Meer informatie

Zurück zu Goethe-Zertifikat B2

Stuk voor stuk: de modulen

Het Goethe-Zertifikat B2 bestaat uit de modulen Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken (mondeling examen in tweetallen).
Het examen wordt door geselecteerde examencentra digitaal en op papier aangeboden. Het wordt wereldwijd op dezelfde manier uitgevoerd en beoordeeld.
 

Lezen

U leest verschillende teksten, zoals forumbijdragen, artikelen uit kranten en tijdschriften, commentaren en instructies. U kunt de belangrijkste informatie, belangrijke details, standpunten, meningen en regels benoemen.

Duur: 65 minuten

Schrijven

U formuleert en beargumenteert uw mening schriftelijk in een forumbijdrage over een actueel maatschappelijk onderwerp. Daarnaast schrijft u een formeel bericht in de professionele context.

Duur: 75 minuten

Luisteren

U luistert naar interviews, lezingen, gesprekken en verklaringen uit zowel het dagelijks leven als op de radio. U kunt de belangrijkste informatie en belangrijke details benoemen.

Duur: ca. 40 minuten

Spreken

U geeft een korte presentatie over een bepaald onderwerp en praat erover met uw gesprekspartner. Daarnaast wisselt u van gedachten tijdens een discussie.

Duur: 15 minuten

Voorwaarden

Het Goethe-Zertifikat B2 is een examen Duits voor jongeren en volwassenen.

De examens van het Goethe-Institut staan open voor alle geïnteresseerden en kunnen onafhankelijk van een minimale leeftijd en onafhankelijk van het bezit van het Duitse staatsburgerschap worden afgelegd.
  • Voor het Goethe-Zertifikat B2 voor jongeren wordt een minimumleeftijd van 15 jaar aanbevolen.
  • Voor het Goethe-Zertifikat B2 voor volwassenen wordt een minimumleeftijd van 16 jaar aanbevolen.
  • Het Goethe-Zertifikat B2 vereist een taalkennis op het competentieniveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).
  • Om dit niveau te bereiken moeten kandidaten – afhankelijk van hun voorkennis en de leervereisten – 600-800 lessen van 45 minuten hebben doorlopen.