TestDaF

TestDaF Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Du vil gerne …

  • studere, forske eller arbejde i Tyskland.
  • aflægge en tyskprøve, som anerkendes af alle universiteter i Tyskland.
  • overbevise forskningsinstitutioner og arbejdsgivere om dine tyskkundskaber.

TestDaF er en sprogprøve på avanceret niveau. Den omfatter niveauerne B2 til C1 på skalaens seks niveauer inden for Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.
 
Når du har afsluttet alle fire delprøver inden for TestDaF, gælder diplomet som bevis på dine sprogkundskaber og giver adgang til næsten alle fag og studieretninger ved tyske universiteter.
TestDaF sprogprøven er også et internationalt anerkendt bevis på dine sprogkundskaber inden for videnskabelige projekter og akademiske erhverv.
 
Fagspecifik viden er ikke nødvendig for at aflægge prøven.

Repræsenteret verden over

Du kan aflægge TestDaF i autoriserede testcentre. I dag er der ca. 450 testcentre, som udbyder TestDaF. Her kan du søge efter testcentre, både i Tyskland og resten af verden:

Testcentre i Tyskland
Testcentre verden over

Forudsætninger

  • TestDaF indplacerer deltagerne på det fjerde/femte kompetenceniveau B2 og C1 inden for Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog. Forudsætning for deltagelse er sprogkompetencer på mindst B2-niveau.
  • Før prøvetilmelding skal prøvedeltagerne allerede have aflagt 700 til 1.000 undervisningsenheder à 45 minutter. Et bevis på tyskkundskaberne er ikke nødvendigt for at tilmelde sig prøven.
Tilmeld dig TestDaF med det samme!

Meld dig til TestDaF, hvis du råder over tilstrækkelige tyskkundskaber. Vi anbefaler, at du inden da gør dig bekendt med TestDaF. Det gøres bedst gennem et af Goethe-Instituttets forberedelseskurser eller andre testcentre eller Goethe-Instituttets online forberedelseskursus. På kurserne lærer du prøvens format og forløb at kende.

Verden over kan du aflægge TestDaF på seks fastlagte datoer om året. Tilmeld dig på www.testdaf.de. I folkerepublikken Kina er der specielle datoer; tilmelding foregår gennem National Education Examination Authority.

Prøvedeltagere med handicap skal informere testcentret herom i god tid og kunne forlægge en aktuel attest. Prøvens gennemførelse vil blive tilpasset i overensstemmelse hermed.