Yderligere informationer

Tilbage til Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Det er slet ikke så svært: prøvedelene

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 består af prøvedelene læse, lytte, skrive og tale (mundtlig gruppeprøve). 
Prøverne bliver gennemført og vurderet på samme måde verden over.
 

Læse

Du læser tekster som fx korte notitser, små annoncer, skilte eller opslag og laver opgaver i forlængelse deraf.

Varighed: 25 minutter

Skrive

Du udfylder nemme formularer og skriver en kort personlig tekst om en hverdagssituation.

Varighed: 20 minutter

Lytte

Du lytter til korte hverdagssamtaler, telefonbeskeder eller offentlige højtalermeddelelser og laver opgaver i forlængelse deraf.

Varighed: 20 minutter

Tale

Du præsenterer dig selv i gruppen. Efterfølgende stiller og besvarer du spørgsmål om hverdagslivet og beder en person i gruppen om noget.

Varighed: 15 minutter

Forudsætninger

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 er en tyskprøve for voksne.

Goethe-Instituttets prøver er tilgængelige for alle interesserede og kan aflægges uafhængigt af, om man har nået minimumsalderen eller har tysk statsborgerskab.
  • Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 anbefales fra alderen 16 år.
  • Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 forudsætter sprogkundskaber på første kompetenceniveau (A1) inden for Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.
  • For at nå dette niveau har man – afhængig af forkundskaber og læringsforudsætninger – brug for 80 til 200 undervisningsenheder à 45 minutter.