstige gevolgen hebben voor de jongeren zelf, maar ook voor de economie en de samenleving als geheel.

 Werkloosheid wordt het best bestreden nog voor ze ontstaat, door een succesvolle overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt. In de meest doeltreffende oplossingen zijn alle relevante actoren betrokken: scholen, universiteiten, bedrijven, vakbonden, uitzendbureaus, jongerenorganisaties, politiek en bestuur. Zij bundelen hun competenties, partners en aanbiedingen om via de methode van collectieve impact jongeren in de regio te ondersteunen bij hun overgang naar de arbeidsmarkt.
 
Het project StartNet volgt die preventieve methode in twee gebieden: in Italië met een testnetwerk in Apulië, alsook in Brussel om dit netwerk met andere Europese netwerken in een dialoog te betrekken. De bedoeling is dat de groepen van elkaar en met elkaar leren, goede praktijken uitwisselen, gezamenlijke projecten uitvoeren en zo jongeren in staat stellen hun carrière naadloos te starten.
 
Het project wordt gesteund door de Stiftung Mercator en gecoördineerd door het Goethe-Institut in Brussel en het Goethe-Institut Rome

Projekte

Parcours for the Future © Parcours for the Future

Parcours for the Future (PAFF)

Het door de EU gefinancierde PAFF-project heeft als doel om onderwijsactoren en daarmee jongeren te ondersteunen bij het begrijpen van en voorbereid zijn op toekomstige uitdagingen en trends op de arbeidsmarkt. Een meertalige online en offline leergang biedt oriëntatie en ondersteuning bij het vormgeven van de professionele toekomst.

Wake up your vocation Logo © Wake up your vocation

Wake up your vocation

Wake Up is een Erasmus+ project dat de afstand tussen het onderwijssysteem en de arbeidsmarkt wil verkleinen. Het project consortium leverde een studie op over loopbaanbegeleiding en toegang tot de arbeidsmarkt, gebaseerd op meer dan 3000 interviews met leerkrachten, ouders en leerlingen tussen 12 en 18 jaar, een Gids voor de opleiding van leerkrachten met verschillende modules voor professionele beroepsoriëntatie, en beleidsaanbevelingen van Europees tot nationaal niveau.

Evenementen

CESI Empowering Youth © Zsofi Lang Visuality

StartNet Europa en Startnet Italië

Jeugdwerkloosheid in Europa is en blijft een probleem met ernstige langetermijngevolgen voor de jongeren zelf, maar ook voor de economie en de maatschappij, ondanks licht dalende cijfers. Met zijn netwerken ondersteunt het Goethe-Institut de randvoorwaarden voor het leren van de Duitse taal en de vroege beroepsoriëntatie.

 

StartNet Manual © StartNet

StartNet handleiding

Hoe bouw ik een netwerk voor de overgang van school naar werk? Collective Impact als richtlijn voor het opbouwen van een netwerk van meerdere belanghebbenden om de overgang van school naar werk te verbeteren. Beschikbaar in het Engels.

Sociale Media StartNet

Volg ons
Twitter Icon StartNet
LinkedIn-Logo StartNet