Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf

En smilende mand med hovedtelefoner kigger op fra sin bærbare computer. Foto (udsnit): Colourbox

Du vil gerne …

  • i forhold til din personlige karriere: kunne bedømme dit eget sprogniveau realistisk/få ideer til videreuddannelse og relevante kurser/vejlede tysksprogede kunder
  • som virksomhed: teste ansøgeres og medarbejderes sprogkundskaber/vurdere videreuddannelsers succes/skabe et solidt grundlag i forhold til videreuddannelsestiltag

Goethe-Test PRO – klarhed i løbet af kun 60 minutter!

Succes kommer ikke af sig selv, hverken når det gælder den personlige karriere eller en hel virksomheds konkurrenceevne. Succes bygger på tillid. Og tillid opstår, når man taler det samme sprog. Spørgsmålet er derfor: Hvor godt taler du tysk? Hvilke sproglige færdigheder besidder dine nuværende eller kommende medarbejdere?
 
Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf giver svaret. Vores computerbaserede tysktest undersøger hurtigt og pålideligt lytte- og læsefærdigheden på din arbejdsplads.

Individuel og oplysende

Med moderne teknologi kan Goethe-Test PRO i løbet af 60 til 90 minutter fastslå dit individuelle sproglige ståsted. Alle deltagere starter på samme niveau. I løbet af testen udvælger programmet så hver opgave ud fra det foregående svar og tilpasser sig således automatisk til sprogniveauet. Dumpe kan man altså ikke: Resultatet inklusive eksamensbevis og en oplysende beskrivelse af dit sprogniveau får du lige efter afslutningen af testen – hvilket giver dig et ideelt beslutningsgrundlag, for eksempel i forhold til senere videreuddannelsestiltag.
 
Goethe-Test PRO kan bruges fleksibelt: på vores testcentre i hele verden eller direkte i din virksomhed. Testen er udviklet ud fra den ansete Business Language Testing Service (BULATS) og bygger på Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.

Din vej til os

Du vil have klar besked i stedet for vage antagelser om dine egne eller dine medarbejderes sprogkompetencer? Så tag direkte kontakt til os! Vi giver dig et uforpligtende tilbud og guider dig igennem forberedelsen til og gennemførelsen af testen.
 
Vi rådgiver dig også gerne i forhold til planlægningen af videreuddannelsestiltag og sprogkurser til firmaer.

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Den viste billigere pris gælder, hvis du allerede har deltaget i et tyskkursus hos Goethe-Institut inden for de sidste seks måneder. De seks måneder refererer herved til tidsrummet mellem afslutning af sprogkurset og datoen for tysk eksamen. I dette tilfælde ændres prisen automatisk undervejs i bestillingsprocessen. Hvis dette ikke sker, så kontakt kursusadministrationen.

HVAD ER ELLERS VIGTIGT?


Demo-version

Du kan allerede nu få et gratis indtryk:
 

Kontakt

For yderligere informationer, tilbud og priser bedes du henvende dig til Uta Sterr-Sørensen og Dorte Klingelhöfer:
zertifikat-kopenhagen@goethe.de