Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Goethe-Institut Deutschprüfungen Fit in Deutsch 2 Foto: Getty Images/Comstock Images

Je wilt …

  • een examen Duits voor jongeren tussen 12 en 16 jaar afleggen
  • elementaire kennis van het Duits kunnen aantonen
  • aantonen dat je stap A2 met succes hebt doorlopen
  • een officieel en internationaal erkend certificaat ontvangen

Het Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch is een examen Duits voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Het bevestigt dat kandidaten elementaire kennis hebben verworven en komt overeen met het tweede (A2) van de zes competentieniveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

Door te slagen voor dit examen bewijs je dat je …

  • zinnen en veelgebruikte uitdrukkingen in alledaagse situaties kunt begrijpen en gebruiken.
  • je gesprekken kunt voeren in eenvoudige routinesituaties, waarin informatie over vertrouwde en bekende onderwerpen wordt uitgewisseld.
  • met eenvoudige middelen je eigen afkomst en opleiding, je directe omgeving en dingen in samenhang met je directe behoeftes kunt beschrijven. 

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Cursussen/ Examen vrijgesteld van BTW op grond van artikel 44 § 2, 4 ° van het BTW-Wetboek

**) De aangeduide lagere prijs geldt wanneer u niet langer dan 6 maanden geleden een cursus Duits aan het Goethe-instituut heeft gevolgd. De 6 maanden hebben daarbij betrekking tot de periode tussen de beëindiging van de taalcursus en de datum van het Duitse examen. In dit geval verandert de prijs automatisch tijdens het boekingsproces. Als dit niet gebeurt, neem dan contact op met ons taalsecretariaat.

Voorbereiding

Oefenmateriaal

Hier vind je oefenpakketten om online te oefenen, ook interactief.

Meer informatie

Voorwaarden, getoetste onderwerpen en meer informatie over het Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch vind je hier: