Yderligere informationer

Tilbage til Goethe-Zertifikat C2: GDS

Din optræden, tak! Prøvens dele

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom består af delene læse, lytte, skrive og tale (mundtlig enkeltprøve). Prøven bliver gennemført og vurderet på samme måde verden over. 

De litteraturbundne opgaver i skrivedelen bliver udarbejdet i samarbejde med Ludwig-Maximilians-Universität München. 

De fire dele kan tages enkeltvis eller samlet. De fire deles enkeltbeviser svarer til et samlet bevis.
Læse-, lytte- og taledelen bliver vurderet på prøvecenteret. Vurderingen af skrivedelen bliver koordineret af Goethe-Instituttets prøvecentral..
 

Hvis du aflægger prøven i 2019 og i skrivedelen, del 2, ønsker at arbejde med en af de to litteraturbundne emner, og altså ikke en af de to generelle emner, skal du på forhånd have beskæftiget dig med mindst en af bøgerne, som Ludwig-Maximilians-Universität München har udvalgt. Under prøven vælger du at arbejde med et af de i alt fire mulige emner.

Litteratur 2019 - Goethe-Zertifikat C2: GDS 

Brigitte Kronauer
Das Taschentuch
Roman
dtv Verlag
ISBN 978-3-423-12888-9
€ 10,00 (D)

Robert Seethaler
Der Trafikant
Roman
Kein & Aber Verlag
ISBN 978-3-036-95909-2
€ 12,00 (D)
Hvis du aflægger prøven i 2020 og i skrivedelen, del 2, ønsker at arbejde med en af de to litteraturbundne emner, og altså ikke en af de to generelle emner, skal du på forhånd have beskæftiget dig med mindst en af bøgerne, som Ludwig-Maximilians-Universität München har udvalgt. Under prøven vælger du at arbejde med et af de i alt fire mulige emner.

Litteratur 2020 - Goethe-Zertifikat C2: GDS 

Hanns-Josef Ortheil
Die Berlinreise
Roman
btb Verlag
ISBN 978-3-442-74997-3
€ 10,00 (D)

Urs Widmer
Das Buch des Vaters
Roman
Diogenes Verlag
ISBN 978-3-257-23470-1
€ 10,90 (D)
 

Læse

Du læser fagtekster, kommentarer, reportager og annoncer og løser forskellige opgaver. Du kan uden problemer forstå teksterne, også når de er abstrakte eller indholdsmæssigt og sprogligt er komplekse, og du opfatter samtidig implicitte betydninger.

Varighed: 80 minutter

Skrive

Du omformulerer et kort referat og skriver på baggrund af et generelt eller et litteraturbundet emne en tekst, der som læserbrev eller boganmeldelse er godt struktureret og stilistisk set passende. Du kan vælge mellem to generelle emner og et emne til hver af de to bøger på litteraturlisten. Ud af de fire muligheder arbejder du med ét emne.

Varighed: 80 minutter

Lytte

Du lytter til medieberetninger og –reportager, uformelle samtaler samt ekspertinterviews i et naturligt taletempo og løser forskellige opgaver.

Varighed: ca. 35 minutter

Tale

Du holder et foredrag om et mere komplekst emne, fx globaliseringen, og ved de efterfølgende spørgsmål kan du på differentieret vis uddybe din argumentation. I en samtale diskuterer du yderligere et emne, idet du argumenterer for din egen mening, reagerer på modargumenter og prøver at overbevise din samtalepartner om din holdning.

Varighed: ca. 15 minutter

Forudsætninger

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom er en tyskprøve for voksne.
 
Goethe-Instituttets prøver er tilgængelige for alle interesserede og kan aflægges uafhængigt af, om man har nået minimumsalderen eller har tysk statsborgerskab.
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom anbefales fra alderen 18 år.
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom forudsætter sprogkundskaber på sjette og højeste kompetenceniveau – C2 – inden for Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.
  • For at nå dette niveau har man – afhængig af forkundskaber og læringsforudsætninger – brug for mindst 1000 undervisningsenheder à 45 minutter.