Symposium for lærere og andre interesserede
Kunstig intelligens og sprog

En kvinde og en mand tegner robotter på en skoletavle. © Colourbox.com

Området for kunstig intelligens er stort, gennemsyrer stadig flere områder af vores liv og er næsten uigennemskueligt for folk, der ikke er eksperter. Sprogindlæring og sprogundervisning står også over for en stor udfordring. Denne konference, der afsluttedes med en paneldiskussion, handlede om, hvordan algoritmer allerede i dag bestemmer og forandrer vores liv og hverdag, hvordan vi kan/kunne bruge dem i samfundets tjeneste, også i forhold til sprogindlæring og sprogformidling, hvilke muligheder og farer de udgør, og hvilke udvalgte projekter Goethe-Instituttet globalt vil beskæftige sig indgående med.


Konferencen blev afholdt online fra den 18.-19. marts 2021. Alle foredrag er blevet optaget. Du kan se videoerne, når du klikker på beskrivelsen af de enkelte foredrag. 

Konferencen var en del af Det dansk-tyske kulturelle venskabsår, som fortsætter i 2021. Top