Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C1 modular © Goethe-Institut

Du vil gerne …

  • forberede dig på et studium i Tyskland
  • bevise omfattende avancerede erhvervsrelaterede tyskkundskaber
  • forberede dig på et job inden for det medicinske område i Tyskland
  • bevise din læringssucces på niveau C1
  • have et officielt og international anerkendt certifikat

Goethe-Zertifikat C1 er en tyskprøve for voksne. Den bekræfter et omfattende avanceret sprogniveau og svarer til femte niveau (C1) af kompetenceskalaens seks niveauer inden for Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.

Når du har bestået prøven viser du, at du …

  • kan forstå et bredt spektrum af krævende, længere tekster og også forstå implicitte betydninger.
  • kan udtrykke dig spontant og flydende uden ofte at måtte lede efter ord.
  • kan benytte sproget effektivt og fleksibelt i samfunds- og arbejdslivet eller under uddannelse og på studiet.
  • kan udtrykke dig klart, struktureret og udførligt om komplekse sagsforhold.
Kontakt dit universitet eller dit studieforberedelseskursus før studiestart, for at høre om mulighederne for fritagelse fra yderligere sproglige optagelsesprøver for udenlandske studerende ud over Goethe-Zertifikat C1.

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Den viste billigere pris gælder, hvis du allerede har deltaget i et tyskkursus hos Goethe-Institut inden for de sidste seks måneder. De seks måneder refererer herved til tidsrummet mellem afslutning af sprogkurset og datoen for tysk eksamen. I dette tilfælde ændres prisen automatisk undervejs i bestillingsprocessen. Hvis dette ikke sker, så kontakt kursusadministrationen.

Information til lærere

Her finder du alle oplysninger om, hvordan du gennemfører Goethe-Instituttets prøver til de internationalt anerkendte certifikater på din skole eller hvordan du tilmelder dine elever til Goethe-prøver på andre skoler.

Kontakt

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med prøverne? Ring eller skriv til Uta Sterr-Sørensen eller Dorte Klingelhöfer.

Uta Sterr-Sørensen Uta Sterr-Sørensen
Tel. +45 3336 6459
zertifikat-kopenhagen@goethe.de
Dorte Klingelhöfer Dorte Klingelhöfer
Tel. +45 3336 6453
zertifikat-kopenhagen@goethe.de
 

Forberedelse

Øvelsesmaterialer

Her finder du model- og øvelsessæt til at øve online, også handicapvenlige og interaktive.

Yderligere informationer

Krav, eksamensindhold og yderligere information om Goethe-Zertifikat C1 finder du her: