Handicapvenlig øvning

Goethe-Instituttets prøvecentrer gør sig umage for individuelt at gå ind på handicappede prøvedeltagere og deres specifikke behov. Det specifikke behov kan skyldes et syns- eller hørehandicap eller også være motorisk betinget.

Til øveformål står der på hvert prøveniveau certificerede handicapvenlige øvesæt til rådighed. Øvesættene er interaktive, hvilket betyder, at det er muligt at få et resultat med det samme. På alle mobiltelefoner med internetadgang kan man ligeledes øve til prøven.