Puls Evrope

Pulse of Europe © Pulse of Europe

Ovaj projekat organizuje grupna tematska medijska putovanja koja obuhvataju veći broj medija, kao i individualna na koja novinar/ka putuje sam/a, uz logističku podršku projekta. Grupne medijske posete biće organizovane zemljama članicama EU, u zemljama Zapadnog Balkana, zemljama Istočnog partnerstva (Azerbejdžan, Belorusija, Gruzija, Jermenija, Moldavija, Ukrajina) i u Velikoj Britaniji.

O projektu

Projekt „Puls Evrope“ podstiče izveštavanje o procesu pristupanja Evropskoj Uniji u Srbiji i proširuje znanje i razumevanje građana na ovu temu. Ovaj projekat odabranim novinarkama i novinarima iz Srbije omogućava da posete zemlje Evropske Unije i druge zemlje Zapadnog Balkana kako bi izveštavali o procesima integracije u EU i njihovom uticaju na svakodnevicu građana. Novinarke i novinari moraju pritom da poštuju Etički kodeks i profesionalne standarde.

Projekat finansira Evropska unija, a sprovodi Goethe-Institut u saradnji sa Nezavisnim udruženjem novinara Srbije i Centrom za kulturnu dekontaminaciju.

Ostale pojedinosti pronaći ćete u Pozivu za učešće.
 

Pratite nas