Meer informatie Goethe-Zertifikat C2

Zurück zu Goethe-Zertifikat C2: GDS

Het is aan u! De modulen

Het Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom bestaat uit de modulen Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken (mondeling individueel examen). Het examen wordt wereldwijd op dezelfde manier uitgevoerd en beoordeeld.

De literaire opdrachten van de module Schrijven zijn ontwikkeld in samenwerking met de Ludwig-Maximilians-Universität München.

De vier modulen kunnen afzonderlijk of in combinatie worden gevolgd. De afzonderlijke certificaten voor de vier modulen hebben samen dezelfde waarde als een volledig certificaat.
De modulen Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven worden door het examencentrum beoordeeld. 

 

Lezen

U leest non-fictieteksten, commentaren, reportages en advertenties, en maakt hierover verschillende opdrachten. U begrijpt de teksten moeiteloos, ook als ze abstract of inhoudelijk en tekstueel complex zijn. Ook begrijpt u impliciete betekenissen.

Duur: 80 minuten

Schrijven

U geeft de inhoud van een kort verslag in eigen woorden weer en schrijft op basis van een algemeen of literair onderwerp een goed gestructureerde en stilistisch correcte lezersbrief of boekbespreking. U kunt kiezen uit twee algemene onderwerpen en één onderwerp per boek op de literatuurlijst. U kiest dus één onderwerp van de vier mogelijke onderwerpen.

Duur: 80 minuten

Luisteren

U luistert naar berichten en reportages uit de media, informele gesprekken en interviews met deskundigen in een natuurlijk spreektempo en maakt hierover verschillende opdrachten.

Duur: ca. 35 minuten

Spreken

U verzorgt een lezing over een complex onderwerp (zoals ‘globalisering’), waarbij u genuanceerde antwoorden geeft op vragen. U bespreekt nog een ander onderwerp tijdens een discussie, waarin u uw eigen mening verkondigt, reageert op tegenargumenten en uw gesprekspartner probeert te overtuigen van uw standpunt.

Duur: ca. 15 minuten

Voorwaarden

Het Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom is een examen Duits voor volwassenen.

De examens van het Goethe-Institut zijn voor alle geïnteresseerden toegankelijk en kunnen onafhankelijk van een minimale leeftijd en onafhankelijk van het bezit van het Duitse staatsburgerschap worden afgelegd.
  • Voor het Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom wordt een minimumleeftijd van 18 jaar aanbevolen.
  • Het Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom vereist een taalkennis op het zesde en hoogste competentieniveau – C2 – van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).
  • Om dit competentieniveau te bereiken moeten kandidaten – afhankelijk van hun voorkennis en de leervereisten – minstens 1000 lessen van 45 minuten hebben doorlopen.