DOŽIVETI KULTURU

Mi podržavamo kulturnu razmenu između Nemačke i Srbije. Mi iniciramo filmske cikluse, izložbe, koncerte, seminare i festivale kod kojih je reč o zajedničkoj umetničkoj produkciji, recepciji i refleksiji. 

Projekti

Berlin Aleksanderplac © Discovery Film

GoetheFest

GoetheFEST prezentuje aktuelni izbor iz programa Berlinala i najvažnije aktuelne dobitnike Nemačke filmske nagrade.

Missing Stories Design: Isidora Nikolić © Goethe-Institut

Missing Stories

“Missing Stories. Forced Labour under Nazi Occupation. An Artistic Approach“ je transnacionalna umjetnička izložba na temu prisilnog rada u Trećem rajhu.

Next Generation Dragana Krtinić

Next Generation

Next Generation je kreativna platforma Goethe-Instituta u Beogradu, mesto za razmenu i širenje ideja, stavova i projekata mlade generacije. 

Škograd – infrastruktura nade – projekat socijalne edukacije i participatornog dizajna David Stanley

Škograd

Projekat socijalne edukacije i participatornog dizajna
u prigradskom naselju Ledine, čiji se stanovnici svakodnevno suočavaju sa brojnim nerešenim problemima.
 

Freiraum

Projekat Freiraum pokušava da utvrdi kakav status u različitim evropskim gradovima ima sloboda. 

First Films First @Goethe-Institut

First films first

Filmska škola Goethe-Instituta za mlade režisere iz Jugoistočne Evrope

The Cat and the Coup, March 20, 1951, Iranian Parliament nationalizes Oil Industry © Peter Brinson and Kurosh ValaNejad, 2011

Games & Politics

U okviru pratećeg programa izložbe "Games & Politics" tragamo za odgovorom na pitanje kako kompjuterske igre razvijaju svoj politički potencijal.

Actopolis © Goethe-Institut

ACTOPOLIS

ACTOPOLIS je poziv na akciju i na ko-autorstvo grada - preko disciplina, granica nacionalnih i kulturnih razlika.

City Guerilla © Goethe-Institut / Foto: Nebojša Vasić

GOETHE-GERILA / GRADSKA GERILA

Samoorganizovanost mladih ljudi u urbanom okruženju - kreativna gradska laboratorija.

Urban Incubator @ Goethe-Institut

Urbani Inkubator

2011-2016/17: Tragovi. Savamala - dokumentacija neverovatnog kulturnog i urbanističkog preobražaja