Commons

Commons: Institucija budućnosti © Katarina Kostandinović

Šta znači pojam zajedničkog (commons) u umetnosti? Projekat pod provokativnim naslovom „d.u.o. / Društvo udružene odgovornosti“ trajaće pet godina. U prvoj fazi projekta bavimo se „Institucijom budućnosti“.

O projektu Commons: Društvo udružene odgovornosti /d.u.o. Faza I: Zamišljanje institucije budućnosti

Institucija budućnosti


Događaji i manifestacije
Učesnici
Commons u slikama

 • Commons / Neverovatne (ne)mogućnosti: Zamišljanje institucije budućnosti; 14. Bijenale akvarela u Zrenjaninu © Bogdan Đukanović

  Commons / Neverovatne (ne)mogućnosti: Zamišljanje institucije budućnosti; 14. Bijenale akvarela u Zrenjaninu

 • Commons / Neverovatne (ne)mogućnosti: Zamišljanje institucije budućnosti; 14. Bijenale akvarela u Zrenjaninu © Luka Ličina

  Commons / Neverovatne (ne)mogućnosti: Zamišljanje institucije budućnosti; 14. Bijenale akvarela u Zrenjaninu

 • Commons / Neverovatne (ne)mogućnosti: Zamišljanje institucije budućnosti; 14. Bijenale akvarela u Zrenjaninu © Nemanja Milenković

  Commons / Neverovatne (ne)mogućnosti: Zamišljanje institucije budućnosti; 14. Bijenale akvarela u Zrenjaninu

 • Commons / Neverovatne (ne)mogućnosti: Zamišljanje institucije budućnosti; 14. Bijenale akvarela u Zrenjaninu © Nemanja Milenković

  Commons / Neverovatne (ne)mogućnosti: Zamišljanje institucije budućnosti; 14. Bijenale akvarela u Zrenjaninu

 • Commons / Neverovatne (ne)mogućnosti: Zamišljanje institucije budućnosti; 14. Bijenale akvarela u Zrenjaninu © Nemanja Milenković

  Commons / Neverovatne (ne)mogućnosti: Zamišljanje institucije budućnosti; 14. Bijenale akvarela u Zrenjaninu

 • Commons / Neverovatne (ne)mogućnosti: Zamišljanje institucije budućnosti; 14. Bijenale akvarela u Zrenjaninu © Pavle Banović

  Commons / Neverovatne (ne)mogućnosti: Zamišljanje institucije budućnosti; 14. Bijenale akvarela u Zrenjaninu

 • Commons / Neverovatne (ne)mogućnosti: Zamišljanje institucije budućnosti; 14. Bijenale akvarela u Zrenjaninu © Vanja Žunić

  Commons / Neverovatne (ne)mogućnosti: Zamišljanje institucije budućnosti; 14. Bijenale akvarela u Zrenjaninu

 • Commons / Neverovatne (ne)mogućnosti: Zamišljanje institucije budućnosti; 14. Bijenale akvarela u Zrenjaninu © Pavle Banović

  Commons / Neverovatne (ne)mogućnosti: Zamišljanje institucije budućnosti; 14. Bijenale akvarela u Zrenjaninu

 • Commons / Neverovatne (ne)mogućnosti: Zamišljanje institucije budućnosti; 14. Bijenale akvarela u Zrenjaninu © Pavle Banović

  Commons / Neverovatne (ne)mogućnosti: Zamišljanje institucije budućnosti; 14. Bijenale akvarela u Zrenjaninu

Kontakt

Commons: Društvo udružene odgovornosti /d.u.o.

Direktor projekta:
Frank Baumann, Goethe-Institut Serbien

Koncept i menadžment projekta:
Zorica Milisavljević, Goethe-Institut Serbien
zorica.milisavljevic@goethe.de
Dr. Selman Trtovac, Goethe-Institut Serbien
selman.trtovac@goethe.de

Prva faza: Zamišljanje institucije budućnosti (2020-2021)

Kustoskinja:
Katarina Kostandinović
katarina.kostandinovic@gmail.com

Umetnički saradnici:
Pavle Banović, Bogdan Čontoš, Bogdan Đukanović, Aleksandra Saša Jeremić, Katarina Jovanović - Alfa, Katarina Kostandinović, Luka Ličina, Nemanja Milenković, Zorica Milisavljević, Selman Trtovac, Vanja Žunić