Yderligere informationer

Tilbage til Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

En god introduktion: prøvedelene

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 består af prøvedelene læse, lytte, skrive og tale (mundtlig gruppeprøve). 
Prøverne bliver gennemført og vurderet på samme måde verden over.
 

Læse

Du læser fx korte notitser, små annoncer, personbeskrivelser, nemme læserbreve eller korte avistekster og laver opgaver i forlængelse deraf.

Varighed: 20 minutter

Skrive

Du besvarer en mail, et brev, en annonce eller lignende.

Varighed: 20 minutter

Lytte

Du lytter til korte hverdagssamtaler, private telefonbeskeder, informationer i radioen eller lignende og laver opgaver i forlængelse deraf.

Varighed: ca. 20 minutter

Tale

Du præsenterer dig selv, stiller spørgsmål til hverdagsemner og svarer på enkle spørgsmål. Derudover beder du om noget og reagerer på din samtalepartner i situationer, du er fortrolig med.

Varighed: 15 minutter

Forudsætninger

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 anbefales fra alderen 10 år.

Goethe-Instituttets prøver er tilgængelige for alle interesserede og kan aflægges uafhængigt af, om man har nået minimumsalderen eller har tysk statsborgerskab.
  • For Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 anbefales børn fra 10 år.
  • Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 forudsætter sprogkundskaber, som svarer til det første kompetenceniveau (A1) inden for Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.
  • For at nå dette niveau har man – afhængig af forkundskaber og læringsforudsætninger – brug for 80 til 200 undervisningsenheder à 45 minutter.