Ostale informacije

Nazad do Goethe-Zertifikat C2: GDS

A sada Vi nastupate! Moduli

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom sastoji se iz delova Čitanje, Slušanje, Pisanje i Govor (individualni usmeni ispit). Ispit se širom sveta sprovodi i ocenjuje na isti način.

U modulu Pisanje zadaci vezani za književno delo su izrađeni u saradnji sa Univerzitetom Ludwig-Maximilian iz Minhena.

Četiri modula mogu se polagati pojedinačno ili u kombinaciji. Pojedinačne diplome za sva četiri modula odgovaraju diplomi za celokupan ispit.
Moduli Čitanje, Slušanje i Govor ocenjuju se u ispitnom centru. Ocenjivanje modula Pisanje koordinira Centrala za ispite Goethe-Instituta.
 

Ukoliko se prilikom polaganja ispita u 2021. godini odlučite da u 2. delu modula Pisanje umesto jedne od dve opšte teme obradite jednu od dve teme vezane za književno delo, pre toga morate pročitati (barem) jedan od dva naslova koja je za 2021. godinu naveo Univerzitet Ludwig-Maximilian iz Minhena. Prilikom polaganja ispita odlučujete se za jednu od četiri ponuđene teme.

Goethe-Zertifikat C2: GDS
Literatura za 2021. godinu


Sibylle Berg
Habe ich Dir eigentlich schon erzählt…
Ein Märchen für alle
KiWi Verlag
ISBN 978-3-462-03735-7
€ 7,95 (D)

Arno Geiger
Der alte König in seinem Exil
Roman
dtv Verlag
ISBN 978-3-423-14154-3
€ 9,90 (D) | eBook € 9,99 (D)
Ukoliko se prilikom polaganja ispita u 2022. godini odlučite da u 2. delu modula Pisanje umesto jedne od dve opšte teme obradite jednu od dve teme vezane za književno delo, pre toga morate pročitati (barem) jedan od dva naslova koja je za 2022. godinu naveo Univerzitet Ludwig-Maximilian iz Minhena. Prilikom polaganja ispita odlučujete se za jednu od četiri ponuđene teme.

Goethe-Zertifikat C2: GDS
Literatura za 2022. godinu


Irmgard Keun
Gilgi – eine von uns
Roman
Ullstein Verlag
ISBN 978-3-548-29149-9
€ 11,00 (D) | eBook € 6,99 (D)
 
Sten Nadolny

Weitlings Sommerfrische
Roman
Piper Verlag
ISBN 978-3-492-30307-1
€ 11,00 (D) | eBook € 10,99 (D)
 

Čitanje

Čitate naučno-popularne tekstove, komentare, reportaže i oglase i rešavate različite zadatke. Nemate poteškoća sa razumevanjem tekstova, čak ni onih sa apstraktnim i jezički kompleksnim sadržajem, i razumete njihova implicitna značenja.

Trajanje: 80 minuta

Pisanje

U ovom delu treba da preformulišete delove kratkog referata i da o nekoj opštoj temi ili o temi vezanoj za književno delo sastavite tekst u vidu pisma čitalaca ili recenzije knjige, vodeći računa o strukturi i prikladnom stilu teksta. Na raspolaganju su Vam dve opšte teme i po jedna tema iz dve knjige iz liste književnih dela. Vi obrađujete jednu od četiri moguće teme.

Trajanje: 80 minuta

Slušanje

Slušate izveštaje i reportaže iz medija, neformalne razgovore i intervjue sa stručnjacima u normalnom govornom tempu, i rešavate različite zadatke.

Trajanje: oko 35 minuta

Govor

Držite prezentaciju o nekoj kompleksnoj temi, npr. o globalizaciji, pri čemu na različite načine pojašnjavate svoje argumente. U razgovoru tipa „pro et contra“ diskutujete o nekoj drugoj temi, tako što zastupate sopstveno mišljenje, reagujete na kontraargumente i pokušavate da svog sagovornika / sagovornicu uverite u ispravnost svog mišljenja.

Trajanje: oko 15 minuta

Preduslovi

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) je ispit za odrasle.

Ispiti Goethe-Instituta stoje na raspolaganju svim zainteresovanima i mogu se polagati bez obzira na navršeno starosno doba i posedovanje nemačkog državljanstva.
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom preporučuje se kandidatima od 18 godina naviše.
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom podrazumeva znanje jezika na šestom i najvišem nivou jezičke kompetencije (C2) Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.
  • Za postizanje ovog nivoa jezičke kompetencije potrebno je – u zavisnosti od predznanja i uslova učenja – najmanje 1000 nastavnih jedinica po 45 minuta.