Yderligere informationer

Tilbage til Goethe-Zertifikat B2

Lidt efter lidt: modulerne

Goethe-Zertifikat B2 består af modulerne læse, lytte, skrive og tale (mundtlig parprøve).
Prøven udbydes digitalt og papirbaseret på udvalgte Goethe-Institutter. Den gennemføres og bedømmes ud fra fælles standarder over hele verden.
 

Læse

Du læser forskellige tekster som blogindlæg, artikler fra aviser og tidsskrifter, kommentarer og reglementer. Du kan forstå hovedinformationerne, vigtige detaljer samt standpunkter, meninger og regler.

Varighed: 65 minutter

Skrive

Du ytrer og begrunder skriftligt din mening i et blogindlæg om et aktuelt samfundsmæssigt emne. Derudover skriver du en formel meddelelse i en arbejdsmæssig kontekst.

Varighed: 75 minutter

Lytte

Du hører interview, foredrag, samtaler og ytringer fra hverdagen samt fra radioen. Du kan forstå hovedinformationerne og vigtige detaljer.

Varighed: ca. 40 minutter

Tale

Du holder et kort oplæg om et specifikt emne og taler om det med din samtalepartner. Desuden argumenterer du for dine synspunkter i diskussionen.

Varighed: 15 minutter

Forudsætninger

Goethe-Zertifikat B2 er en tyskprøve for unge og voksne.

Goethe-Instituttets prøver er tilgængelige for alle interesserede og kan aflægges uafhængigt af, om man har nået minimumsalderen eller har tysk statsborgerskab.
  • Goethe-Zertifikat B2 for unge anbefales fra alderen 15 år.
  • Goethe-Zertifikat B2 for voksne anbefales fra alderen 16 år.
  • Goethe-Zertifikat B2 forudsætter sprogkundskaber på kompetenceskalaen B2 inden for Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog. (CEFR).
  • For at nå dette niveau har man – afhængig af forkundskaber og læringsforudsætninger – brug for 600 til 800 undervisningsenheder à 45 minutter.