Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Institut Goethe-Zertifikat B1 Foto: Getty Images/DexImage

U wilt …

  • in Duitsland een voorbereidende cursus volgen.
  • in Duitsland wonen en werken.
  • aantonen dat u stap B1 met succes hebt doorlopen.
  • een officieel en internationaal erkend certificaat ontvangen.

Het Goethe-Zertifikat B1 is een examen Duits voor jongeren en volwassenen. Het bevestigt dat kandidaten onafhankelijke gebruikers zijn van het Duits en komt overeen met het derde (B1) van de zes competentieniveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

Als u voor dit examen slaagt, kunt u …

  • de belangrijkste punten begrijpen wanneer duidelijke standaardtaal wordt gebruikt en wanneer het om bekende zaken gaat op het gebied van werk, school, vrije tijd, enz.
  • zich redden in de meeste situaties die u als u in landen reist waar Duits wordt gesproken kunt tegenkomen.
  • eenvoudig en gestructureerd communiceren over onderwerpen die bekend zijn of van persoonlijk belang. 
  • vertellen over ervaringen en gebeurtenissen, een beschrijving geven van dromen, verwachtingen en ambities en een korte onderbouwing of toelichting geven.

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Cursussen/ Examen vrijgesteld van BTW op grond van artikel 44 § 2, 4 ° van het BTW-Wetboek

**) De aangeduide lagere prijs geldt wanneer u niet langer dan 6 maanden geleden een cursus Duits aan het Goethe-instituut heeft gevolgd. De 6 maanden hebben daarbij betrekking tot de periode tussen de beëindiging van de taalcursus en de datum van het Duitse examen. In dit geval verandert de prijs automatisch tijdens het boekingsproces. Als dit niet gebeurt, neem dan contact op met ons taalsecretariaat.

Neem voor vragen over de aanmelding voor afzonderlijke modules contact op met het cursusbureau

Voorbereiding

Oefenmateriaal

Hier vindt u oefenpakketten om online te oefenen, ook vrij toegankelijk en interactief.

Goethe-Zertifikat B2 Digitaal

Het Goethe-Institut België biedt het Goethe-Zertifikat B2 ook digitaal aan.

Meer informatie

Voorwaarden, examenonderdelen en meer informatie over het Goethe-Zertifikat B1 vindt u hier: