Meer informatie

Zurück zu Goethe-Zertifikat C1

De modules stuk voor stuk uitgelegd

Het Goethe-Zertifikat C1 bestaat uit de modules lezen, luisteren, schrijven en spreken (mondeling examen in tweetallen).

Het examen wordt digitaal en op papier aangeboden en wordt wereldwijd op dezelfde manier afgenomen en beoordeeld.
 

Lezen

U kunt verschillende teksten lezen, zoals (online) artikelen en bijdragen uit kranten en tijdschriften. U kunt de hoofdlijnen, afzonderlijke informatie en standpunten begrijpen.

Duur: 65 minuten

Schrijven

U verwoordt en verantwoordt uw mening schriftelijk in een forumbericht over een actuele maatschappelijke kwestie en schrijft een formeel bericht. U varieert toon, stijl en register om passend te zijn voor de gelegenheid en de geadresseerde.

Duur: 75 minuten

Luisteren

U luistert naar een podcast, een interview, een discussie en een lezing. U kunt uitspraken, individuele informatie en meningen over verschillende onderwerpen hieruit extraheren.

Duur: ongeveer 40 minuten

Spreken

U geeft een korte presentatie over een complex onderwerp en praat erover met uw gesprekspartner. Daarnaast wordt er in tweetallen over een controversieel onderwerp gediscussieerd.

Duur: 20 minuten

Vereisten

Het Goethe-Zertifikat C1 is een Duits examen voor volwassenen.

De examens van het Goethe-Institut zijn beschikbaar voor alle geïnteresseerden en kunnen onafhankelijk van een minimale leeftijd en onafhankelijk van het bezit van het Duitse staatsburgerschap worden afgelegd.
  • Voor het Goethe-Zertifikat C1 wordt een minimumleeftijd van 16 jaar aanbevolen.
  • Om te slagen voor het Goethe-Zertifikat C1 is taalvaardigheid op competentieniveau C1 van het ​​​​​​​ Europees Referentiekader voor Talen (ERK) vereist.
  • Afhankelijk van uw voorkennis en leerbehoeften heeft u 800 tot 1000 lessen van 45 minuten nodig om dit niveau te bereiken.