Ostale informacije

Nazad do TestDaF

Korak po korak: Delovi ispita

TestDaF je standardizovani ispit koji se izrađuje i ocenjuje centralno. Ovaj ispit se sastoji iz četiri dela. Vaše poznavanje jezika se pojedinačno proverava kroz veštine Čitanje, Slušanje, Pisanje i Govor. Rezultati se izražavaju kroz tri TestDaF-nivoa (TDN): 3, 4 ili 5.
 

Razumevanje pročitanog teksta

 • Čitate kratke tekstove iz svakodnevnog studentskog života, kao što su rasporedi predavanja, kalendari manifestacija, brošure itd. i rešavate koji tekst odgovara kom zadatku.
 • Čitate publicistički tekst (oko 450–550 reči) o naučnim ili društveno-političkim temama i rešavate zadatke u formatu višestrukog izbora.
 • Obrađujete naučni tekst (oko 550–650 reči) iz nekog stručnog ili univerzitetskog časopisa i rešavate koji su iskazi tačni tj. o kojim iskazima nema podataka u tekstu.
Trajanje: 60 minuta

Razumevanje slušanog teksta

 • Slušate kratak dijalog iz svakodnevnog studentskog života, npr. razgovor između dva studenta, i istovremeno pravite beleške o pitanjima.
 • Pratite intervju ili diskusiju o temama vezanim za studije ili o opštim naučnim temama i istovremeno rešavate da li su iskazi o tekstu tačni ili netačni.
 • Slušate izlaganje ili intervju sa nekim stručnjakom i dajete kratke odgovore na glavna pitanja teksta.
Trajanje: oko 40 minuta

Pismeno izražavanje

 • Dobijate temu i na osnovu ključnih pitanja i statističkih podataka sastavljate koherentan i strukturisan tekst.
 • Izražavate svoj stav o toj temi uz navođenje argumenata.
Trajanje: 60 minuta

Usmeno izražavanje (uz pomoć kompjutera)

 • Rešavate sedam zadataka koji simuliraju različite komunikativne situacije na nemačkim univerzitetima.
 • Morate da pribavite informacije, opisujete grafičke prikaze i rezimirate njihove sadržaje. Treba da iznesete i obrazložite svoje mišljenje, zauzmete stav, date savet, odmerite alternative i postavite hipoteze.
Trajanje: oko 35 minuta

Preduslovi

TestDaF je ispit nemačkog jezika kojim se određuje da li je poznavanje jezika dovoljno za studiranje na nemačkim univerzitetima. On je namenjen studentima ili zainteresovanima za studije, ali je i međunarodno priznati dokaz Vašeg poznavanja jezika za naučne projekte i akademska zanimanja.
 • Znanje jezika najmanje na nivou B2
 • 700 do 1.000 nastavnih jedinica po 45 minuta, u zavisnosti od predznanja i uslova učenja (nije potreban pismeni dokaz)

Ocenjivanje

U ispitnim delovima Razumevanje pročitanog teksta i Razumevanje slušanog teksta za svaki tačno urađen zadatak (npr. višestruki izbor ili tačno/netačno) dobijate po jedan bod. Za određivanje nivoa znanja merodavan je broj tačnih odgovora. Ocenjivanje ispitnih delova Pismeno izražavanje i Usmeno izražavanje sprovode obučeni i iskusni ocenjivači. Ocenjivanje i stepenovanje nivoa znanja vrši se na osnovu kriterijuma. Detaljnije informacije potražite na www.testdaf.de. Ovaj ispit možete polagati koliko god puta želite.

Prijavite se odmah za TestDaF!

Ukoliko dovoljno vladate nemačkim jezikom prijavite se za polaganje ispita TestDaF. Preporučujemo Vam da se prethodno upoznate sa ispitom, najbolje na pripremnim kursevima Goethe-Instituta ili drugih ispitnih centara ili na onlajn pripremnom kursu Goethe-Instituta. Na kursevima se upoznajete sa formatom i tokom ispita.

Širom sveta možete polagati TestDaF u šest utvrđenih termina godišnje. Prijavite se na adresi www.testdaf.de. U Narodnoj Republici Kini postoje posebni termini; prijavljivanje se vrši preko National Education Examination Authority.

Kandidati sa posebnim potrebama treba na vreme da informišu ispitni centar po izboru i da prilože važeće lekarsko uverenje. Sprovođenje ispita biće prilagođeno kandidatima na odgovarajući način.