Schaufenster Enkelgeneration

Martin Kerner, Pécs

Martin on sündinud Pècsis ja õpib hetkel ka siin. Niikaua kui ta mäletab, räägib ta kodus perekonnaga švaabi murret. Peale selle räägib ta perfektselt saksa kirjakeelt ja ungari keelt. Oma perekondlike sidemete tõttu on švaabi murre talle kõige lähedasem. Ta nimetab seda oma emakeeleks. Martini arvates ei ole ilma keeleta tõelist identiteeti ja tal on kahju, et ta saab oma emakeelt üha väiksemas ringis rääkida.

Mónika Takács, Palotabozsok

Mònika on sündinud 1991. aastal, ta elab Palotabozsokis. Tema emapoolsed vanavanemad on švaabid. Olgugi, et ta on saksa keelt alles koolis õppinud, on talle väga tähtis hoida švaabi traditsioone. Ta on uhke oma päritolule, mis tema identiteedis väga tähtsat rolli mängib. Monika on aktiivne liige Ungari Sakslaste Noorteühenduses.

Zsanett Melcher, Nemesnádudvar

Zsanett on sündinud 1988. aastal. Ta elab Nádvár/Nemesnádudvaris ja õpib Eötvös-Loránd ülikoolis germanistika teaduskonnas. Ta tahab kunagi töötada õpetajana. Hiljuti tegi ta oma õpetajapraktika Ungari Sakslaste Hariduskeskuses Bajas. Kui ta väike oli, rääkisid tema vanavanemad temaga doonaušvaabi dialekti, tema vanemad seevastu aga ungari keelt. Kui ta suuremaks sai muutus ungari keel üha tähtsamaks. Ta nimetab ungari keelt oma emakeeleks, tunneb end aga lähedasena ungari sakslastega.Ta on uhke oma päritolu ja saksa keele oskuse üle. Tema jaoks tähendab identiteet eelkõige traditsiooni ja keel mängib seejuures tähtsat osa.
Top