Europanetzwerk Digital Literatuur – Kunst – Conversatie

di, 09.03.2021 t/m
di, 06.07.2021

12:30 uur t/m 14:00 uur

Online lessenreeks

Voor EU-personeel en ministeriële ambtenaren bij de EU-lidstaten/kandidaat-lidstaten die werkcontacten hebben met de EU-instellingen.

Taalniveau: B2 – C1

De lessenreeks Literatur - Kunst - Diskurs (Literatuur - Kunst - Conversatie) behandelt actuele stromingen in de literatuur, kunst en cultuur die gesprekstof zijn in Duitsland. Elke sessie staat in het teken van een auteur of een cultuurschepper die ons laat meekijken naar zijn of haar respectieve werk en werkterrein. Elke sessie wordt voorafgegaan door een voorbereidende fase (qua timing per geval te bepalen) met taaldidactische inhoud (woordenschat, grammatica en stijlleer), vertrekkend van het respectieve werk of de respectieve thema’s. Als begeleidend materiaal bij de cursus ontvangt u van ons een Europakket met het belangrijkste lesmateriaal.

9 maart, 12.30 - 14.00 uur: Inleiding

30 maart, 11.30 - 13.00 uur: Auteursgesprek met Anne Weber over haar boek Annette, ein Heldinnenepos (Annette, een heldinnenepos; Duitse boekenprijs 2020).

20 april, 12.30 - 14.00 uur: Anna Sailer (waarnemend directeur van het Museum für Moderne Kunst MMK, Frankfurt am Main) over Gegenwart ausstellen. Das Beispiel des MMK in Frankfurt (Het heden tentoonstellen. Het voorbeeld van het MMK in Frankfurt).

4 mei, 12.30 - 14.00 uur: Astrid Deuber-Mankowsky (Ruhr Universität Bochum) over het thema Was heißt Feminismus heute? (Wat betekent feminisme vandaag?).

18 mei, 12.30 - 14.00 uur: Auteursgesprek met Judith Schalansky over haar boek Verzeichnis einiger Verluste (Inventaris van enkele verliezen).

7 juni, 12.30 - 14.00 uur: Oliver Nachtwey (Universiteit van Bazel) over zijn onderzoek naar de ‘Querdenker’(dwarsdenkers)-beweging en de stand van de democratie in het verkiezingsjaar 2021.

6 juli, 12.30 - 14.00 uur: Die Raubkunstdebatte in Deutschland am Beispiel des Humboldt-Forums Berlin (Het Duitse debat over roofkunst a.d.h.v. het voorbeeld van het Humboldt Forum Berlijn).

 

Terug