Kultura
Magazin

Nakon škole, opštinska asistentkinja prati decu kući, OŠ „Dušan Radović“, Novi Sad Foto (isečak iz videa): © Andrija Kovač